Culvert på bilvei

Jeg er på en sånn Maproulette fra Tomtom og jeg merker at det er ganske mye tagging av highway-tunneler med tunnel=culvert. Som jeg har forstått saken så er ordet “kulvert” brukt om små tunneler på norsk, men i OSM (wiki) så skal culvert kun brukes på waterway (vannrør).

I Overpass finner jeg nå 76 innslag av highway med tunnel=culvert.

Kan jeg bare retagge alle til tunnel=yes

  • Ja
  • Nei

0 voters