Crossing=no gebruik op traffic_signals node

Op voetpad en fietspad bij een oversteek.

Op de rijbaan voor een kruising.

Wanneer wel/wanneer niet gebruiken?
Wat willen ze er mee uitdrukken?

wiki crossing

crossing=no
Where definitely no crossing is possible/legal. Used at places where one would expect a crossing, but where there isn’t one. As crossing=no excludes the existence of a crossing, it must be used without highway=crossing. It is also used on highway=traffic_signals nodes where pedestrian crossings are separately mapped.

wiki traffic_signals

wiki crossing=traffic_signals

Die op het voetpad lijken mij op basis van de definitie gewoon onjuist, de andere op de hoofdweg lijken me overbodig* (er is geen kruisende weg, de weg heeft waarschijnlijk foot=no/use_sidepath dus hoe zou je kunnen oversteken?)

*Dit statement klopt niet indien de weg een sidewalk heeft.

Voor de locatie: Node: 5502236985 | OpenStreetMap

ik zou e niet al te veel achter zoeken, het is gewoon onnodige tagging tenzij de originele auteur, Luxus8 er een zinnige uitleg over geeft.

1 Like

How to map (new)
Hier wordt crossing=no veelvuldig gebruikt in de voorbeelden, om aan te geven dat er op dat punt (node) geen crossing is waar de aldaar alleenstaande node highway=traffic_signals is. Eigenlijk geven ze aan, dat hier geen highway=crossing is/mag plaatsen.
Als een wiki lezer dat leest zou je denken dat, dat de manier van vandaag is.
Of dat op een voetpad of fietspad ook moet?
Zijn er kruisingen van alleen fietspaden en voetpaden, die geregeld worden door verkeerslichten?
Daar ook op het losstaande verkeerslicht, crossing=no Of het omgekeerde waar een fietspad een voetpad/pedestrian kruist.

m.a.w. bij lostaand verkeerslicht is het overal correct. Nut is een tweede vraag, blijkbaar wel.(plaatjes zijn niet echt duidelijk, zonder achtergrond)

Daar zal hij misschien zijn inspiratie vandaan hebben.

Zonder context is het inderdaad lastig met die voorbeelden, maar ik denk dat het puur de bedoeling is om aan te geven dat voetgangers daar niet over mogen steken. (In het geval van Eindhoven, de hoofdweg, omdat je niet oversteekt bij het verkeerslicht voor auto’s maar bij de los gemapte oversteekplaats voor voetgangers).

Zonder voetgangerstoegang tot die weg noch kruisende weg zullen voetgangers die node nooit bereiken → overbodig, niet fout.

Voor het voetpad in Eindhoven: ik ken geen enkele situatie waar voetgangers een voetpad niet over mogen steken waar het wel logisch is. En in dit geval voldoet het aan geen van die beide voorwaarden, want er valt niks over te steken en ik zou geen oversteek verwachten (hebben voetgangers onderling uberhaupt voorrangsregels die het oversteken over voetpaden verbieden) → verwijderen

“niet”
Eerder het aangeven, dat er geen oversteekvoorziening is op dat punt.
Zoals, bijvoorbeeld, als je voor een brug verkeerslichten heb staan.

But the crossing with this traffic signal is not suitable for safe pedestrian crossing.


link (wel met roze vlak aangegeven, discussie?)

Ok, maar dat verandert niks aan mijn antwoord, toch?

  • Node 5502237011: Voetgangers kunnen en mogen niet oversteken bij de autoverkeerslichten (want ze moeten die los ingetekende footway gebruiken). Ze kunnen er ook niet komen. Dus die op de weg is niet fout, maar ook overbodig. Dus doe ermee wat je wilt
  • Node 5502236985: Er is niets dat voetgangers verbied om in elke willekeurige richting over het voetpad te lopen* (kruis je het voetpad als je op het voetpad blijft)? Verwacht je een oversteek om het voetpad over te steken als je over het voetpad loopt waardoor deze tag noodzakelijk is (The tag is used at places where one would expect a crossing, but there isn't one.)? Dus deze blijft ook met dat voorbeeld fout. (Dat voorbeeld gaat over een autobaan die je zou kunnen oversteken, een voetpad dat een voetpad oversteekt, dus verandert volgens mij niks?)

*Uitgezonderd het verbod op openbare dronkenschap

Dat stukje The tag is used at places where one would expect a crossing, but there isn't one. is mijn inziens belangrijk, zo niet zou elke node op een snelweg crossing=no moeten krijgen.

Sinds wanneer gaan we dingen mappen die er niet zijn?

Je komt hier alleen aan toe als je aan micro mapping doet. En als je aan micro mapping doet dan heb je de paden los ingetekend.

Ik vroeg me af, waar zulke goed en waar het echt fout is en dus verwijderbaar.
Gezien de uitleg/voorbeelden in de wiki.

Ik heb de indruk dat deze uitbreiding van tagging meer voort komt uit de “alles aan de way” methode tagging i.p.v. van de andere uiterste alles los intekenen (voetpaden). Zo zijn de voorbeelden ook ingetekend.

Dit wordt het meest geïllustreerd, door dit voorbeeld.


De los ingetekende rijbaan verkeerslichten. Daar waar de stopstreep staat is. “road_marking=solid_stop_line”

Veelal niet, in een andere discussie kerb, kwam kerb=no ter sprake, als zijnde een tag, het is hier niet en het is gecontroleerd. Men maakt links en rechts uitzonderingen.

Het ging mij er om, wat is correct, wat niet, verwijderen en wat heeft verbetering nodig, om tegenstrijdigheden er uit te halen, wat kan tegenstrijdig zijn, bijvoorbeeld een effect hebben op routering.

Wat mij betreft geen enkel nut.

De Wiki is volgens mij geschreven voor de Amerikaanse context waar de autolobby in de iets als jaywalking heeft uitgevonden en waar het zin heeft aan te geven waar je wel en niet mag oversteken.

In Nederlandse context is die regel er nooit geweest en zelfs de bepaling dat je als voetganger niet in de buurt van een zebra mag oversteken is uit de wet gehaald.

Ik ben benieuwd wat je eigen conclusie is.

Ik zal het niet meenemen in de tagging.

Ik neem de Wiki nooit zo letterlijk, wat er in de Wiki terecht komt is vaak niet de uitkomst van goed overleg of ontwerp maar veelal het werk van één persoon met zijn eigen voorkeuren en wereldbeeld.

Wel de moeite genomen om aan te geven dat het gevalletje crossing=no in landen zonder concept van jaywalking onnodig is: highway=traffic signals, crossing=no,