crossing_ref voor deze jongens?

Voor zebrapaden (voetgangersoversteekplaats) gebruiken we:


highway=crossing
crossing=uncontrolled
crossing_ref=zebra

(Als er geen verkeerslichten staan, anders crossing=traffic_signals).

In Nederland hebben we ook veel van dit soort oversteekplaatsen die geen voorrang bieden aan de voetganger, maar wel gemarkeerd zijn:

(Foto dankzij Slagboom en Peeters.)

Bovenaan een crossing=uncontrolled (want wel markeringen), en rechtsonderin een crossing=unmarked over de highway=service (geen markeringen, wel een plek om over te steken in de weginrichting).

Die streepjes heten zo te zien kanalisatiestrepen. Ik zie in TagInfo niet veel kandidaten hiervoor:

  • marked (112×)

  • cautionary (7×)

Hebben we hier een goede uitdrukking voor? ‘marked’ is wel erg generiek voor iets wat in Nederland op een vaste wijze wordt toegepast. ‘cautionary’ dekt de lading wel redelijk trouwens.

(Er is trouwens ook crossing=marked, maar die de facto tag lijkt een synoniem voor crossing=uncontrolled.)

Dat heb ik ook ondervonden bij het maken van een style.

En dan loop je tegen de verschillen aan en hoe deze te visualiseren.

Discussie over hoe anders.

Non-orthogonal-crossing-tag-proposals-crossing-marked-unmarked-vs-crossing-markings-yes-no
on
May 2019 mailing

Daar komt crossing:markings te sprake.

crossing=zebra versus crossing_ref=zebra

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:crossing%3Dzebra

Komt daar de marked vandaan?

Ik heb het toen opgelost om uncontrolled aan te geven met witte kanalisatiestrepen. Je moet een visualisatie plaatje hebben. En unmarked als grijze kanalisatie strepen (wegdek kleur een tint donkerder) aanduidend niet zichtbaar. Je moet wat.

Dit is zoomlaag 25-26, waar je normaal niet tekent, tekst is legenda, alleen bij 25 26 zichtbaar, je moet immers weten wat al die tekens inhouden.

Ik heb nog drie gaten over voor andere tags op een node highway=crossing

crossing=unmarked, geen markering is gelijk uncontrolled. (grijze kanalisatie strepen )
crossing=uncontrolled heb ik maar aangegeven met witte kanalisatie markering en uncontrolled, de crossing_ref zebra, moet dan de witte kanalisatie strepen overrulen.

Dan kom je bij verkeerslichten in de knoop, crossing=traffic_signals, wel _ref zebra streep, maar geen notatie voor kanalisatie strepen hebben. Is het nodig?

En als er nog andere value’s op staan gaf ik het aan met een gele E (van “else”) en een rood vraagteken, als hint.

Eenmaal een style zichtbaar kom je van alles tegen.

En dat was het doel om de style te maken.
(nog niet in productie, loop tegen css problemen aan, ondermeer class om op elke zoomniveau de grote te stylen, problemen die deels verholpen zijn, wat ik nog moet implanteren)

Dit is een hele goede vraag! Ik hou me ook vaag bezig met highway=crossing’s, vooral om kerb te kunnen taggen. Zebrapaden krijgen uncontrolled + crossing_ref=zebra, zoals je zegt. Voor gemarkeerde oversteekplaatsen die geen zebrapaden zijn (alleen met die kanalisatiestreepjes, dus) is er inderdaad geen goed schema. Ik gebruik stelselmatig crossing=marked, maar dat is geen goede oplossing op den duur.

uncontrolled + crossing_ref=cautionary lijkt me goed. Wij zouden het dan wel moeten documenteren. Er is immer een belangrijk verschil tussen zebrapaden (waar bestuurders moeten wachten) en andere gemarkeerde oversteekjes (waar voetgangers moeten wachten).

Ik vraag me wel af bij het gebruik van een ref of dit een officiële ref (value) moet zijn. Buiten OSM wordt gebruikt, aangegeven of binnen een database aanwezig.

Niet een door OSM verzonnen ref value.

Het lijkt mij niet goed om daar vanaf te wijken.
Niet deze ref methodiek veranderen.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:ref

Ik begrijp niet goed wat je bedoelt met ‘officiële ref’ of het veranderen van de ref-methodiek; dit gaat niet over de tag ‘ref’.

De tag ‘crossing_ref’ wordt gebruikt om het type oversteekplaats aan te geven binnen de OSM-data, als verfijning van highway=crossing. ‘zebra’ is een waarde die we moeiteloos overnamen van de Britse crossing_ref-waarden die ooit geïntroduceerd zijn (want die komt in essentie overeen met ons gebruik), maar voor deze kanalisatiestrepenvariant is nog geen geschikte waarde. Als mapper ben je vrij om hier een nieuwe waarde voor te introduceren, en omdat het een type oversteekplaats is dat in Nederland vaak voorkomt is het handig om dat in overleg te doen. Omdat dit type oversteekplaats ook in het buitenland bestaat, is het reëel om ook een Engelstalige term te gebruiken.

Is cautionary niet wat vaag? Klinkt als een algemene “pas op”. Letterlijk vertaald zijn kanalisatiestrepen “channel stripes” maar die lijkt me wat kort door de bocht. crossing_ref=striping? Tis een lastige om goed te vertalen.

Een andere optie:

crossing_ref=delineated

Of je nu een ref gebruikt als ref=* of als ref binnen een key, crossing_ref, nat_ref, rcn_ref, etc.

Je bent vrij om een nieuwe waarde te introduceren, waarbij je rekening houdt met de key, hier ref in de key, de gebruikte methodiek van ref in acht nemend.

Bij *_ref, wordt de value code ook gebruikt buiten OSM, dat is een voorwaarde. Wet en regelgeving, kunnen bepalend zijn.
toucan, pelican is een term gebruikt door de regering. Dat bedoel ik met officieel erkend type. Vandaar dat crossing_ref is ontstaan.
crossing_ref zijn erkende types, elders beschreven. Geen OSM nieuw ontwikkelde value.
https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code/rules-for-pedestrians-1-to-35
https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code/rules-for-cyclists-59-to-82

Dat is de kern van een ref.

Nederland, beschreven is de voetgangersoversteekplaats, wat aansluit bij het Engelse zebra (official) en overgenomen, zoals jij al aan gaf. Maar niet geheel passend, want in Nederland ligt het ook bij verkeerslichten.
Alleen die komt in aanmerking.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:road_marking (This tagging is highly experimental.) De zoektocht naar … het vertalen van verkeerstekens op het wegdek.
road_marking=dash
road_marking=pedestrian_crossing_rectangle
en dan kanalisatie strepen, hoe die te benoemen? Want die hoort ook in dat lijstje, je omschrijft, wat het is.

road_marking=delineated lijkt mij als key beter, en als het een dashed line is delineated_dash. Maar de Engelse noemen het geen dashed line maar broken line.

https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code/road-markings
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/773421/traffic-signs-manual-chapter-05.pdf
Hierbinnen kon ik geen pedestrian lane guidance ontdekken.

Eenmaal het goede zoekwoord te pakken: studs, maar dat zijn niet kanalisatie strepen, maar werken wel als kanalisatie.

In Engeland gebruiken ze blijkbaar geen broken line als kanalisatie, waar voetgangers oversteken.

https://en.wikisource.org/wiki/Traffic_Signs_Manual/Chapter_5/2009/15
https://www.legislation.gov.uk/uksi/1997/2400/contents/made
“road marking” means a traffic sign consisting of a line or mark or legend on a road and includes a stud;
"stud” means a mark or device on the carriageway, whether or not projecting above the surface of the carriageway;

cautionary crossing in een zoekmachine even op afbeeldingen gezocht, dan zie vooral verschillende waarschuwingsborden.
dat vond ik ook te algemeen.

Dit type oversteekplaats is (de facto) gestandaardiseerd in Nederland. Natuurlijk kunnen we daar een crossing_ref aan toekennen, net als dat we zebra gebruiken voor iets wat in onze wetgeving niet zebra heet. De rest is een kwestie van documentatie.

Het is qua presets, data-consistentie, en mappinggemak niet wenselijk om een andere key te gebruiken voor zoiets.

De essentie van dit type is:

  • Omlijnd met strepen (doorgetrokken, onderbroken, of stippen), geen zebrastrepen

  • Geen voorrang voor voetgangers

  • Herkenbaar als relatief veilig oversteekpunt voor alle weggebruikers

Met die basisvoorwaarden kunnen we dit als oversteeksoort introduceren zonder een exclusief Nederlandse waarde te kiezen, want dat remt hergebruik in de vele landen die eenzelfde constructie kennen (net zoals zebra ook een globaal bekend type is). Een waarde als crossing_ref=delineated kan dan ook op termijn in de presets van ID en JOSM opgenomen worden; dat is voor mappers ook prettig.

Ik vind cautionary erg vaag. Het is meer recommended (aanbevolen) of zelfs designated (aangewezen), als je de bedoeling wil taggen.
Delineated (afgebakend) is wel een goede fysiek beschrijvende value.

Eens met Allroads. Values als cautionary/recommended/designated zijn geen _ref, maar functionele aanduidingen. delineated is geen _ref, zelfs geen kategorie, maar een physical attribute.

zebra en een reeks andere beesten zijn benamingen van vaste (britse) types, ontwerpen, dus de naam was een referentie naar die indeling.

Maar het maakt in de praktijk van OSM weinig uit.