Brugomtrek - afbakening

Toch weer niet zeker - tot hoever loopt de man_made=bridge?
Dit is de Prinses Irenebrug in Rotterdam Terbregge, over de Rotte.
De rivier stroomt vrij onder de zijkanten door.

Beetje lastig hier.
Het bascule-deel staat als brug ingetekend. Ik denk dat aan weerskanten ook gewoon een brug is met twee pijlergedeelten die dan weer apart onder de brugdelen ingetekend kan worden. Dan kan dat water aan weerszijde ook ingetekend worden.

In de BGT Omtrekgericht kun je zien tot hoever de brug doorloopt.
… en dan maak je van het kunstwerk een kunstwerk.

Bij een andere brug met pijlers is het zo opgelost.

De Erasmusbrug weer een beetje anders zie ik.

Dank! Overigens is het een tafelbrug, dan schijnt het geen bascule te heten. De brug wordt omhoog geduwd. In die pijlerstrukturen zitten dus machinekamers met een motormechaniek en een verticaal bewegend contragewicht.

Andere meningen?

Beetje discutabel, want man_made=bridge is voor de hele brugomtrek. Vaak wordt het gehele kunstwerk daarmee bedoelt, dus inclusief de zijboogdingessen:

Voorbeeldfoto

Ik zou hem dan niet opsplitsen in drie losse stukken. Nu valt dit deel niet onder de naam Koninginnebrug, terwijl die er waarschijnlijk wel bijhoort, net als de pijlers tussen de drie delen.

Overigens kan een man_made=bridge wel uit meerdere delen bestaan (in een multipolygon); bijvoorbeeld bij twee fysieke brugdelen naast elkaar die samen als ‘…brug’ bekend staan.

De straatnaambordjes staan zo dat de weg op het gehele kunstwerk Prinses Irenebrug heet. Dus zeker niet alleen het beweegbare deel (de tafel). Op het kunstwerk zelf staat trouwens de naam helemaal niet; verbazingwekkend.

Nou ja, de straatnaam staat eigenlijk los van de brug zelf. In sommige gemeentes loopt de straatnaam met ‘…brug’ veel verder door dan de brug (tot aan het kruispunt erna op de wal bijvoorbeeld), dus daar heb je voor de afbakening van man_made=bridge niet zo heel veel aan.

Ook lastig… waar begint de pijler en waar het brugdek?
Toch meer een soort overkluising. Beetje massief.
…tunnel=culvert waterway=river voor die doorgangen?

Ik denk (maar ik weet het niet helemaal zeker) dat de rivierbodem gewoon doorloopt, dus dan is het geen culvert. Op het oog zou ik ze ook geen culvert noemen maar een overspanning, brug dus.

Overigens, die brugdelen zijn dan niet moveable. Als ik bridge:moveable alleen toepas op de delen die echt moveable zijn, dan moet ik de brugomtrek in delen splitsen.
Maar ik heb de indruk dat moveable meestal wordt gebruikt als: deze brug heeft ergens een beweegbaar deel.

Precies. Het is een eigenschap van de gehele brug. Volgens mij is er niet echt een tag voor enkel het beweegbare deel. Er is wel bridge:support voor de delen waarop de brug rust.

Die heb ik nu in de brugomtrek meegenomen, want ik kan ze niet goed begrenzen.

1 Like