Classificatie van wegen BiBeKo

De wiki laat m.i. nogal wat onduidelijkheid over het classificeren van secundaire en tertiaire wegen in stedelijk gebied. Op de kaart in en om Den Haag zie ik vooral weinig secundaire wegen en van alles als tertiair getagd: Van een 30 km/u klinkerweg tot een 2x2 weg met middenberm. Tel daarbij op dat op de standaardlaag tertiair en woonstraat beide in wit zijn weergegeven, en het wordt lastig de netwerkstructuur en de wegkenmerken van de kaart af te lezen. Daarom een voorzetje:

Wegen met

 1. gescheiden rijbanen,
 2. een fysiek afgescheiden fietspad of geslotenverklaring voor fietsers, en
 3. een maximumsnelheid van 50 km/u of hoger,
  zijn secundair of hoger. Uitgezonderd zijn wegen die “eilandjes” van secundaire wegen zouden vormen die niet zijn aangesloten op een hoger netwerk, en korte stukjes van wegen die over het grootste deel van de afstand niet aan de eisen voldoen.

Suggesties zijn welkom!

In principe gaat het bij primary t/m tertiary om de plaats binnen het netwerk, niet om de uitbouwstatus. Een wijkontsluitingsweg in een jaren zestigwijk kan best uitgebouwd zijn tot het niveau dat je omschrijft, maar door de functie toch tertiary zijn. Daar tegenover staat dat een belangrijke verkeersader (primary) in een vooroorlogse wijk soms slechts fietsstroken heeft en geen gescheiden rijbanen. Ik denk dat een strikte classificatie op basis van uitbouwstatus daarom geen goed idee is.

Over het algemeen komt de wegclassificatie in OSM in veel steden overeen met wat je in werkelijkheid zou verwachten. In Den Haag heeft iemand de wegclassificatie op een moment aangepast aan de categorisering van de gemeente en daarna alle S-wegen primary gemaakt. Zo’n gemeentelijke categorisering kan een nuttige bron zijn voor de OSM-classificatie, maar het levert een aantal problemen op:

 • Het is meestal een wensbeeld en levert dus een gewenst toekomstig netwerkbeeld op i.p.v. een huidig beeld.
 • De categorisering sluit vaak niet goed aan bij gemeentegrenzen, terwijl het verkeer daar natuurlijk niet ineens verdwijnt.
 • Het is vaak niet een op een te vertalen naar OSM-wegklassen (primary t/m residential), omdat het bijvoorbeeld aantal categorieën verschilt.
  Daarom kun je het als leidraad gebruiken, maar het direct overnemen is geen goed idee.

Je kunt je naast gemeentelijke categorisering baseren op:

 • Bewegwijzering: als een route primair is, omdat het bijvoorbeeld een lokale ringweg met de snelweg verbindt, is de bewegwijzerde route de primaire route, niet een zijtak zonder bewegwijzering.
 • Uitbouwstatus: als een oude doorgaande weg wordt afgewaardeerd tot zone 30 en er ligt parallel een goed uitgebouwde 50 km/h-weg, dan wordt dat de nieuwe doorgaande route.
  -Verkeer: wat zijn de drukste verkeersroutes in een stad? Dat zullen ook de belangrijkste wegen zijn.

Het is natuurlijk altijd een beetje nattevingerwerk, maar ik denk dat een kaartbeeld oplevert, dat meer met de werkelijkheid overeen komt, wanneer we de classificatie van een combinatie van factoren af te laten hangen, in plaats van slechts de uitbouwstatus.

In Den Haag specifiek denk ik dat er meer wegen secundair zouden kunnen worden. Dan zou ik vooral een paar primaire wegen secundair maken, die zijn namelijk slechts primair gemaakt vanwege het S-nummer. En misschien een paar tertiaire wegen naar secundair.

Je geeft als voorbeeld van het lage extreme van een tertiaire weg de Steenvoordelaan in Rijswijk. Deze weg dient slechts ter ontsluiting van een winkelcentrum en een klein buurtje. Ik zou een dergelijke weg eigenlijk niet als tertiair maar als unclassified taggen.

Waar ik vooral tegen aan loop met het mappen in West-Betuwe is dat de min of meer doorgaande weg door een dorp allerlij classificaties heeft.

Residental
Unclassified
Tertiary

Voor mij is het vrij onduidelijk wat nu de goede calssificatie is en wat een beetje de norm is.

In de West Betuwe zijn door een mapper van Verkeerszaken middels twee accounts veel doorgaande wegen op residential gezet terwijl ze mbt de routering beter op unclassified of hoger hadden kunnen blijven. Wellicht dat dit nog een erfenis is. De communicatie liep indertijd wat stroef… later gelukkig beter.
Veel andere classificaties zijn toen ook ongewenst aangepast… maar niet alles is hersteld.
Je zou dus even naar de historie kunnen kijken.

Edit… Het is dus geen wet van Meden en Perzen dat een weg door een dorp een residential moet zijn. Bv de Lingedijk.

Ik heb recent nog contact gehad met die mapper van verkeerszaken en die doen op dit moment alleen aanpassingen bij meldingen en klachten.

Verder zit ik een beetje te puzzelen met de beschrijvingen in de wiki en weg classificeringen.

Voor wegen buiten de bebouwde kom staat bij tertiary:

Wat mijn inziens duidelijk en prima is. Daar valt ook de lingedijk onder aangezien die toch een zeker regionaal karakter heeft en veel wordt gebruikt als verbindingsweg.

Dit volgende zou mijn inziens de doorgaande weg door een dorp unclassified of tertiary moeten hebben om ook onderscheid te kunnen maken met residential.

Mijn idee is dat de doorgaande weg door een dorp in princiepe unclassified is behalve als deze onderdeel uitmaakt van de tertiary verbindingsweg.

Bijvoorbeeld de voorstraat in Asperen is tertairy maar zou unclissified worden als je deze richtlijn zou hanteren.
Ander voorbeeld is de molenlaan en mildijk in asperen die zouden van residential naar unclassified gaan.
De Waaldijk bij vuren is dan weer unclassified en die zou dan tertairy worden.

Is het idee om dat ook in de wiki toe te voegen aangezien die voornamelijk in gaat op steden

In ieder geval moet het duidelijk zijn voor mappers die anders de neiging hebben een doorgaande weg een klasse lager te gaan taggen omdat er woningen staan en niet door hebben dat dit de routering beïnvloedt. Je krijgt anders wonderlijke routes door woonwijken.

Edit… Dus goed idee…

Bij grotere dorpen zou ik een belangrijke ontsluitingsweg, die slechts voor het dorp zelf dient, ook als tertiary zien. Een dorp als Asperen lijkt me onder dit formaat en in dat geval kun je deze regel laten gelden.

Houd er bij het gebruik van unclassified wel rekening mee dat deze soms net boven residential gezien wordt, en soms gelijk aan deze qua hiërarchie (maar dan zonder bewoning). Je kan hier op de tagging-mailingslist ook discussies over vinden. Als er al verschil is in hiërarchie, dan is dat minimaal.

Zie bijvoorbeeld het autoprofiel van OSRM:


  speeds = Sequence {
   highway = {
    motorway    = 90,
    motorway_link  = 45,
    trunk      = 85,
    trunk_link   = 40,
    primary     = 65,
    primary_link  = 30,
    secondary    = 55,
    secondary_link = 25,
    tertiary    = 40,
    tertiary_link  = 20,
    unclassified  = 25,
    residential   = 25,
    living_street  = 10,
    service     = 15
   }
  },

Of Graphhopper:


    // linking towns + villages
    defaultSpeedMap.put("secondary", 60);
    defaultSpeedMap.put("secondary_link", 50);
    // streets without middle line separation
    defaultSpeedMap.put("tertiary", 50);
    defaultSpeedMap.put("tertiary_link", 40);
    defaultSpeedMap.put("unclassified", 30);
    defaultSpeedMap.put("residential", 30);
    // spielstraße
    defaultSpeedMap.put("living_street", 5);
    defaultSpeedMap.put("service", 20);
    // unknown road
    defaultSpeedMap.put("road", 20);
    // forestry stuff
    defaultSpeedMap.put("track", 15);

Als je wil dat navigatiesoftware een bepaalde weg verkiest boven een andere, dan zou ik niet op het verschil tussen unclassified en residential vertrouwen.

Als iets een wijk- of dorpsontsluitingsweg is, zit je al snel op tertiary qua gebruik trouwens. Bij een doorgaande weg door een dorp zou ik ook minstens tertiary verwachten, als dat in het bredere wegennet past (dus de aanvoer naar het dorp is ook aan ten minste een kant tertiary).

Ik heb nog wat rond zitten kijken.

Ik denk dat het verstandiger is om in princiepe tertiary te gebruiken en eventueel af te schalen naar unclassified.

Verder had ik ook naar de duitse wiki zitten kijken.
Die is wel wat duidelijker en verder uitgewerkt en valt ook onder DE:Key:Higway en kun je ook komen door je taal te selecteren aan de bovenkant van de pagina in de wiki.

De nederlandse pagina is eigenlijk slecht te vinden naar mijn idee en zou beter vindbaar zijn als hij valt onder NL:Key:Higway.

Verder staat er hier, dan ook weer informatie over het wegen in het Nederlands.

Dus het is nogal lastig om met de verschillende informatie alles bij elkaar te puzzelen wat nu de afspraken zijn en wat de bedoeling is.

Ik ben alleen niet echt thuis in wiki dus ik weet niet echt hoe ik dat allemaal moet aanpassen.

Dit soort argumenten lees ik niet zo graag. Reeds sedert de vroegste prehistorie wordt ons ingeprent dat we niet horen te mappen in functie van de renderer. Zouden we nu plots moeten gaan mappen in functie van een of andere of meerdere routing engines?

Je zou met elkaar kunnen afspreken dat wel te doen… Wanneer daar consensus over is zie ik geen bezwaar. De routers bepalen niet… Dat doen wij zelf.

Edit… In Duitsland was een mapper bezig om alle wegen die voorzien waren van cycleway=lane en cycleway=track op slot te zetten met bicycle=no
Hij kreeg een aantal mappers over zicht heen.
Hij was niet te vermurwen. De kaartenmaker zoekt het maar uit. Hij zoekt maar een oplossing.
Ik denk dan… waarom zo dwars liggen?

Je (lees wij willen) toch een logische route door een dorp. Dat zijn vaak ook de routes waar die de bussen volgen. Waarom dan die niet een hogere classificatie geven. daar maak je dan afspraken over.

… maar iedereen heeft zo z’n eigen insteek. Fietsers… wandelaars … en mappers die helemaal niet geïnteresseerd zijn in enige routering. Het gaat ze om het maken van een mooie kaart.
Om dat bij elkaar te houden hebben we een forum.

Sorry, hoor, ik dacht dat we een correcte en complete database willen. Waarmee dan verder eenieder haar/zijn ding kan doen.

Wel grif akkoord dat we konsekwent moeten zijn met de tagging, ook over de landsgrenzen heen.

Mee eens… :slight_smile:
, maar een kaartenmaker kan niet het onmogelijke.

edit… Overigens lees ik nu voor het eerst dat er eigenlijkgeen verschil is in routering tussen residential en unclassified. Zelf maak ik gebruik van de Openfietsmap. Geen idee nu of die wel een voorkeur heeft tussen unclassified en residential.

Tsja, als de ene routing-engine het niet doet dan zal een andere het allicht wel doen. Nogmaals, dit moet en mag niet onze bekommernis zijn. Wij hebben op ons genomen om een complete en correcte en actuele database te onderhouden en aan te bieden, niet meer maar ook niet minder. Correcte en vooral konsekwente tagging is daarbij hoogst belangrijk, dus daarover is concensus inderdaad een na te streven goed.

Wat kaartenmakers kunnen en wat niet is hier volstrekt niet aan de orde.

Uiteraard, maar het unclassified/residential-verschil is iets wat op alle lagen van OSM onduidelijk is. Ik toon hier voorbeelden uit de twee openbronsoftwarerouters die in de hoofdpagina ingebouwd zijn. Dat is wel enigszins representatief. Daar komt nog bovenop dat standaardlaag Carto ze ook niet anders rendert, ook weer omdat ze soms als equivalent (de een met bewoning, de ander zonder), soms met unclassified als net even een tikje hoger (maar niet genoeg om voor routing iets uit te maken), en soms met unclassified precies tussen residential en tertiary gezien worden.

Nou is het gebruik van tertiary in Nederland om esthetische redenen ook niet super met de standaardlaag, omdat deze veel te breed getekend wordt en met de witte achtergrond soms in de residential-ventwegen overloopt, maar dat is een renderingissue (die niet gaat veranderen in de standaardlaag :(). Je ziet dat de Franse kaartstijl het zo doet zoals het voor Nederland ook zou helpen (geel is hier tertiary):

(Deze maakt ook geen onderscheid tussen residential en unclassified trouwens.)