Camping-steder med referanse i int_name

Har lagt merke til at nesten alle camping-steder i Norge har int_name som heller ser ut til å være en referanse fra en import. Dette er uheldig siden apper som Organic Maps da heller viser dette enn name. Et tilfedlig eksempel: Node: ‪Flateland Camping‬ (‪3663314947‬) | OpenStreetMap

Har ikke klart å skjønne hva importen er, siden dette er den første versjonen for mange av de:

Relatert spørsmål: Hvordan skal man tagge steder som både har hotell og camping?

2 Likes

Bra sett. La merke til at det var en endring her også, da de dukket opp på data consistency checks for OSM (keepright.at) i iD. Da på grunn av at mange områder er dokumentert som campingplasser fra før. Ser at begge er mulig, Tag:tourism=camp_site – OpenStreetMap Wiki, men det holder vel med én. Eksempel Drammen Camping som:

  1. Punkt etter addr2osm-import: Node: ‪Drammen Camping‬ (‪3663314570‬) | OpenStreetMap
  2. Område Node: ‪Drammen Camping‬ (‪3663314570‬) | OpenStreetMap, som da har punktet over innenfor seg. Denne siste er også eldst.

Er deg som er guruen for addr2osm @NKA? Kan du kommentere her?

int_name=* er jo ikke et navn i det hele tatt her, men en referanse. Foreslår å endre til ref=*. Burde vært litt mer spesifisert som ref:xxx=*, men jeg vet ikke hva den viser til.

Om hotellet er stort ville jeg tagget det som en ekstra node. Om det bare er noen få rom eller leiligheter til leie, som mange campingsplasser har, så synes jeg ikke det er ok å bare ha tourism=camp_site.

Det er ikke addresseimporten som har laget noden i Drammen-eksemplet. Her er tourism=camp_site duplisert på node og way, så en av dem må fjernes (flettes).

1 Like

Ref brukes av noen kart av og til, og dette er jo bare støy, så burde heller slettes om vi ikke finner ut hva det er

Fant ingen dokumentert import av campingsteder i den norske wikien, og klarer ikke google noe med ACC og camping. Klarer ikke lage en overpass query som sjekker hvordan ting var før disse ble opprettet i changesettet i 2015 (men ifølge den bare retter opp i ting)

@Svein_Olav har rørt mange av disse, vet du hvor dette int_name kommer fra?

ser for meg at int_name har betydd internal name eller internt navn altså brukt som ref= som NKA sier.

Ser ut til at @Svein_Olav er den som har importert de, se Node History: 3663314240 | OpenStreetMap hvor Svein har eneste endring.

De er 8 år gamle, foreslår i grunn at vi bare fjerner int_name på disse. Her er Overpass Turbo query for alle Camp sites i Norge med int_name starting with Acc

1 Like

Sjekket litt flere changeset, og hvis jeg leser det riktig så er det Svein Olav som la til denne int_name

Slettet node: Node History: 443146886 | OpenStreetMap
Opprettet node: Node History: ‪Flateland Camping‬ (‪3663314947‬) | OpenStreetMap

Det som er lagt til er stars website addr int_name

Pga stars så må vel dette være en ekstern kilde?

Foreslår at stars slettes også. Sjekket en camping-plass jeg kjenner og antall stars sammenfaller ikke med stjerner de har puttet på skiltet sitt, og vi aner ikke kilden til importen

Noen som kan gjøre dette? Har null peiling på hvordan man kan gjøre dette :slight_smile:

Sånn, fikk fikset det slik at utenlandske turister finner fram til sommeren :stuck_out_tongue:

Fant ut man kunne bruke Level0 som editor, og fikset regex med chatgpt. Fjernet også stars.

Men, så kanskje på en sånn 5-10 stk, og en var duplikat, mens en annen er en gjestegård midt på parkeringen til en barnehage? Får satse på at samme utenlandske turister tar en opprydning i sommer :wink:

1 Like