Bijzondere bordencombinaties / bordblindheid

afgesplitst van https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=693416#p693416
is off-topic in oorspronkelijk draadje

Op het randje:
Bordje

Dubbel genaaid houdt beter

En deze dus:

En die:

Fietsroute:

En deze:

Rood bord met een auto er op: C06, gesloten voor voertuigen; mag je met de fiets dus niet in.
In kwam vanmiddag deze tegen
Maar dat blijkt toch juist te zijn, ondanks het contra-intuïtieve design :slight_smile:

C06: verboden voor voertuigen met **meer dan twee **wielen. Hoezo juist? :wink:

Als C06 dat zou betekenen (mijn onderstreping in citaat),
dan zou dit juist *wel *een logisch kloppend bord zijn:
dan zouden namelijk bijvoorbeeld driewielige (brom/snor-)fietsen wel door mogen rijden en driewielige motorfietsen en tricars niet.

Alleen betekent dat bord niet “verboden voor voertuigen met meer dan twee wielen”, maar:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2017-07-01#Bijlage1

En brom-/snorfietsen zijn (net als fietsen), wel voertuigen, maar geen motorvoertuigen

@Kogacarlo:
kan het zijn dat dit bord de brommobielen uitzondert van het verbod?

Ok Als dus gesloten voor motorvoertuigen >2 wielen dan is een bromfiets met >2 wielen geen motorvoertuig en behoeft dus niet in de muv categorie te vallen en de fiets al helemaal niet; ook als dat een driewieler is.

Dus: niet juist?

Met als nuance dat voor bromfietsen >2 wielen de verkeersregels voor motorvoertuigen gelden :sunglasses:

Maar dit bord betreft een verkeersteken (Hfst II RVV) en geen verkeersregel (Hfst III) RVV en daar komt toch ook mijn (met jou gedeelde) vraag aan Carlo op

Hoe dan ook is het wel weer een mooi voorbeeld dat je zelfs van ervaren mappers die veel met verkeersregels bezig zijn niet kan verwachten dat ze alle regels (a) uit hun hoofd kennen en (b) ook in samenhang snappen -ook ikzelf zit er wel eens naast.

Bij sommige van de andere voorbeelden die op het eerste gezicht raar lijken kan ook de (on-)mogelijkheid van het geven van een ontheffing een rol spelen (voor de G-borden gaat dat niet, voor C1, C2, C4, C6 tot en met C21, C22a borden wel -artikel 87 als ik het goed herinner…)

Daarom geef ik bij twijfel toch eerst het voordeel aan de wegbeheerder, ik zie weggebruikers vaker rare dingen doen dan wegbeheerders :slight_smile:

bicycle=dismount :slight_smile:

Het bovenste bord is natuurlijk heel netjes : mooi voorbeeld van verschil wel/ niet openbare weg

–edit:
“niet” toegevoegd

Ik keek hier, gesloten voor voertuigen.
Heb ik mezelf even laten neppen :frowning:
Gesloten voor motorvoertuigen >2 wielen is het natuurlijk! Mijn intuïtie laat me dus toch niet in de steek :slight_smile:
Is dus gewoon een foute combo en past prima in dit draadje.

Ja dat lijkt me mogelijk. Het lijkt me het beste als ik de gemeente vraag wat ze precies bedoelen.

Dat wordt dan een leuke welles-nietes-discussie met de eventueel - zeer onwaarschijnlijk - verbaliserende politieagent(e)…

Leuker kunnen we het niet maken…:slight_smile:

We gaan nog veel plezier beleven in dit topic!

Daarom kijk ik altijd in de primaire bron, dat voorkomt dat we onbewust elkaars fouten en misverstanden blijven napraten
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2017-07-01#Bijlage1

Alleen is daar de plaatsing van de nummering erg verwarrend: de bij elkaar staande code en omschrijving horen niet bij hetzelfde bord :rage:
Gelukkig corrigeert @alphensebezorger me zo nu en dan als ik daardoor hele rare borden neerzet.

Toen ik Allroads vroeg naar goed JOSM-hulpje hierbij tipte hij me ook over deze site:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Overzicht_Nederlandse_Verkeersborden#C:_Geslotenverklaring

Ben er nog niet met de stofkam doorheen gegaan, maar heb vertrouwen in Allroads (-;

Zal 'm in plaats van informatiebord.nl zetten op mijn lijstje op
http://www.openkaart.net/osm_tools.html

Daar vindt je ook de link naar de memorie van toelichting bij RVV/BABW en de origineel gepubliceerde versie (met wel duidelijke codering)
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/9755/geef-je-verstand-eens-voorrang-informatiemap-nieuw-reglement-verkeersregels-en-verkeerstekens.pdf

Natuurlijk alleen wel verouderd, G12a bestond niet, bromfietsen mochten ook op G11

Wat doet zo’n ding dat een steeksleutel 13 niet kan ?
:stuck_out_tongue:

Wie heeft trouwens ooit een driewielige bromfiets gezien in, zeg maar, de laatste dertig jaar?

Misschien een keer met zo een brommobiel keihard de bocht verkeerd nemen, het bord tegen den grond ende bodem zwiepende.

Oh jawel hoor:
kan uit eigen ervaring vertellen dat dit obscure stuk met technische voorschriften voor wegbeheerders leidt tot bulderlachende rechters en een beteuterd OM
http://publicaties.minienm.nl/download-bijlage/6716/uitvoeringsvoorschriften-babw-inzake-verkeerstekens.pdf

(10 punten voor degene die weet welke -voor alle weggebruikers / boetes uiterst essentiële passage- alleen in dit brondocument te vinden is)

We zijn het eens!