Busbaan taggen met access=no? Wiki aanpassen?

Ik heb een interessante discussie gehad over het taggen van een busbaan:
https://www.openstreetmap.org/changeset/92256370
https://www.openstreetmap.org/way/45819180

Zo ziet het er daar uit: https://www.mapillary.com/map/im/z1TwTL2Uieb8Ud3NAj-ebg

Wij hebben het dus over een busbaan, bewegwijzerd met C1 + onderbord “uitgezonderd (bussymbool) taxi”. Op het asfalt staat “BUS”. Rechts en links kunnen voetgangers over de stoep. Tags stonden op access=no, psv=yes, sidewalk = (iets). Dit vond ik niet correct omdat het voetgangers uitsluit. Die mogen daar wel langs. Ik heb dus access=no weggehaald en vervangen door vehicle=no, horse=no, traffic_sign=NL:C1. Vervolgens verwees een collega-mapper mij op de wiki
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging#Overige_wegen_en_paden
… en hij heeft gelijk: daar staat inderdaad access=no voor busbanen.

Ik vind dat dit op de wiki verandert moet worden.

Voetgangers mogen hier gewoon. Zelfs op de foto op de wiki https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Slagboom_voor_vrije_busbaan.jpg/600px-Slagboom_voor_vrije_busbaan.jpg zijn voetgangers niet expliciet verboden (geen bordje C16 oid). Bovendien botst access=no met de beschrijving van bordje C1 op dezelfde wiki.

Wat moeten wij dus? access=no en foot=yes? Of vehicle=no, horse=no zoals bordje C1? In ieder geval bus/psv=yes erbij, dat is duidelijk.

(en hoe heet dat onderbord? Op https://www.verkeersbordenoverzicht.nl/#OB vind ik maar OB62 voor bussen, niks voor taxi’s)

Soms heb je een uitzondering op de regel… schipperen heet dat…sommigen zouden het pragmatisch mappen noemen… zou dan gewoon foot=yes bijtaggen tegen alle regels in.
Dat het hier goed routeert lijkt me het belangrijkste.
Niet alles is te vangen in regels.

Wiki:NL spreekt zichzelf tegen.
Hier https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Overzicht_Nederlandse_Verkeersborden (let op, laden duurt erg lang) staat het wel goed.

C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. vehicle=no & horse=no & traffic_sign=NL:C1

Laatste is correct. access=no staat in de wiki omschreven als:
The access=no tag indicates that the object is not to be used by the general public, with stronger interdiction than the access=private tag. An example would be access roads into military or government facilities.

edit: foot=yes toevoegen zou ik dus absoluut niet doen

Mee eens … Bij C1
inderdaad
vehicle=no
horse=no

foot=yes kan overigens volgens mij geen kwaad.

Ik heb het over het geval er om e.o.a. reden er access=no ‘moet’ worden getagd. Dat zijn wellicht uitzonderingen.
Eigenlijk in bijna alle gevallen ontmoedig ik access=no
Nieuwe mappers doen dat doorlopend op paden. Hele einden staan op access=no met foot =yes. Resultaat slechte rendering en iemand die overbodige tags aan het weghalen is laat access=no dan staan. Het resultaat laat zich raden.

Maar soms is het schipperen…

access=no volgens mij alleen in Nederland bij b.v. militaire objecten, of natuurgebieden. Niet gewoon als er een 461 hangt, da’s vaak access=private

Alweer propageer jij het “mappen voor de router”. Dat is even verwerpelijk als “mappen voor de renderer”.
Eigenlijk nog veel erger, want we hebben maar één renderer maar er zijn talloze routing engines.

Er zijn veel meer renderers dan routing engines.

Ik stelde dan ook niet “er zijn”. Ik stelde “we hebben”. Bij mijn weten “hebben” we als osm-gemeenschap geen enkele eigen routing engine - al staan sommige ons nader dan sommige andere - maar hebben we wel één eigen renderer.

Bovenal: we horen niet te mappen noch voor renderers noch voor routing engines, niet voor ééntje en al helemaal niet voor meerdere. We horen te mappen om een complete actuele konsekwente database te hebben. Daarom hecht ik wel grote waarde aan rechte lijnen ivm tagging en zo weinig mogelijk uitzonderingen; al geef ik grif toe dat men af en toe wel moet pragmatisch zijn.

Het idee dat osm-carto onze ‘eigen’ renderer is werkt naar mijn mening mapping voor de renderer alleen maar in de hand. Osm-carto (met zijn eigen voor- en nadelen) is niets anders dan een van de vele manieren om de database waaraan wij werken te visualiseren. Deze staat dan ook niet boven andere renderers en taggen voor osm-carto is net zo ‘erg’ als taggen voor welke andere renderer of routing engine dan ook.

Edit: ik had je toegevoegde nuancering nog niet gezien. Dan zijn we het (volgens mij) eens.

Zijn jullie er dus eens mee als ik het op de Wiki verander?
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging#Overige_wegen_en_paden

C1, vehicle=no, horse=no ipv. access=no?

Als wij traffic_sign taggen, zou ik graag het onderbord willen meenemen. Weet iemand hoe dit heet? Ik vind geen officiële bron voor onderbord-codes (in de RVV vind ik alleen de ‘echte’ bordjes), maar misschien kijk ik verkeerd.

Mee eens want dan is het in één lijn met de afgesproken tagging bij C1…maar wellicht komen er nog opmerkingen.

Eens, maar dat lijkt me geen verrassing.

Die vind je hier: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Overzicht_Nederlandse_Verkeersborden
Als je een 504 error krijgt, gewoon reloaden. Kan erg lang duren.
In jouw geval OB62, uitgezonderd bussen. Uitgezonderd bussen en taxi’s kan ik niet vinden

Ik kan echter de “officiële” onderborden nergens in een wettekst vinden. Wel vind is dit: https://wetten.overheid.nl/BWBR0009104/2017-07-01#HoofdstukIII waaruit je haast kunt concluderen dat er alleen richtlijn is.

Ik vind de situatie op de foto daar nou niet zo’n gelukkige. Een foto van een F13 (het busbaanbord) zou beter zijn, en daar mag je niet lopen waarmee access=no bus=yes de simpelste manier van taggen is. Bij een C1 met onderbord mag het wettelijk wel, maar of het feitelijk mogelijk is zonder jezelf in gevaar te brengen, moet wat mij betreft ook meegenomen worden. In het Groningse voorbeeld ben ik het helemaal eens dat de nieuwe tags beter zijn.

Dan wat anders. Op https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:bus staat:

en:

Zullen we op basis hiervan de aanbeveling bus=yes vervangen door bus=designated?

We hebben te maken met twee onderdelen/zaken. RVV

en
Verkeersbord: C1 met onderbord uitgezonderd autobussymbool en taxi (TEKST)

Dus taxi mogen er niet komen, ondanks die C1 en uitgezonderd taxi. traffic_sign=NL:C1,OB62,OB uitgezonderd taxi
Zo ook voetgangers, <> voetganger is geen bestuurder.

vehicle=no & horse=no & traffic_sign=NL:C1, bij C1 is (deels, geleiders…hoort eigenlijk ook tags te krijgen) correct. Maar we hebben hier twee onderdelen naast elkaar werkend, <> op het wegdek. Dat maakt het anders.

F13 “Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen”
Past niet, want de groep autobussen is groter, of uitzonderingen er onder.

Krijg je een leuke:

Uitgezonderd taxi

Bij uitgezonderd bussymbool: Autobussen zijn niet verplicht deze baan te nemen, designated niet van toepassing, wellicht wel voor lijnbussen. (dat heb ik nog niet gelezen, bij F11 staat wel verplicht, als het een verplichte baan was voor lijnbussen, had er verplicht gestaan, er wordt bewust “uitsluitend” gebruikt, dus een verplichting voor andere vervoersvormen, het niet mogen gebruiken van de baan. Hoofdstuk F. Overige geboden en verboden)

taxi hoort er buiten te vallen op basis van <> psv=* kan niet tenzij taxi=no toegevoegd.

Lastig, het past niet lekker, met OSM tags,
maar ook lokaal, verkeerskundige moet het aanpassen. Tegenstellingen. Dat is de bron van het probleem. Melding maken?

F13 met onderborden lijkt dan een keuze, hoewel de bussymbool zo gelijkend is. Dan nog moet het passend zijn met /zonder <> op het wegdek.

C1 en <> zijn beide verkeertekens.

Hier niet van toepassing.

Zo blijven de twee verkeerstekens gelijkwaardig.

F13 ontheffing voor taxi is niet mogelijk. Dat is wat anders als “uitgezonderd”.
Taxi kan wel ontheffing krijgen bij <> artikel 81.