Borttagen och ersatt landsväg

Det har byggts en ny cirkulationsplats. Hur gör jag med den gamla landsvägen som nu ser ut som att den går rakt igenom den nya rondellen? Ska den taggas på något särskilt sätt eller tar jag bara bort den?

Jag skulle ta bort den biten som går rakt genom rondellen.

/hca

Tack för stödet! Vägstumpen är borta. Jag inser nu att det inte fanns något värde i att ha den kvar. Vägar byggs ju om hela tiden och detta var näppeligen något att spara för eftervärlden.