Byer tagget som city i Norge

De eneste norske byene i dag som skal tagges som city er de byene med over 100 000 innbyggere + Kristiansand, Bodø og Tromsø.

Samtidig tenker jeg at det vil være mer informativt å tagge noen flere byer til som city enn de nevnt ovenfor, f.eks. Porsgrunn/Skien, Fredrikstad/Sarpsborg, Ålesund og Hamar. Disse nevnte byene er større sentrum for deres respektive regioner (fylkeskommune, bispedømme, lagmannsrett, politidistrikt etc.)

Kan det sees på om kriteriene for hvilke byer som skal tagges som city kan endres? Foreslår at kriterier kan være at byene (kommunene) må være minst i sentralitetsklasse 3, administrasjonssenter/sted for flere viktige institusjoner og samtidig være et naturlig sentrum for et større geografisk område.

Hva er sentralitetsklasse 3?

Husker dette ble diskutert på et tidspunkt da vi ryddet opp for å få litt enhetlig tagging av byer og tettsteder.

Jeg begynte på en oversikt her, men det ble aldri til noe ferdig / nyttig https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:FredrikLindseth/SSR2_places og her
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:FredrikLindseth/Den_vedtatte_sannheten (den vedtatte sannheten var da tøys, da ingen er enig om noe)

Står litt her også, men der antar jeg du fant
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features#Places.2FSteder

Sentralitetsindeksen måler hvor sentral en kommune er, basert på “nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner, uten bruk av tettsteder i klassifiseringen”. Det er i alt 6 sentralitetsklasser, der klasse 1 er de mest sentrale kommuene i Norge (Oslo og nærliggende kommuner) og 6 de minst sentrale.

Alle de største byene i Norge ligger i sentralitetsklasse 3 eller høyere. Blant de byene som tagges med city i OSM er Oslo kommune i sentralitetsklasse 1, Bergen, Stavanger og Trondheim i sentralitetsklasse 2 og Kristiansand, Bodø og Tromsø i sentralitetsklasse 3. Blant byene jeg foreslår at også bør tagges med city er Fredrikstad, Sarpsborg og Hamar i sentralitetsklasse 2 og Porsgrunn, Skien og Ålesund i sentralitetsklasse 3.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regionale-utviklingstrekk-2021/id2847260/

Hei hei,

Jeg tok en gjennomgang ved å lese inn city, town og village fra Overpass.

Det er helt klart at en ikke bare kan gå på folketallene så jeg har gått ganske mye på skjønn her, men har tatt til råde folketall (~+40.000), størrelse på stedet (areal + tetthet), prominens i landskapet (altså steder som Sandvika er kjempestore men ikke en egen by på den måten), ha en form av kjerne med kommers/skole/idrett/industri, og jeg har gjort dette i (delvis) samråd med Gazer75 og NKA.

Her er et forslag til endringer:
Alle endres ett steg, fra town eller village.

Bjørkelangen > town
Bø > town
Dokka > town
Drammen > city
Fredrikstad > city
Gol > town
Hareid > town
Haugesund > city
Meløyvær < hamlet (var village pop. 9)
Moss > city
Nordfjordeid > town
Porsgrunn > city
Sandefjord > city
Sarpsborg > city
Skien > city
Stange > town
Tønsberg > city
Vikersund > town
Ålesund > city
Ålgård > town
Ås > town

Hamar falt rett utenfor mitt forslag her, men jeg tror alle har lyst å sette den til city også, selv om de har forholdsvist lavt folketall.

Jeg har et changeset klart for opplasting hvis det råder enighet om mine endringer.

Jeg sier kjør på. Det blir bedre enn det er. Så kan vi heller ta en runde til

Jeg synes vi først må være enige om noen kriterier for hva som skal få være city og town, ellers blir det veldig subjektiv tagging og mange unødvendige tagge-diskusjoner fremover.

City:
Forslaget ovenfor er at byer som skal tagges city må ha minst 40.000 innbygger, etter SSB’s definisjon av tettsted (ikke kommune). Til sammenligning er city i Sverige, Danmark og Finland byer over ca 45.000 innbyggere. “Delområder” av et større sammenhengende tettsted (etter SSB’s definisjon) blir ikke city selv om de har mange nok innbyggere. Det betyr at f.eks. Sandnes, Asker, Sandvika, Lørenskog og Lillestrøm ikke blir city. Sarpsborg og Fredrikstad blir begge city fordi de er relativt likeverdige i størrelse.

Dette forslaget er ok for meg. Byene som blir city er i så fall per nå de 15 første linjene på listen her: Liste over Norges største tettsteder.

Town:
Her synes jeg vi må få en god definisjon først. Vi velger selv hva kriteriene skal være i OSM, men som referanse sier Kommuneloven at “kommuner med over 5000 innbyggere kan ta i bruk benevnelsen by, dersom kommunen har bymessig tettsted med handels- og servicefunksjoner og konsentrert bebyggelse”. Tettsteder som allerede er byer mister ikke sin bystatus.

Jeg synes det er viktig at en town skal ha et tydelig bymessig sentrum der publikum kan forvente å finne servicefunksjoner av et visst nivå. En test er kanskje om folk på stedet selv omtaler det som en “by”, eller om stedet har en gågate/handelsgate. Mange av forslagene for town ovenfor gjelder tettsteder med bare 2-3.000 innbyggere, og det synes jeg blir for smått. Ås og Ålgård er klart store nok, med ca 10.000 innbyggere i tettstedet. Ellers synes jeg town allerede er tagget relativt greit som det er nå i OSM.

SSB’s liste over tettsteder (velg tabell 1).

Etter en del diskusjoner har vi kommet frem til at følgende endring er forsvarlig. Det er vel ikke helt full enighet, men nesten. Min påstand er at “bystatus” ikke er relevant å bruke som et krav, siden man da får steder som Brevik og Brekstad som town mens Nordfjordeid og Vikersund er village. Det gir ikke inntrykk av å være en relevant måling for hva som skal være “town” i OSM:

Uansett, her er en klype kompromi-endringer der bare Bø vi er litt uenige om.

Bø > town
Drammen > city
Fredrikstad > city
Haugesund > city
Meløyvær < hamlet (var village pop. 9)
Moss > city
Porsgrunn > city
Sandefjord > city
Sarpsborg > city
Skien > city
Tønsberg > city
Ålesund > city
Ålgård > town
Ås > town

Disse har jeg tenkt å laste opp før jeg drar på ferie hvis det ikke kommer noen gode grunner til å la være.

Nå lastet jeg opp det så får vi se om det blir folkestorm. https://www.openstreetmap.org/changeset/108143949

Av noen grunn insisterer OSM på at jeg har endret på masse steder, f.eks. Vikersund - fordi jeg endret dem til town og deretter tilbake til village i JOSM (altså ingen reell endring).

Hva er de praktiske konsekvensene av dette? Hva blir det brukt til?

Er ikke enig i at Lillestrøm er en del av Oslo, det er en grunn til at Lillestrøm var den første byen i gamle Akershus fylke (kvalifisert etter gamle regler, ikke nye hvor alt kunne bli “by”)

Edit: Leste litt opp hos SSB og “tettsted” som definert av dem er ment for statistiske formål for å eksempelvis beskrive hvor mange som bor i tettbygde og spredtbygde strøk. Det er ikke ment å si noe om hva som er bysentre i Norge

https://www.ssb.no/35320/beftett-norsk-versjon-1

Lillestrøm er allerede tagget som egen by (place=town), så endringen har ingen konsekvens for Lillestrøm.