Chodniki w Polsce.

Na forum: users: Poland » Ścieżki leśne, a wózek inwalidzki
poruszono temat chodników.

W dalszym ciągu mamy duże rozbieżności w opisywaniu ich.
Mamy chodniki wzdłuż jezdni dla pieszych lub rowerzystów.
W Polsce rola chodnika często rożni się w użyciu od innych krajów.
Oczywiście, tylko w Polsce, prawie na wszystkich parkują samochody a piesi idą jezdnią :slight_smile: .

Są one wzdłuż prostych jezdni, szerokich i wąskich, rozdzielonych paskiem zieleni lub wysepką.
Chodniki z płyt betonowych, wzdłuż ulic, są ciągłe lub przerywane brakiem chodnika, jakąś wysepką zieleni lub drzewem, wjazdami do kamienic, zjazdami dla wózków inwalidzkich, itd.

Dzielenie trasy ulicy na kawałki, tylko dlatego, że zmienia się rodzaj bocznego chodnika (sidewalk) jest chyba bez sensu.
Obecnie mamy, na przykład, linię wzdłuż ulicy, opisaną jakimś tagiem, który zmienia swoją nazwę, bo zamienia się w przejście przez jezdnię, lub się rozdwaja bo rozdziela go przystanek lub rabata.

Wydaje mi się, że podobnie jak w dyskusji nad “admin_level”, powinniśmy jednoznacznie i kompleksowo to rozwiązać.

Ja preferuję używanie sidewalk=… gdy nie ma pasa zieleni. Dodatkowo warto wtedy oznaczyć czy można zaparkować samochodem ( http://parking.openstreetmap.de/ ) - jeśli ktoś zaznacza, że tak - na chodniku to dla mnie jest niemalże obowiązkowe aby dał również sidewalk, a nie prowadził osobnej nitki… ponieważ to niszczy spójność danych.

Fajna ta sprawa z parkowaniem :>

Trochę jedno wyklucza drugie, szkoda… Bo jeśli zacznie się tagować pod kątem parking:lane (+sidewalk), jak tutaj dać na przykład oznaczenie schodów na chodniku?
Czy jest jakaś furtka? Trochę ta ilość “parkingów” osiedlowych dziwnie wygląda, z parking:lane dużo fajniej byłoby.

Schody to i tak osobny way. Więc nie widzę problemu, aby dać na tym odcinku sidewalk=none i dodac way ze schodami

Tak, ale w tym rozwiązaniu propagującym osobne mapowanie chodników chodzi o dodanie większej ilości szczegółów.
Czyli mamy tak: Starsze rozwiązanie typu highway=residential, sidewalk=both.
Oraz propozycja zatwierdzona w 2011:http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Sidewalk_as_separate_way, opisana: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:footway%3Dsidewalk
I wygląda ona mniej więcej tak: highway=residential to jedna droga, a po obu stronach (jesli rozpatrujemy podobny przypadek jak wyżej), robimy drogę/chodnik i opisujemy ją jako highway=footway, footway=sidewalk.

Ten footway jest faktycznie trochę mylący (nazwa angielska), ale na stronie podaje wyżej jest to ładnie opisane, co i jak.

Drugi przypadek ma przewagę, że można wprowadzić więcej szczegółów na mapę (steps,ramp,wheelchair ) i co za tym idzie: routing dla wózków, a ten pierwszy natomiast “szybciej” się robi (bo to tylko dodanie znacznika).
W tym ostatnim, możemy też łatwo dodać ścieżki dla rowerzystów, jeśli są współdzielone - a tak jest w większości kraju.

parking:lane/condition można używać chyba w obu przypadkach?

Wydaje mi się też, że trzeba zaznaczyć, że błędem jest oznaczanie chodników, ścieżek rowerowych w mieście jako highway=path, to stara metoda z której się odeszło, tak?

W sumie propozycja jest rozsądna. O ile będzie to połączone w jakiś sposób.

I na wszelki wypadek i tak dawałbym wtedy do highway=residential sidewalk=none, ponieważ nie wszysko obsłuży relacje i tag footway=sidewalk. Wtedy może jako alternatywną trasę wyznaczyć przebieg przez highway=residential

Podsumowując drugą (bardziej zaawansowaną) wersję - przykładowo:

Wszystkie linie winny mieć punkty wspólne (połączone).

Ulica:
highway=residential , więcej w http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Key:highway
ref=34 - Numer drogi, jeśli powyższa jest krajowa lub wojewódzka. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:ref
name=Jana Kochanowskiego - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Name
width=7.5 - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:width
lanes=2 - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Key:lanes
surface=asphalt - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Key:surface
sidewalk=none - Gdy opisujemy chodnik - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Key:sidewalk
highway=crossing
highway=traffic_signals

Chodnik wzdłuż ulicy:
footway=sidewalk - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:footway%3Dsidewalk
width=2.5 - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:width
**surface=concrete:plates ** - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Key:surface
public_transport=platform - Podajemy obszar zajęty przez przystanek. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:public_transport%3Dplatform
bicycle=yes - zgada na jazdę rowerem. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:bicycle
segregated=no - brak oddzielnego pasa dal rowerów. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:segregated

dla przejść przez ulicę między chodnikami:
footway=crossing - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:footway%3Dcrossing
crossing=traffic_signals - węzeł przecięcia drogi z przejściem. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Crossing
cycleway=crossing - jeżeli rowerzyści mogą przejeżdżać (bez schodzenia rowery :slight_smile: ) - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:cycleway%3Dcrossing
bicycle=no - jeśli rowerzyści nie mogą po nim jechać. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:bicycle
segregated=no - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:segregated

Propozycja chodnika jako oddzielnej drogi - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Sidewalk_as_separate_way

Nie ustalono jak opisać i rozrysować przeszkody w linii chodnika: przystanek, skrawek zieleni, słupy, zmiana szerokości, itd.
Rozdzielić linię na dwie i znów (po ominięciu przeszkody) połączyć?
Czy jest sens wstawiania, często mało istotnych detali, na drodze chodnika?

Tak w ogóle, to chodnik, który spełnia rolę powierzchni zajętej przez czekających na bus ludzi, winien być jakoś opisany, gdyż nie jest czasami “przechodni”, a dla lokalizacja jego jest istotna dla niektórych grup niepełnosprawnych.

Do Chodnik wzdłuż ulicy dodał bym:
bicycle=yes + segregated=no - jeśli na chodniku jest dopuszczony ruch pieszy (kombinacja znaków C16+T22). - choć zastanawiam się czy nie powinnyśmy używać bicycle=permissive

W sumie widzę iż przydało by się uzupełnić http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions o PL

Inna sprawa, co z mikromappinkiem? Czy wtedy dawać też area=yes?

public_transport=platform i po granicy chodni.

A co jak mamy highway=cycleway + foot=designated + segregated=yes z parametrem width=? Bo domyślam się iż jak jest segregated=no to po prostu podajemy “sumę” czyli całą szerokość ścieżki.

Wydaje mi się, że ref dla residential będzie trochę inny, coś jak 1634G na przykład.
Także to, co wspominał Dotevo, jesli robimy chodnik wzdłuż ulicy (highway=footway), to należałoby dać również sidewalk=none dla highway=residential.
Może wtedy kiedy jest możliwe dodanie szczegółów (wózki,rowery) robić highway=footway, a gdzie jest to zwykły stary chodnik, wtedy sidewalk=both/yes/none dla highway=* ?
Trzeba też pamiętać o węźle gdzie chodnik przecina się z ulicą (highway=crossing z crossing=traffic_signals lub crossing=uncontrolled), w obu przypadkach.

Ten permissive dla C16+T22 chyba jest najwłaściwszy.

To jak w końcu tagować przejście dla pieszych ze światłami
highway=crossing i crossing=traffic_signals, czy:
footway=crossing i highway=traffic_signals?

Co do traffic_signals niech się chłopaki dogadają :wink:

highway=crossing i crossing=traffic_signals tag na węźle, tam gdzie przecina się jezdnia z chodnikiem,

Natomiast to: **footway=crossing **i highway=traffic_signals jest dla mnie trochę wymieszane gdyz footway=crossing to tag dla drogi (way) - czyli chodnik przez jezdnię, typowa zebra. Ale już highway=traffi_signals to sygnalizacja dla ruchu samochodowego, nie pieszych. (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Traffic_signals).

Czyli ja to rozumiem tak:

A: highway=footway i footway=sidewalk
B: highway=footway i footway=crossing
ikonka przejścia (węzeł): highway=crossing i crossing=traffic_signals

Te niebieskie punkciki na przecięciach A i B (czyli C) to tactile_paving=yes/(no)/incorrect (także można nawet oznaczyć chodnik z wypukłościami, jesli jest umiejscowiony źle: za daleko, albo stoją słupy na nim)

highway=traffic_signals na tym obrazku bym prawdopodobnie umieścił przed przejściem dla pieszych, tam gdzie w rzeczywistości się znajdują.

Chyba używamy w sytuacjach gdy mamy na dużych skrzyżowaniach:

  1. światła dla samochodów, czyli : highway=crossing i highway=traffic_signals
  2. światła dla pieszych (zebry), czyli footway=crossing i crossing=traffic_signals

Z obowiazku kronikarskiego: Jest taki glos w dyskusji na ten temat:

http://ubuntuone.com/6HPgoCItJy0WtwKrKpU3H2

  1. Lane-Tagging;próba rozwiazania dla skrzyzowan i rozwidlen.
  2. Stan obecny
    3.Udoskonalenie
    4.Skrzyzowanie jako obszar
  3. Dodatkowe mapowanie pojedynczych pasów jezdni
  4. Rysowanie wszystkich logicznych polaczen miedzy pasami jako lane=junction

W dalszym ciągu nie jest przekonany, dlaczego, dla oddzielnego chodnika mamy dodawać highway=footway.
Dlaczego nie wystarczy samo footway=sidewalk

Bo bez ‘highway=’ to w ogóle nie będzie żadną drogą (nawet dla pieszych). highway=footway oznacza rodzaj drogi (ścieżka dla pieszych), a ‘footway=sidewalk’ precyzuje jaka to droga dla pieszych (chodnik).

Dzięki temu jak kogoś interesuje tylko, czy droga jest dla pieszych, to wystarczy że obsłuży taki ‘highway’ i ‘access’, ‘footway=*’ nie musi znać.

Dziękuję. I takie właśnie wyjaśnienia mnie przekonują.
Dla mnie, początkującego, bardzo mylący jest “łańcuch” tworzenia zależności.
Podejrzewam, że to, poza brakiem tłumaczeń z angielskiego, odstrasza ludzi od angażowania się w OSM.

Starałem się zebrać w artykule wszystkie możliwości dla oznaczenia cmentarza.

Myślę, że potrzebujemy, podobnego dla “drogi” i rożnych wariantów jej połączenia z otoczeniem, tak, aby każdy", bazując na tej informacji, mógł mapować.