Bruk av usage=* for jernbaner i Norge

Jeg foreslår at det innføres en standard for å skille mellom usage=main og usage=branch på jernbaner i Norge.
Flere av linjene som tagges med usage=main har ikke ordinær persontrafikk.

Mitt forslag:
usage=main benyttes for jernbaner som trafikkeres med regiontog, InterCity eller fjerntog.
usage=branch benyttes for jernbaner som kun trafikkeres av lokaltog eller gods.

I hovedsak vil følgende strekninger bli nedgradert fra usage=main og til usage=branch:
Hovedbanen, Spikkestadlinjen, Roa–Hønefosslinjen og deler av Drammenbanen.

Ser greit ut for meg.

Om du er interessert i jernbane og har lyst til å gjøre en liten jobb så ligger det ferdige filer med norsk jernbane her: Import/Catalogue/Railway_Import_Norway. Det er dårlig geometri på mange av jernbanene (offset, kanter), så dette gir mulighet til å bytte linjene til bedre geometri. Jernbanene sydover til ca. Hedemark er tatt, det meste ellers gjenstår. Må gjøres i jOSM.

Nå syns jeg du glemmer å nevne at du samtidig vil oppgradere både Raumabanen og Rørosbanen til “main”. Både rute 22 Dombås–Åndalsnes og 25 Røros–Trondheim er listet opp på NSB sine nettsider som regionstog.
Samtidig blir det rart å nedgradere Roa–Hønefosslinjen med tanke på hvor viktig den er for både godstransporten og for så vidt persontransporten på Bergensbanen.

Er klar over Raumabanen og Rørosbanen og har allerede endret dem til usage=main.
Kan endre denne parameteren for hele banen i løpet av 5 min med JOSM.
Glemte å oppdatere den opprinnelige posten når jeg ble klar over dette.

Kan i tillegg nevne at Stavne-Leangenbanen og Kirkenes-Bjørnevatn er nedgradert fra usage=main til hhv. branch og industrial. I tillegg har jeg lagt til usage=tourism på en rekke baner og ryddet opp i mange feil.

Enig i at det kan se litt merkelig ut, men jeg har ikke funnet noen bedre løsning for å skille mellom main og branch.