College = gymnasium?

I forbindelse med kortlægning af Egå Ungdoms-Højskole (16-19 år) har jeg nørklet lidt med uddannelses-tags.

I første omgang havde jeg blot valgt at tagge ungdomshøjskolen med landuse=education. Men jeg blev usikker på om dette er dækkende og har derfor nu i stedet valgt amenity=school og grades=11-13. Skolen er ganske vist karakter- og eksamensfri, men jeg kan ikke umiddelbart komme på bedre muligheder for at vise alderstrinnet?

Jeg har i den forbindelse kigget lidt på de forskellige uddannelses-tags og deres brug i DK. Det ser ud til at mange efterskoler, gymnasier, handelsskoler og erhvervsskoler tagges med amenity=college. Men burde der ikke også her snarere bruges amenity=school? I wiki’en for dette tag står der nemlig, at amenity=school inkluderer ISCED-niveau op til 2-3, som ifølge UVM netop også passer på gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser.

College-tagget ser i det hele taget ud til at blive brugt ret bredt i DK. Der er f.eks. også almindelige højskoler (med ældre elever) og seminarier med college-tagget. I hvert fald sidstnævnte synes jeg umiddelbart virker til at passe bedre til definitionen på college-tagget end de gymnasiale uddannelser.

For at gøre forvirringen total, er der også nogle (efter min mening) tvivlsomme danske oversættelser af college i editoren. I OSM iD er ‘College Grounds’ og ‘College Building’ således oversat til henholdsvis ‘Universitetsområder’ og ‘Universitetsbygning’. Derved er College-oversættelserne helt identiske med dem for ‘University Grounds’ og ‘University Building’. Ikke så brugervenligt.

Måske er det fordi amenity=college, defineres som “further education”, der i den danske oversættelse på Wikipedia blot er blevet til “Videreuddannelse” og beskrevet til at inkludere alt efter grunduddannelsen, også diplomuddannelser og masteruddannelser. I den engelske wiki er definitionen på “further education” dog faktisk, at den tværtimod “is distinct from the higher education (HE) offered in universities and other academic institutions.”

Undskyld det lange skriv, men sidder nogen inde med viden om, hvorfor college-tagget bruges som det gør i DK, hører jeg det gerne. Også hvis der evt. er gode ideer til en bedre dansk oversættelse til iD.

1 Like

I den danske wiki: Gymnasium, handelsskole, anden skole for mellem- og erhvervsuddannelser.

Har du et link? Jeg har ikke kunne finde en dansk wiki-osm side for college.

Update: Nu forstår jeg måske. Det er den danske Wikipedia-definition for et college(?) Min forvirring ift. tagging af gymnasier skyldes så nok, at definitionen er anderledes på OSM-wiki’en (som jeg læser den). Synes nu også stadig det lyder lidt underligt, at et college i DK skulle inkludere alt lige fra gymnasie- til universitetsniveau.

Update 2: Fandt det @osmviborg citerer her. Det er en oversættelse af “Campus or buildings of an institute of Further Education (aka continuing education)”. Så er vi tilbage ved, at definitionen på ‘Further Education’ (i hvert fald i den engelske wiki) ikke ser ud til at inkludere gym,handelsskole osv.

Der skrives på osm-wiki om amenity=college: " Note that this tag is for post-secondary education institutions: secondary institutions known as “colleges” should be tagged amenity=school." Secondary institutions beskrives som svarende til ISCED-niveau 3 (Upper secondary education) . Altså svarende til gymnasiale uddannelser i DK ifølge UVM.

Den danske oversættelse af Further Education til “Gymnasium, handelsskole, anden skole for mellem- og erhvervsuddannelser,” synes jeg derfor er misvisende. Medmindre altså, at det er ikke er så vigtigt at forsøge at følge en fælles tagging-praksis internationalt på det område?

Det synes jeg umiddelbart virker som en god ide, altså amenity=school. At bruge amenity=college om skoler på gymnasieniveau (og andre på samme, secondary, eller lavere niveau) virker unaturligt i en dansk kontekst.

Især når vi i DK (og resten af EU?) har institutioner officielt betegnet university college, som laver noget der svarer meget fint til osm-wiki’ens beskrivelse af college: “usually a post-secondary education institution which is not an institution of higher education (amenity=university)”

Man skulle tro at det var muligt at standardisere tagging i lande der er med i Bologna-processen… Men uddannelser og institutioner er selvfølgelig ikke det samme. Og sproglig forvirring spænder nok også ben: Ifølge wikipedia bruges ordet college til ret forskellige slags skoler i forskellige lande.

Som det ses på dette screenshot er der for brugeren ikke meget hjælp at hente i iD-editoren med den nuværende danske oversættelse af College (Universitetsområder). Læser man den korte forklaring ser man ganske vist, at den form for universitet ikke skal bruges til universiteter :upside_down_face:

Hvad kunne en bedre oversættelse af College være i dansk sammenhæng? “Område for videregående uddannelser”? Eller måske blot “College-område”?

Jeg synes udtrykket “college-område” er for uklart i dansk kontekst, så jeg kan bedre lide dit forslag der indeholder “videregående uddannelse”. Men eftersom universiteter også laver videregående uddannelse, er undtagelsen “som ikke er et universitet” vigtig at beholde. Muligvis er “kort/mellemlang videregående uddannelse” ækvivalent til at undtage universiteter…

Måske godt at nævne nogle konkrete eksempler (i det mindste her i diskussionen, men også i iD-teksten). Jeg kan komme i tanke om disse som jeg tror passer i kategorien:

  • professionshøjskole
  • university college
  • erhvervsakademi

Jeg synes også en oversættelse af “College” til “Mellemlange videregående uddannelser” virker rimeligt. Men til gengæld bliver det måske lige lovligt langt at bruge bruge i praksis i f.eks. iD? F.eks. “Områder til mellemlange videregående uddannelser” som oversættelse af “College Grounds” ? :thinking:

Det er en lidt svær nød at knække, synes jeg. Men under alle omstændigheder mener jeg det er bedre med en lidt kluntet oversættelse end at der som nu bruges samme oversættelse (universitet) til to forskellige ting. Især når der i wiki endda understreges at college ≠ universitet.

Mht. tagging af gymnasier som skole eller college kan man vel ikke gøre så meget andet end forsøge at gøre opmærksom på problematikken. Der kunne måske med fordel på et tidspunkt laves danske oversættelser af OSM-wiki-siderne for Tag:amenity=school og Tag:amenity=college med ekstra afsnit om det danske uddannelsessystem, hvor det forklares.

Måske kan man nøjes med “Videregående uddannelse”… Der er jo sikkert mulighed for både korte, mellemlange, og måske lange uddannelser på nogle af disse ikke-universiteter. Det kan evt forkortes til “VU” i overskriften, og så kan man nævne ≠ universitet og nogle konkrete typer institutioner i evt forklarende tekst. Wikipedia nævner flere eksempler under overskriften “Videregående uddannelsesinstitutioner”: Erhvervsakademier, CVU’er, professionshøjskoler.

Jeg må indrømme at jeg stadig er i tvivl om hvorvidt kategorien “college” overhovedet kan overføres meningsfuldt til danske forhold… Hvis det ikke er tilfælde er et specifikt dansk tag måske værd at overveje?

Nu har foreløbig jeg tilladt mig at bruge “Videregående uddannelse” som oversættelse af “College” og lave en dansk kort beskrivelse for amenity=college i iD, så den lyder: “En uddannelsesinstitution for videreuddannelse, som ikke er en ungdomsuddannelse eller et universitet.”

Den synes jeg er rimelig rummelig. I må råbe op, hvis I synes et college også kan være en ungdomsuddannelse.

1 Like

I current practice is to mark the campus as landuse=education. In the US we consider anything beyond high school (12th grade) to be a university. You can use the isced key to indicate the actual level of education of the institution. I would label anything that refers to the school itself as “college” since you mention it is not technically a university. I would still use building=university for classrooms or oadministrative because they are post-secondary. For a similar reason college dorms and other living space use residential=university because they assume a different age and maturity of its residents.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:building%3Duniversity

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dcollege