Brabantse Vennenpad

Ik heb via @A67-A67 (bedankt!) kontakt gekregen met een enthousiaste digi-wandelaar en vrijwiliger bij het Brabantse Vennenpad, SP 5.

Ik wil het forum graag op de hoogte houden van de afspraken; kommentaar en suggesties zijn welkom.

In juli wordt een nieuwe versie van dat pad uitgerold en geopend, en hij wil graag dat op alle sites, apps en systemen dezelfde informatie staat, met name ook OsmAnd en waymarkedtrails.

Ik ga hem daarbij helpen want hij is goed in gpx-en maar heeft nog niet veel met GISen te maken gehad. Ik heb afgesproken dat ik zijn buitengewoon precieze gpx-en zal omzetten in routerelaties.

Timing
Het markeerwerk neemt een flinke periode in beslag. Ik heb gezegd dat ik alleen volledige en op de weg aanwezige etappes zal publiceren. Plannetjes worden niet gemapt, alleen zichtbare routes!

Op het moment dat de markeringen van een nieuwe etappe aangebracht zijn en de routelijn dus definitief is, zet ik hem in OSM. Op het moment dat een oude route niet meer geldt en de markeringen daadwerkelijk verwijderd zijn haal ik die relatie weg.

Zij hebben het slim bedacht: ze markeren in een paar weken tijd de etappes, maar nog niet de start en het eind. Op het moment van openen plaatsen ze de begin- en eindmarkeringen, en halen begin en eind van de oude routes weg. Binnen een uur is zo de hele omschakeling een feit! Voor mij is het makkelijker: zodra een etappe gemarkeerd is kan hij erin, en de oude gaat pas weg als de oude markeringen weg zijn.

Naar Wandelnet GIS
De routes moeten ook voor Wandelnet ingetekend worden voor hun GIS. De vraag was of dat niet tussen de GISsen geregeld kan worden. Ik heb geantwoord dat dat technisch wel kan maar organisatorisch niet lukt. Mijn suggestie: we zetten ze 100% goed in OSM, en dan zijn ze vrij beschikbaar op waymarkedtrails als KML-bestand. Ik heb van Wandelnet gehoord dat ze KML rechtstreeks kunnen inlezen. Hun GISsers kunnen die zelf ophalen of de padco kan ze exporteren en doormailen. Aan de survey:date kunnen ze zien hoe aktueel de route op OSM is.

Als Wandelnet de routes eerder wil hebben, dan krijgen ze de gpx-en van de planning, en moeten ze later de uitrolverschillen nog verwerken. OSM heeft daar geen rol in.

Rechten
De informatie die ik krijg is een verslag van wat er op de weg te zien is. Het zijn op dat moment nog geen gepubliceerde Wandelnetroutes. Maar ik zal toch met Wandelnet afstemmen of zij het goed vinden. De padcoördinator is meegenomen in de mailwisseling, maar ik zal nog expliciete toestemming vragen. Centraal bij Wandelnet zijn ze tegenwoordig akkoord, ik heb zwaar de indruk dat ze het telkens weer om toestemming vragen erger vinden dan het gebruik!