Buslijnen vervallen i.v.m. COVID-19

Qbuzz heeft voor Groningen/Drenthe per 17 augustus een tijdelijke dienstregeling gepubliceerd, geldig tot in december de dienstregeling 2021 gaat gelden. Ik heb een aantal wijzigingen in OSM doorgevoerd, die zoals het lijkt structureel zullen zijn.

Maar verder zijn er meerdere routes die i.v.m. COVID-19 voorlopig geheel of gedeeltelijk vervallen. Deze zullen t.z.t. weer gebruikt gaan worden.

Ze staan nu echter gewoon ‘op de kaart’ (standaard kaart, laag Transportkaart), alsof ze actief zijn.
Ze verwijderen in OSM is prima als ze niet terugkeren, maar dat is hier niet het geval. Dan zouden ze op een later tijdstip weer compleet opnieuw ingevoerd moeten worden (hoop werk).

Mijn idee is om bij betreffende routes de tag route=bus tijdelijk te vervangen door disused:route=bus en een note toe te voegen ter verduidelijking. Levert ongetwijfeld bij allerlei verificaties foutmeldingen op, maar so be it.

Heb nu e.e.a. toegepast op buslijn 563 (Groningen-Lewenborg - Ten Boer) om te zien wat het effect is.

Zijn er ook geen lijnen die een andere route rijden?

Geen tijdelijk andere routes. Een paar hebben een nieuwe route (en/of lijnr), maar dat zat al ‘in de pijplijn’.
Wel enkele ingekorte routes.

Duurde zo’n 10 dagen voordat effect merkbaar was op laag Transportkaart van de standaard kaart, maar wel overeenkomstig bedoeling.
Derhalve e.e.a. ook doorgevoerd voor alle andere buurtbussen, nachtbussen en enkele lijnen van/richting Zernike.
Twee lijnen hebben voorlopig een ingekorte route. Daar de oorspronkelijke lange routes voorzien van disused:route=bus en verkorte routes (tijdelijk) als aparte variant toegevoegd.

Zo langzamerhand komen de nieuwe plannen naar buiten voor de dienstregeling 2021 en deze staat in de meeste concessies in het teken van snijden in het openbaar vervoer, om zo weer enigszins richting de zwarte cijfers te kunnen. Bijvoorbeeld in Amstelland-Meerlanden zullen de meeste spitslijnen (tijdelijk?) worden opgeheven, dus het gebruik van ‘disused:route’ lijkt me goed om meer te gaan gebruiken.

In Noord-Holland Noord zijn een aantal lijnen nu al aangepast, zo rijden de nachtbussen vanaf dit weekend niet meer.

Vanaf 3 januari (voor een groot aantal concessies wordt dit jaar niet 13 december maar 3 januari een nieuwe drgl actief) wijzigt er veel meer, qua routevoering is het officiëel een tijdelijke wijziging maar ik zie de oude routes niet terugkomen, deels omdat het een combinatie van besparing maar ook verbetering voor de reiziger is.
Bij het wegebben van de coronapandemie zal de frequentie wel opgehoogd worden, maar niet de oude routes terugkomen.
In NHN worden 3 lijnen opgeheven, de 251 (route wordt deels overgenomen door aangepaste route van de 151), de 156 (route wordt overgenomen door de verlengde 157) en de N69 (die zal niet meer terugkomen).

Ik heb de wijzigingen in Noord-Holland Noord per 3-1-2021 (archief OVinnederland) doorgevoerd (changeset 1, 2, 3, 4)
Hierbij is er geen sprake van lijnen die “tijdelijk” verdwijnen, m.u.v. lijn N69, waarbij in het vervoerplan expliciet is opgenomen dat deze ook bij terugkeer van de gehele vervoervraag “waarschijnlijk de komende jaren niet zal terugkeren”. Daarom heb ik hierbij niet de bovenstaande truc toegepast.
Gewijzigd zijn lijnen 151 (neemt route 251 over), 157 (neemt route 156 over), 165 routevariant, 232, 438, 30/31, 658 en nog een eerdere wijziging op de 139 die niet op Openstreetmap stond. De 156, 251, en N69 zijn opgeheven.

Ik heb de wijzigingen in Gooi- en Vechtstreek per 3-1-2021 (archief OVinnederland) doorgevoerd (changeset)
Lijn 106 krijgt een routewijziging, lijn 209 wordt in één richting opgeheven. Aangezien deze concessie nog een half jaar loopt verwacht ik niet meer dat lijn 209 in de richting Laren terugkomt

Ik heb de wijzigingen in Haarlem-IJmond per 3-1-2021 (archief OVinnederland) doorgevoerd (changeset)
Lijn 4, 9, 14 en 15 zijn compleet van opzet gewijzigd. Verder geen opheffingen van lijnen.

Ja, het is droef troef met Elsbeth Post op openbaar vervoer in de provincie. Dank voor het werk IIVQ!

Elisabeth Post is al een tijdje (ruim 1½ jaar) weg. Het is nu Jeroen Olthof, maar ook die is hier niet “de schuldige”.

Deze wijzigingen zijn grotendeels Corona-gerelateerd, geïnitieerd vanuit de vervoerders zelf in het kader van het landelijke corona-beleid, waarbij de landelijke overheid verliezen tot 93% aanvult, de regionale overheden de vergoeding voor de oude dienstregeling blijft betalen en de vervoerder dus 7% in de kosten moet snijden om op de nullijn te zitten.

Het gaat daarbij niet alleen om verslechteringen. deels ook optimalisaties in het netwerk die voor de reiziger niet een merkbare verslechtering zijn.
Bijvoorbeeld het “opheffen” van lijn 251 is netto een verbetering, omdat het ECN nu alle weekdagen (ook in de vakanties) bereikbaar is.
En het opheffen van lijn 156 komt omdat lijn 157 deze route vrijwel (op één in 2018 geïntroduceerde halte na, die zeer weinig gebruikt werd) geheel overneemt, waardoor er nu weer een rechtstreekse relatie Schagen-Alkmaar ontstaat.
Uiteraard is het niet helemaal koek en ei: flink wat lijnen dalen in freqentie, en lijn 134 wordt op zaterdag zonder alternatief opgeheven, net zoals lijn N60 op vrijdag en N69 op zaterdag.

Ik heb de wijzigingen in Amstelland Meerlanden per 3-1-2021 (archief OVinnederland) doorgevoerd (changeset 1,2).

Hier zitten flink wat wijzigingen in:

  • Lijnen 149, 160, 163, 164, 274 zijn nieuw (149, 163 en 164 zijn AML Flex lijnen die overdag nu een “echte” buslijn worden)
  • Lijnen 161, 198, 199 zijn gewijzigd
  • Lijnen 242, 255, 287, 342, en N95 zijn, sommige minder en sommige meer tijdelijk opgeheven. Deze lijnen heb ik in een relatie gezet van tijdelijk opgeheven lijnen. De route_masters van deze lijnen heb ik verwijderd, die zijn zeer makkelijk terug te halen. (244, 640 en 663 stonden nog niet op openstreetmap, die zijn ook tijdelijk opgeheven maar heb ik niet in deze relatie gezet). Ook lijn 198 heb ik in deze relatie gezet omdat die volgens Cxx tijdelijk wijzigt - zo is de oude versie makkelijk terug te halen
  • Lijnen 147/247/347/348/N47 krijgen een haltewijziging rond Grote Beer en Startbaan
  • Op buurtbuslijn 401 wijzigt iets, maar ik snap niet helemaal wat - dat kan ik niet nazoeken op Connexxion omdat de buurtbuslijnen tijdens Corona (los van deze coronamaatregelen) geheel niet rijden, totdat er afdoende luchtfiltering in is aangebracht. Die zullen echter eerder terugkeren dan wijzigingen aan andere lijnen terugkeren.

Tijdens het bewerken kreeg ik een flink editconflict met A67-A67, die tegelijkertijd aan het editen was. Dat is niet zo erg, kan gebeuren, maar waar ik behoorlijk van baal is dat hij het Busstation Uithoorn overhoop heeft gehaald, door vrijwel alle platform ways te verwijderen en te vervangen door platform nodes. Ik heb dit dan ook weer teruggedraaid: Bijna heel Amstelland Meerlanden is (al jaren) uitgerust met platform ways, mijns insziens keurig volgens PTv2. Het standaardargument voor platform nodes “het rendert niet op de kaart” is verleden tijd met de ÖPVNkarte-laag.

Ik heb de wijzigingen in Zaanstreek per 3-1-2021 (archief OVinnederland) doorgevoerd (changeset)
Lijn 67 is flink ingekort, dit is permanent.
Lijnen 393 en 398 zijn in zijn geheel opgeheven, 396 tussen Wijdewormer P&R A7 afrit 2 en het Zaans Medisch Centrum. Ik heb de 393 en 398, en een kopie van de 395 weer in een relatie gezet van tijdelijk opgeheven lijnen.

Hiermee is het wel even klaar voor mij, ik ga voorlopig geen andere gebieden de nieuwe/gewijzigde dienstregeling op OSM zetten.

Het meest basis-element voor een bushalte is de node met highway=bus_stop en public_transport=platform. Hierop worden bijvoorbeeld ook de IFOPT-nummers en andere basisinformatie getagd en deze node wordt, vaak samen met de stop-positie, opgenomen in de routerelaties. De tag highway=bus_stop blijft nodig, zoals belangrijke kaarten als OSM-carto PTv2 niet ondersteunen. Zie het als een compatibiliteits-tag.

Daarna kun je een halte aanvullen met een stop-positie, abri’s en een perron als lijn of vlak. In Uithoorn zijn de busperrons als als vlak getekend, dus het is nogal onlogisch om daar ook nog een way tegen de rand van dat vlak aan te plakken dat hetzelfde perron representeert. Daarnaast ontbreekt er bij de meeste perrons het basis-element met highway=bus_stop.

Ik ben je dankbaar voor het hoge detailniveau van de bushaltes in Amstelland-Meerlanden. Maar bij het uitrusten van de bushaltes met ways (eventueel als ways als vlak) zijn ook nog de elementaire nodes nodig. De meeste haltes in Amstelland-Meerlanden hebben ook beide elementen.

A67-A67: Wat je schrijft is niet waar. De wiki staat duidelijk dat een platform een node, way of area mag zijn. De eerste die op de (Engelstalige) wiki kan vinden dat een node:highway=bus_stop verplicht is, krijgt van mij een fles wijn (of bier, of fruitsap) (uiteraard wel voor nu geschreven).

Op Uithoorn waren de grote “druppels” (met dus aan beide kanten een way:public_transport=platform) als area:highway=pedestrian getagd. Die heb je zelf veranderd in highway=platform en public_transport=platform, wat niet per sé fout is, maar wel dubbelop op zo te taggen aangezien er al ways waren met pt=platform.

Ik ben niet chagrijnig op jou A67², maar op het hardbekkige geloof onder Nederlandse osmianen in iets wat niet zo is gedocumenteerd, waardoor we in een halfslachtig iets tussen PT_v1 en v2 blijven hangen. Met de nieuwe OV-laag is het argument om de oude highway=bus_stop te moeten renderen wmb helemaal verdwenen. Er zijn wel meer zaken die niet op de main kaartlaag renderen, denk aan bijvoorbeeld maximumsnelheden.

Ik heb, zonder een standpunt in te nemen, alle berichten die slechts corona aangingen verwijderd.

Verder: het geschil hoe busstops en -platforms te taggen, waar de laatste bijdragen in deze draad over gaan, heeft naar mijn mening niets meer te maken met de titel van deze draad “Buslijnen vervallen i.v.m. COVID-19”

Gelieve dit in een daartoe geëigende draad op te pakken.