Culvert på dansk?

Til de vejkyndige: Findes der en (kort) dansk oversættelse af det engelske ‘Culvert’, som det bruges i tunnel=culvert?

Eneste bud jeg kan finde frem til er ‘Underføring’

Underføring lyder ok for mig (der ikke er vejprofessionel).

I en officiel skrivelse fra Esbjerg: “En i dag 9 m lang underføring af Grøften fra Gammelmose under Sdr.
Starupvej forlænges til 13,5 m” https://www.esbjerg.dk/Files/Filer/Om%20kommunen/Annoncer/Natur%20og%20vand/2020/20-10219%20Dispensation%20Øster%20Vedsted%20Sdr%20Vandløb.pdf

underføring — Den Danske Ordbog nævner dog kun underføring af færdsel, ikke vand…

Andre steder anvendes det mere genrelt, fx “etablering af underføringer for f.eks. gas, vand og el” hos https://vennelyst.dk/specialloesninger/underfoering/.

Andre relaterede formuleringer jeg er stødt på: rørbro, rørlagt, vejunderløb, overkørsel.

Tak for eksempler. Underføring er nok ikke helt ved siden af så. Umiddelbart tænkte jeg også det kun blev brugt til veje, men ser jo ud til det dækker mere bredt.