Βοήθεια σχετικά με αίτηση προς Υπ. Περ/ντος για χρήση δεδομένων CC-BY

Θέλω να προσθέσω κάποια ρέματα που λείπουν από το osm και τα βρήκα σε ένα dataset του e-per.gr μέσω του geodata.gov.gr, συγκεκριμένα αυτό το dataset ποταμών. Το συγκεκριμένο dataset έχει CC-BY-3.0 license το οποίο δεν είναι συμβατό με το ODbL σύμφωνα με τη λίστα Import/ODbL Compatibility. Οστόσο στην περίπτωση του CC-BY 3.0 μπορούμε, σύμφωνα με σχετικό άρθρο από το OSMF LWG, να ζητήσουμε έγκριση από τον εκδότη (το Υπ. Περιβάλλοντος στη συγκεκριμένη περίπτωση) συγκεκριμένα για τη χρήση των δεδομένων στο OSM. Για διευκόλυνση το OSMF LWG μας παρέχει μία έτοιμη επιστολή για αυτό το σκοπό. Η επιστολή αυτή περιέχει και τους δύο διευκρυνιστικούς όρους σχετικά με τη συμβατότητα CC-BY και ODbL στους οποίους πρέπει να συμφωνήσει το Υπ. Περιβάλλοντος.

Ο λόγος που ποστάρω εδώ είναι για να ρωτήσω αν κάποιος έχει μπει σε παρόμοια γραφειοκρατική διαδικασία αίτησης εγκρίσεων, τι εμπόδια συνάντησε, και κατά πόσο ήταν επιτυχής. Επίσης το OSM θα χρειαστεί την έγγραφη έγκριση του Υπ. Περιβάλλοντος αλλά υποθέτω ότι το Υπ. Περιβάλλοντος μπορεί να χρειάζεται το κείμενο στα Ελληνικά. Οπότε αναρωτιέμαι πως θα πρέπει να γίνει αυτό.