BTG achtergrond: BAG in JOSM - ik mis panden bouwvergunning verleend

Mijn onderwerp zegt het al. Ik gebruik de BGT-achtergrond laag en dan specifiek BAG in JOSM.
(bij voorkeuren staat: wms_endpoint:https://service.pdok.nl/lv/bag/wms/v2_0?request=getCapabilities&service=WMS)

De bestaande panden (in gebruik) vanuit BAG krijg ik te zien, maar de panden welke op Bouwvergunning verleend staan in BAG niet.
Klopt dit? of doe ik iets verkeerd of moet ik andere keuzes maken?

Ja, dat klopt, dat is een keuze van de BGT om niet de bouwvergunning verleend in kaart te brengen.

https://geonovum.github.io/IMGeo-objectenhandboek/pand
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/catalogus/bgt/#regels-voor-opname-4

quote:

Pand.

Regels voor opname

De BGT bevat alleen die objecten die de bestaande situatie in de werkelijkheid representeren. Uitsluitend panden die in de BAG voorkomen met de volgende status maken met hun grondvlakgeometrie deel uit van de BGT: • ‘Bouw gestart’; • ‘Pand in gebruik (niet ingemeten)‘; • ‘Pand in gebruik’; • ‘Sloopvergunning verleend’; • ‘Pand buiten gebruik’.

De voorwaarde is wel dat deze panden al zijn ingemeten en/of dat het gaat om bestaande panden, waarvoor een bouwvergunning is verleend.


Velen worden pas na in gebruik ingemeten, dan pas kan de bronhouder ze opnemen in de BGT.
Het is ook maar net hoe actief de bronhouder is dat verschilt per gemeente.
Hoe vaak ze inmeten of laten inmeten, dat bepaald de verwerkingsduur.

De door jouw gegeven BAG WMS, laat ook bouwvergunning verleend zien, zo ook bouw gestart, en de andere.
Bekijk je de wms laag pand dan zie je soms ook rare vierkanten heeft, als tijdelijke intekening.

Door de voorwaarde betreffende de inmeting kunnen er verschillen zijn bij de verschillende bronhouders.

Interessant, status verbouwing pand (zoals 0268100000002825) zou dus in theorie niet opgenomen moeten zijn, ondanks fysiek voorkomen

andere benaming voor

“bestaande panden, waarvoor een bouwvergunning is verleend”, zijnde een verbouwvergunning, verbouwing pand.