Bijeenkomst aardrijkskundige namen

Hoi allemaal,

Op 1 juli neem ik deel aan een bijeenkomst van de overheid over aardrijkskundige namen m.b.t. naamgeving en spelling van openbare ruimtes en aardrijkskundige name in het algemeen. Wat zijn vanuit de OSM-community uitdagingen, problemen en oplossingen die ik eventueel mee kan nemen?

Een van de zaken die we binnen Stichting OpenTaal - de maker van de FOSS woordenlijst en spellingcontrole voor het Nederlands - al proberen aan te pakken is een extra woordenlijst met non-breaking hyphens in woorden zoals 's-Hertogenbosch zodat die niet in minst of geringste geval direct na de ‘s’ al worden afgebroken.

Ik ben benieuwd naar jullie input. als het kan, graag voor het weekend aan deze post toevoegen.

Kan het ook in het Nederlands? Ik heb geen idee wat je bedoelt.
Een ding dat me te binnen schiet bij namen is Van Schaapstraat, waarbij de V als hoofdletter moet. De overheid gebruikt vaak een kleine letter.

Dank voor je vraag en bijdage. Heb je bronnen van correct en incorrect gebruik van die straatnaam?

Uitleg over non-breaking hyphen is op Wikipedia alleen in het Engels maar is goed te volgen, zie https://en.wikipedia.org/wiki/Hyphen#Nonbreaking_hyphens

Bespreek daar eens straatnamen van het uitheemse type ‘Havlíčkův Brod Plein’, zoals gebruikt in de stad Brielle. De weggebruiker wordt daar verwacht te kunnen omgaan met haček en corona. Het meinummer van het tijdschrift Onze Taal heeft er een ingezonden brief aan besteed. Blijkens het straatnaambordje kiest de gemeente er voor deze ‘Engelse’ schrijfwijze in plaats van voor ‘Havlíčkův Brod-plein’. Google vindt volop schrijfwijzen zonder diakritische tekens: ‘Havlickuv Brod Plein’. Zie ook https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjh19_7gYfjAhVEIlAKHfz9Ce4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fonzetaal.nl%2Fuploads%2Fnieuwsbrieven%2FTaalpost2110.pdf&psig=AOvVaw0XvA612X3g7LH-9zW_dLDw&ust=1561633948799564

Staat hier nog wat tussen.
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=54231&p=4

Een tijdje terug hadden we ook dit draadje over de Neder-Rijn: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=66087

Pander, namen schrijven we in het Nederlands met een hoofdletter. In de online BAG-viewer kun je echter legio straatnamen zien die beginnen met een kleine letter, onder andere de “van Cleefstraat” in Venlo. De “van Schaapstraat” was maar een voorbeeldje dat ik zelf verzon.
Ik weet niet naar wat voor bijeenkomst je gaat maar misschien kun je daar een punt van maken zodat dat gelijk getrokken wordt en voortaan alle straatnamen beginnen met een hoofdletter.
edit: hetzelfde geldt voor de voorvoegsels de en het.

Omdat Bovenrijn en Nederrijn ieder een woord zijn zonder streepjes of spaties zou ik per naam ook een hoofdletter gebruiken.
In de BAG-viewer is het nu Neder-Rijn en Boven-Rijn. Ik vind dat onnodig gecompliceerd.

Zijn er tegenwoordig straatnamen met accenten?
(jarenlang op de Van Hovellstraat gewoond, vernoemd naar baron Eduard Otto Joseph Maria van Hövell tot Westerflier)

Het is wel Van Hövell met umlaut op de o :slight_smile:

Het geslacht Van Hövell is van oorsprong Duits. Op huis Het Joppe heeft ook een tak van de familie gewoond. De Baron heeft de kerk laten bouwen.
Dit soort accenten of diakritische tekens komen nog best vaak voor.
Bijv:
In het oosten veel ö
In Fryslan veel klinkers met een “dakje” (^)
En uiteraard é

Ik gebruik meestal de Dvorákhof in Hoorn om te checken, dat mijn responses keurig de UTF-8 encoding hebben :slight_smile:

Eentje uit eigen buurt (België weliswaar):

het ‘de Coninckplein’. Heeft zijn naam via de schenker ervan, ene baron ‘de Coninck’. Adellijk, dus met kleine d.
Hoort dat al dan niet een uitzondering te vormen?

Unicode/UTF8 is standaard dus letters met diakrieten moeten gewoon kunnen in OSM. Hoofdletter of niet, lijkt me ook niet de OSM daar eisen aan hoeft te stellen. Gewoon overnemen van het bordje of een officiële bron, en waar dat tegenstrijdig is gewoon kiezen.
De vraag is dan meer: zorg dat het overal gelijk gespeld is.

Niet-splitsende spatie in namen is misschien voor tekstverwerkers nuttig, maar voor OSM mi niet. Bij het intikken gaat de bulk van de mappers toch de gewone spatie gebruiken.

Ik zou trouwens bij 's -Hertogenbosch en dergelijke, gewoon de kleine s zonder aanhaalteken en streepje gebruiken, dat is net zo duidelijk.
sHertogenbosch, sGravenhage, sHeerenland. Ik doe dat zelf al, bijna niemand valt het op maar ik heb ook niet veel medestanders!

Jij durft: https://s-hertogenboschalstublieft.nl/ :slight_smile:

Ah, die is nieuw voor mij.
Ik dacht dat in België de voorvoegsels altijd met een hoofdletter begonnen, maar dat is dus niet zo als diegene van adel is?

Ik ken Douglas De Coninck (journalist) en Roos Van Acker (presentratrice). Maar kennelijk wordt vaak alleen het eerste voorvoegsel met hoofdletter geschreven, zie Onze Taal

Deze alternatieve spelling is nog niet zo erg als de korte vorm gebruiken :wink: Daar werkende gebruiken we intern overigens ook alleen de korte vorm, in schrift en spraak. Dat is wel zo makkelijk … Maar in mijn mailhandtekening staat het wel netjes voluit.

Adelijken moeten met een kleine d? Ik ken dat gebruik niet. Waar staat dat?
Als uitzondering zou het wel kunnen, net zoals 's-Hertogenbosch, dat zelfs met een catastrofe, eeuhh apostrof begint, gevolgd door een kleine s.
Al die uitzonderingen maken een taal onnodig gecompliceerd vind ik.

Volgens mij loopt er een programma om officiële namen te versimpelen. ‘t Zand wordt officieel Het Zand, zulke dingen. Of ‘s- daar ook onder valt weet ik niet. En of er een uitzondering is voor al dan niet adellijke (ja, met dubbel l) persoonsnamen, geen idee.

In Den Haag hebben we het “de Savornin Lohmanplein”
https://www.openstreetmap.org/way/7500081#map=17/52.06712/4.24525
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Alexander_de_Savornin_Lohman

Bedankt voor alle bijdragen tot zo ver.

Wat mij betreft mogen voorvoegsels, afkortingen, etc. wel een keer geharmoniseerd worden.
Als je in de PDOK-viewer “s’jacob” intikt, zie je maar liefst verschillende manieren hoe er met “sint” wordt omgegaan. “Sint Jacobspad”, “St.-Jacobiparochie”, “St. Jacobsstraat” en “St.Jacobusstraat” (zonder spatie) in, jawel “Sint-Michielsgestel”.

Ik was eigenlijk op zoek naar de “Dr. H. Th. s’ Jacoblaan, Utrecht”. Die vond ik niet, maar wel de “Dr. s’Jacobstraat” (zonder spatie) in Soest. De straat die ik zocht is trouwens als “Doctor H. Th. s’Jacoblaan” in OSM gespeld (zonder spatie tussen s’ en Jacob).

Ook zijn er sommige gemeenten die voornamen voluit schrijven en anderen korten ze af. En soms gebruiken ze wel een spatie na de voorletter en soms niet.

Dit alles komt in de BAG voor. Bij het implementeren van Locatieserver bij PDOK zorgde dit voor aardig wat hoofdbrekens en verwonderingen :wink: