CÚZK: Uvolnění WMS služeb pro použití ve všech aplikacích (od 1.7.2011

viz http://geoportal.cuzk.cz/(S(cz4uqvyzs3owewr5jndfwqms))/Default.aspx?mode=News&head_tab=sekce-00-gp&newsTyp=id&newsID=444

vypadá to, že veškeré uvolněné mapy (barevné ortofoto, základní mapa čr 1:10000 atd.) jsou použitelné pro trasování do OSM?

To bych si tvrdit netroufnul. Věřejná přístupnost neznamená neomezené použití, podmínky zmiňují použití v soulaudu s vyhláškou, ale ta není úplně jasná. Nikde není dána licence k znovupoužití dat jinde. V zásadě jde jen o bezúplatné zveřejnění (asi nikoho nenapadlo, že by ta data někdo překresloval). Tu vyhlášku jsem jen tak proletěl, třeba se ještě dostanu k jejímu podrobnějšímu přečtení.

No, pokud jsou to “díla CUZK”, tak by myslím měly být podmínky použitelnosti stejné jako u katastrálních map, ne? Ale asi by se musel vznést dotaz na CUZK pro ověření této teorie. Třeba u té ortofotomapy je “(C) CUZK”, což je úsměvné - myslím, že tím je nepřímo řečeno, že je to ve vlastnictví CUZK a tudíš by myslím šlo něco vyjednat, pokud by to nemohlo být rovnou vyňato z autorskoprávní ochrany dle par. 3 AutZ (PD-CzechGov).