Bing satellit för Falsterbo ligger fel

Är ny och har inte så mycket erfarenhet av openstreetmap.
Lägger in data för Falsterbo golfklubb för export och vidarebearbetning i annan app.
Satellitbild från Bing och Esri över Falsterbo ligger ca 7-9m fel.
Mapbox och maxar är mer korrekt även om det kan vara någon meter fel där också.
Såg detta efter export och mix av osm och lidar i en app. Har även sett detta fel efter konvertering till KML för inspektion i googlekarta då jag först trodde lidar var fel. Undrar dock vad som är rätt att göra här. Det finns möjlighet till image offset när man redigerar i openstreet. Jag kan flytta bakgrundsbild 8m men det kanske finns någon som kan fixa så att satellitbild ligger rätt utan korrigering. Googlekartor över Falsterbo var väldigt tydliga och det hade varit bra om de fanns med i openstreet. Finns det något sätt att redigera med en googlekarta istället för de bildalternativ som bjuds i openstreetmap?

Du kan korrigerar läget satelttbilderna. Rådatan är av tekniska kärl alltid förskuten - helt enkelt ett problem när man gör en kula platt. Det korrigeras i ett första steg via en allogratimen, men det lyckas olika bra.

Därför har alla editorerna möjligheten att efterjustera satelttbilderna. För detta ändamål finns det uppladdade GPX Tracks om du behöver dom.

Som en kommentar på första inlägget; det är inte okej att kalkera av Google maps eller generella kartor öht, kart/flygfoto-licensen måste tillåta det. De kartor och flygfoton som finns tillgängliga direkt i webbeditorn och JOSM är sådana som man får rita av. Google finns inte med där eftersom man inte får rita av den.

Då det gäller positionering av flygfoton är det lite knepigt, för positionsfelet varierar med höjden, dvs om inte landskapet är helt platt innebär det att om man justerar fotot på ett ställe kan det vara fel ändå ett par hundra meter längre bort om det är en annan höjd där. De enda flygfoton som har tillräckligt bra korrigering för topologin är lantmäteriets, och de enda med öppen licens är de som kommer från 60-70-talet (finns tillgängligt i webbeditorn). Bing/ESRI har blivit mycket bättre de senaste åren, men fortfarande är fel på 10 meter eller så mycket vanligt över hela Sverige.

Ett tips är att använda lantmäteriets rasterkarta samt trafikverkets vägnäts-overlay som referens (de har bra position) och justera flygfotot lokalt efter det där man jobbar. Ju bergigare terräng man redigerar, desto oftare kommer man behöva justera om. (Lantmäteriets rasterkartan måste vara max inzoomad för att ha korrekta positioner eftersom den är förenklad efter skalfaktorn.)

Nja: https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-se/2018-December/003510.html

Bra information, men det är skillnad på att titta på en karta på sidan om för att lära sig egenskaper, det kan så vitt jag förstå aldrig vara otillåtet (det vore som att det vore otillåtet att läsa en bok om bilar om man själv ska skriva en bok om bilar för att man riskerar kopiera kunskap därifrån), och att kalkera av en karta.

De äldre flygfotona har CC0-licens, vilket innebär att det är också fritt fram att kalkera av. De färska ortofotona har kommersiell licens och kan inte användas på det sättet, därav finns de inte förladdade i JOSM eller iD. Däremot kan man förstås “tjuvkolla” på fotona för att se om en väg finns eller och sådana saker. Jag använder själv Lantmäteriets flygfoton då och då för att ta reda på om en väg finns eller vilket fält som är vilket i en flerfilig väg om JOSM:s förladdade foton är för gamla eller för suddiga.

Juridiken är nog faktiskt inte helt klar heller, om man verkligen sätter i system att kalkera av fotona, men ändå inte sprider dem, är det ok eller ej? Det är nog upp till en domstol att avgöra, lite som var gränsen till plagiat av en bok går är lite mjuk. Jag är emellertid tämligen säker på att OSM-communityt i stort inte vill att man ska tänja på copyright-lagen på det sättet. Idag med CC0-licens på rasterkartan så finns det hursomhelst inget behov till att göra en sådan sak.

En sak jag inte gör är att använda den mer högupplösta rasterkartan som Lantmäteriet har i sin tjänst för att ta reda på adresser (adresser finns inte i CC0-rasterkartan). Adressinformationen skyddas antagligen av katalogskyddet: https://sv.wikipedia.org/wiki/Katalogskydd. Så för adresser måste man antingen gå ut i verkligheten och kolla av själv, eller vänta tills adresspunkter publiceras fritt (vilket redan gjorts på vissa ställen i Sverige).

Som alltid: upphovsrättsinhavare bestämmer hur man kan använda sina data. Trådstartaren pråter inte alls om Google :slight_smile:

Det är helt okay att använda det flygfoton och satelittbilder som Du hittar i standartlayer i det vanliga editorerna. För dom är licensläget utredd och man kan använda dom för kartläggning. Bing tillhör dom som explicit tillåter användande av det satelittbilder som det delar med oss.

Som nybörjare är man på säkra sidan när man använda det källmaterial som editorerna ID och JOSM erbjuder - och man behöver inte kollar upp några licensvillkor.