Co ještě patří do mapy a co už ne?

Aneb horlivost některých uživatelů ničí přehlednost…

My, co jsme získali kdysi nějaké vzdělání v kartografii, jistě víme, co to znamená generalizace a že první krok generalizace probíhá už při samotném mapování. Databáze OSM, ač otevřená a ve svém principu bez určení nějakého základního měřítka, přeci jen slouží nějakému účelu. K tomu účelu je vytvořený i znakový klíč a veškerá doporučení pro mapování. Jinak řečeno, v nejbližší úrovni detailu se dostáváme na měřítko 1 : 1 000 a tedy těžko na OSM budeme vyměřovat třeba stavbu a zakreslovat záhonky na zahradě.

Jaká je skladba běžných uživatelů OSM, k čemu tyto mapy používají? Dokážu si představit, že třeba pro navigaci po městě, po krajině. OSM tedy vznikají ve vhodném největším měřítku. Jistě se mnou budete souhlasit, že už zde musí probíhat nějaká míra generalizace. Nějaké prvky a velmi drobné stavby musí být vypuštěny. Soukromé zahrady je vhodné generalizovat a vytvořit z nich jednu plochu bez rozlišování každého drobného soukromého prvku, např. záhonku nebo drobné kůlny.

Jenže pak jsou zde jistí horliví přispěvatelé, kteří takto nepřemýšlí. :roll_eyes: Jsou schopni podle leteckých snímků vydefinovat i malé zahradní bazénky a zanést je do mapy, což je věc, která se nedělá ani v podrobných technických mapách nebo v katastrálních mapách, protože každý přece ví, že malý soukromý bazén je něco jako zaparkované auto - zítra může být úplně někde jinde a odporuje tak principu, že se mapují pouze dlouhodobé prvky spojené se zemí. Jenže takový přispěvatel má svůj argument - přece správně nadefinoval atribut, že bazén je soukromý a jeho mapování neodporuje žádnému psanému pravidlu OSM. Že pak mapa vypadá jako kropenatá slepice a je nepřehledná mu už nevadí. On se může pochlubit velkým počtem příspěvků na svém účtu.

Mířím tím konkrétně sem: https://www.openstreetmap.org/user/fell3 ; https://www.openstreetmap.org/changeset/52144236
svoji soukromou korespondenci s tímto uživatelem nebudu samozřejmě zveřejňovat, ale vězte, že se nedá přesvědčit.

Co si myslíte o mapování takových prvků? Nebylo by vhodné, určit i v tomto směru nějaká pravidla? Je čas nahlásit vandalismus?

Dále ten samý uživatel vymazal prvky s tagem highway=bus_stop a nahradil je novými platformy, které se ovšem nevykreslují - dle mého opět krok zpět.

S těmi bazény souhlas. Nemá smysl mapovat malé, přenosné bazény.
K zastávkám, tagy nového schématu ať si klidně přidá, ale staré by zatím měly zůstat.

Jinak dodám, že o tomto uživateli se aktuálně živě diskutuje na konferenci @talk-cz: https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-November/017792.html

Díky za odpověď a odkaz! Vypadá to na ještě větší problém než jsem si myslel.
Abych byl upřímný, fell3 přislíbil, že alespoň zastávky navrátí do původní podoby. Jestli to skutečně udělá, toť otázka.
Stále co se bazénů týče - je evidentní, že digitalizuje z leteckých snímků a navíc to často nesedí, případně hodně velká část je vzhledem k rozlišení domyšlena. Používání komerčních zdrojů případně mapování neodpovídající realitě, to už je přece důvod k zabanování (?)

Regarding the bus stops, he seems to work upon them, as I can see from his changeset comments: “Bushaltestellen wieder auf den Veralteten Stand gebracht”. Worth noting that he thinks the original data were outdated (“veraltet”).
And when he mapped his latest swimming pool, he added an “access=private” tag.
Perhaps he starts learning…
Let’s hope he won’t cause too much trouble.