Blauwe zone - hoe?

Hallo allen,

Heeft iemand al eens alle wegen in een gebied/zone als blauwe zone getagd en dit op weg niveau (en niet op aangebrachte parkeerstroken, parkings, etc…)?

Ik vind soms volgende, maar zelden als algemeen gangbaar te beschouwen:
parking:both:authentication:disc:conditional=yes @ (Mo-Fr 09:00-18:00)
parking:both:authentication:disc = yes
parking:both:zone = yes
parking:bluezone = Mo-Th␣08:00␣-␣18:00;␣Fr␣08:00␣-␣21:00;␣Sa␣08:00␣-␣16:00

Suggesties? Blauwe zone is geen parking maar een zone waarin bepaalde regels gelden. Niet iedere lopende meter in die straten mag je parkeren.

Iemand iets anders aangetroffen zodat ik gewoon een tag a la blauwe zone = yes zou kunnen gebruiken?
Of iets zoals parkeerschijf = yes & source:parkeerschijf = traffic_sign:BE:E9a

Suggesties?

gr,

Dan stel ik voor om de wegen die in deze zone liggen te taggen met blauwe zone = BE:2h als standaard waarde. Waar van toepassing kan het ook nog bvb blauwe zone = BE:1h etc…
volgt de Belgische wetgeving en je mag er met schijf 2h of …. parkeren. Dan wordt het geen combo tag en blijft het eenvoudig aan te brengen/ interpreteren.
Ok voor jullie?

Dag nivaOne,

Het gebruik van een key blauwe_zone lijkt me niet optimaal aangezien keys ideaal Engelstalig zijn.

Wat exact vind je beperkend aan volgende tags?

 parking:side=*
 parking:side:maxstay=2 hours
 parking:side:maxstay:conditional=no @ (18:00-09:00); no @ (Su,PH), parking:side:authentication:disc=yes
 parking:side:authentication:disc:conditional=no @ (18:00-09:00); no @ (Su,PH)

Een hele boterham, maar lijkt me de geldende beperkingen wel exact weer te geven. Uiteraard dien je dit enkel toe te voegen aan de straatdelen waar parkeren mogelijk is. Maar het heeft volgens mij geen nut op parkeerrestricties (t.g.v. de blauwe zone) toe te voegen op plekken waar men überhaupt niet kan/mag parkeren.

Groeten,

parking:condition:both=disc is gedocumenteerd op de wiki.

Ik wou je voorbeeld vertalen naar deze tag, maar ik snap niet wat je precies wil uitdrukken met je parking:both:authentication:disc:conditional=yes @ (Mo-Fr 09:00-18:00). De parking:both:authentication:disc heb je al op yes gezet, dus die conditional heeft niks van effect meer.

Bedankt voor jullie antwoorden.
Een blauwe zone duidt een stuk openbaar domein aan waarbinnen bepaalde extra parkeerregels gelden. Parkeren zelf volgt ook een aantal specifieke regels. Overal waar je binnen die zone mag parkeren dien je die extra regels in acht te nemen. En dit ongeacht hoe die plaats eruit ziet, of deze zich op een locatie bevindt die daarvoor expliciet voorzien is of niet. Het aanduiden van dergelijke zone - uitsluitend waar men mag parkeren - is onbegonnen werk. Vandaar ook het gebruik van zones. Ze vereist op die manier alleen enkele verkeersborden.

Die eenvoud wens ik toe te passen binnen OSM.

Omtrent de taal en de term heb ik wat opzoekwerk gedaan. Ik stel dan ook voor om de lijnen die binnen dergelijke zone liggen te voorzien van de tag ‘Parking disc zone = yes’. Ieder land heeft zijn default waarde die dan ook in de meeste gevallen van toepassing is. Indien er afgeweken wordt kunnen we overwegen om een extra tag hiervoor te voorzien. Bvb Parking disc zone:max_stay=1h. Indien er niet afgeweken wordt van de standaard waarde dan mag deze niet worden toegevoegd.

De beschreven methodes op de wiki missen volgens mij hun doel. OSM is geen verkorte samenvatting van de wetgeving. De aanduiding inclusief uren etc hoort er volgens mij niet in thuis. We zetten er toch ook niet in dat je in de rijrichting dient te parkeren, dat je niet voor garages mag staan, dat je netjes evenwijdig dient te parkeren etc… etc…

Ik ben bezig met maxspeed bijwerken in Nederland maar dat doe ik door braaf alle wegen in een zone te voorzien van maxspeed=XX. Moeilijk is dat niet, je kan in Josm makkelijk alle wegen in een zone selecteren en en-masse van maxspeed=XX voorzien.

Wat ik af-en-toe voorbij zie komen en zelf ook meer en meer doe is bij het begin van de zone het verkeersbord toegevoegen. Zo ziet dat er in Josm uit met voor de ingang van een 30km/h zone en de NL traffic signs Map Paint Style actief:

Screenshot_20240423_200558

Dag Emvee

Bedankt voor je antwoord. We delen dezelfde passie op OSM.
Maxspeed staat bij mij ook op plaats 1. En die zone 30 maken daar inderdaad deel van uit. Op een gelijkaardige manier kan je ook de blauwe zones toevoegen.
Ik hoop dat je betrouwbare info hebt om dit te realiseren. Hier dien ik dit echt ter plaatse te bekijken. Vele borden zijn ondertussen vervangen of verwijderd. Of de laatste reeksen snelheidsaanpassingen zijn nog niet in de officiële database aangepast. Jammer want zo kunnen bedrijven zoals Tomtom, Garmin etc… niet sluitend je erop wijzen dat je te snel rijdt bvb.

Een tag op wegen om aan te geven dat ze in een blauwe zone liggen, ongeacht of je aan die weg kan parkeren? Mogelijk.

Er is ook wel iets van precedent voor een polygoon rond een zone, met de lage-emissiezones.

Zodat dit breder inzetbaar is (ook voor betalende zones en ook voor voertuigtypespecifieke beperkingen) en meer in lijn is met de bestaande tagging, zie ik dat concreet eerder als een relatie met tags type=boundary, boundary=parking_zone, parking:condition:conditional=disc @ (Mo-Fr 09:00-18:00), parking:condition:maxstay:conditional=1h @ (Mo-Fr 09:00-18:00) (voor een blauwe zone waar je je schijf moet leggen tussen 9 en 18 uur).

1 Like

Ja, voor Nederland is er iets als NDW George dat alle verkeersborden laat zien en die data is vrij te gebruiken. Natuurlijk zitten daar ook foutjes in maar dan praat je over minder dan 1%.

Voor meer informatie, zie NL:Maximumsnelheid en de verschillende maxspeed topic’s op het Nederlandse deel van het forum.

Dat van die polygoon heb ik ook bekeken. Blauwe zones zijn niet altijd in een cirkel of rechthoek samen te vatten. Er vallen dikwijls straten van tussen bvb. En latere aanpassingen vergen dan ook heel wat inspanning. Aanpassingen worden gecommuniceerd op straatniveau wat het eenvoudiger maakt om ze nadien stuk voor stuk aan te passen.

Die tags die je aanhaalt zijn mij bekend. Populair zijn ze niet. Selecteer eens een deel van Vlaanderen en doe een build en run op de tags die je aanhaalt via overpass turbo?
Ik ben voorstander van eenvoud zodat meer mappers dit sneller mee opnemen als ze nog eens op OSM actief zijn of zodat derde partijen er eenvoudiger mee aan de slag kunnen gaan. Gewoon ieder segment van een straat die in een blauwe zone ligt aanduiden met een tag (of twee). Door die eenvoud is de kans groter dat apps zoals Tomtom, Coyote etc… dit mee opnemen in hun toepassingen zodat wie daar rijdt meteen ook weet dat men in een blauwe zone is etc…

Verder ook jammer dat onze publieke databanken niet betrouwbaar zijn en dat verschillende sterkhouders in deze zaak laks zijn in ze actueel te houden. Zo zijn veel trajecten aangeduid als traject controle, gewoon niet correct weergegeven op de daarvoor voorzien website. En het gaan dus niet over enkele. Zou het dan toch waar zijn dat het verbaliseren van zoveel mogelijk snelheidsovertreders niet meteen bedoeld is om het verkeer vooral veiliger te maken?