BGT BRT, akkoord beschikbaarheid voor Openstreetmap.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Basisregistratie Topografie (BRT)

Met ingang van 6 juli 2017 kunnen wij de BGT en BRT voor Openstreetmap gebruiken.

Via mail hebben we een bevestiging ontvangen, met de volgende bewoording.

Het materiaal is beschikbaar onder een CC-BY 4.0 licentie. Die licentie kent twee voorwaarden: naamsvermelding en geen aanvullende restricties.

Na een gesprek met het Kadaster (bezoek kantoor Zwolle) en telefonisch contact met Ministerie van Infrastructuur en Milieu en toetsing door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met het volgende resultaat:

  1. Aan de eerste voorwaarde, naamsvermelding, is voldaan door het opnemen van BGT BRT materiaal op de volgende pagina: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors#BGT_.2F_BRT

  2. Ten aanzien van de tweede voorwaarde, geen aanvullende restricties, gaf het Kadaster aan dat het CC-BY 4.0 datamateriaal gebruikt mag worden om OSM bij te werken.

Dank aan de deelnemende overheden, die ervoor hebben gezorgd dat het materiaal onder een open licentie ter beschikking is gekomen. In het bijzonder dank aan het Kadaster en Ministerie van Infrastructuur en Milieu, die het mogelijk heeft gemaakt om dit materiaal te gaan gebruiken ten behoeve van OSM. Tevens dank aan de bronhouders voor het verzamelen van het materiaal.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is nu verantwoordelijk voor de BGT en BRT.

BGT:
BGT Kadaster
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Nationaal Georegister
(Interessant is de laag omtrekgericht, die transparant is)

BRT:
BRT Kadaster
Basisregistratie Topografie (BRT) Nationaal Georegister

Lagen zijn zichtbaar als je ver ingezoomd bent.


Eerder topic over de BGT
In dit topic is er een post naar een wikipagina.

BGT Wikipagina (persoonlijke pagina, die verplaatst kan worden).

Hoe gaan we nu verder?
Welke afspraken moeten we met elkaar maken?


Fouten in de BGT en BRT kan je aangeven op:

https://verbeterdekaart.kadaster.nl

Edit: 21-07-2020
Na contact productmanager van het Kadaster
Verandering beeldmateriaal in datamateriaal
Verandering verantwoordelijkheid, Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Goed werk geleverd!
Dank voor de inzet van beide partijen

+1!

Bedankt voor de notificatie, Allroads. Ik wil iedereen graag op het hart drukken om de BGT en de BRT op een verstandige wijze te gebruiken. Beide datasets bevatten de nodige valkuilen. In het kort:

  • De BRT zal altijd 1 a 2 jaar oud zijn. De updatecyclus is weliswaar 1 jaar, maar je moet niet vergeten dat het beeldmateriaal ook al een bepaalde ouderdom heeft. De BRT release van afgelopen maand (2017R06) is voor iets meer dan de helft op beeldmateriaal 2016 gebaseerd en iets minder dan de helft op beeldmateriaal 2015.
  • Wat de BGT betreft: de updatecyclus bij de meeste gemeenten moet nog gestalte krijgen. Ik heb hier geen goed inzicht in hoe ver iedere gemeente is en in hoeverre de updates in de BGT echt updates zijn, of foutcorrecties. Ook bevat de BGT nog veel tijdelijke data (transitie) en hebben de meeste gemeenten er vooralsnog voor gekozen de plustopografie en optionele attributen niet in te vullen.

Verder ben ik enigszins bevreesd voor de nodige affaires zoals we die op de valreep van 2015 en een groot deel van 2016 hebben meegemaakt. Ik wil geen namen noemen, maar de meesten weten waar ik het over heb. Ook al is het “legaal”, ik denk dat het verstandig is om er actief op toe te zien geen imports toe te staan. Het is een hell of a job om een goede tagging te bedenken. En afgezien daarvan nog veel meer werk om data op een goede manier te importeren. De BAG is vele malen makkelijker, omdat het op losse gebouwen gaat, maar jullie zullen vast weten dat het daar ook al lastig is om “bij” te blijven.

Misschien is het niet leuk om te horen, maar voor de geoprofessional heeft het (al dan niet klakkeloos) toevoegen van de BGT aan OSM weinig toegevoegde waarde. Hij/zij gebruikt het liefst de data zo dicht mogelijk bij de bron. De BGT (en BRT) loopt per definitie achter de feiten aan en OSM dus ook. Vraag dus goed af voor wie je het doet. Bepaal waar de grens ligt voor wat van toegevoegde waarde is voor OSM. Zelf denk ik dat het detailniveau van OSM goed genoeg is voor de huidige toepassingen. Gebruik dus de BGT en BRT om OSM te “complementeren”, zodat de algehele kwaliteit van OSM nog verder omhoog gaat.

Geweldig werk geleverd van beide kanten!

Mee eens dat een volledige import niet zinvol is. Zitten er bepaalde subsets van data in de BGT die we zouden kunnen importeren? Alle bankjes (hoewel die niet verplicht in de BGT staan) bijvoorbeeld?

Geldt bovenstaande ook voor ImGeo? Het is mij niet helemaal duidelijk hoe die van BGT verschilt.

Helemaal mee eens! Laten we in godesnaam niet lukraak gaan importeren en al helemaal geen bankjes :open_mouth:

Bankjes was even als willekeurig voorbeeld, maar ik kan me voorstellen dat er bepaalde typen objecten in de BGT zitten waar we wel gebruik van zouden willen maken?

Voor mij is het eerst startende project:

Wegen recht leggen/rond leggen op basis van de BGT WMTS layer omtrekgericht bovenop de luchtfoto actueel.

Er ligt veel scheef, links rechts afwijkend.

Te samen met de layer maaiveld hillshade AHN van ESRI, liefst AHN3 (persoonlijke toestemming aanvragen.)

Dit is de basis combinatie , die iedereen zou moeten gebruiken om wegen te verbeteren.

De routelijn midden op de wegas leggen. Dit zou een topografische kwaliteit verbetering zijn.

Is het verstandig om bij wegen recht gelegd op basis van deze combinatie een sourcetag op de way te gebruiken? source=BGT:modified of distracted of anderzins.

Zodat we kunnen zien, wat er allemaal al gedaan is.

T spitsing met drie nodes om tussen de wegkanten midden weg te bepalen.
En dan de kruising te verschuiven zodat het haaks matched.
Mijn ervaring is dat je ingezoomd het beste een kruising goed kan leggen en dan naar de volgende kruising kan gaan.
Daarna de weg tussen de kruisingen aanpakt.

Haakse hoek ook haaks intekent en niet zoals je rijdt, de bocht afsnijdt.
Dezelfde methodiek.

Ik ben begonnen in mijn buurt BGT standaard layer te gebruiken, om met name paden te verbeteren die op de luchtfoto’s deels schuil gaan onder bomen. Lokale kennis blijft belangrijk, omdat de BGT inderdaad nogal eens wil achterlopen bij de actualiteit.
Dank dat we dit nu kunnen gebruiken.

Geheel met de woorden van Frank eens, import lijkt mij tot nader order niet gewenst. De wmts layer is voldoende om lokaal te kunnen corrigeren waar nodig.

Hebben we niet een tag ‘sidewalk’ om een aan de weg liggend trottoir aan te duiden. Alle stoepen apart mappen lijkt me moeizaam en routeringsfoutgevoelig.

Dit terzijde.

Ja, die tag sidewalk zit standaard in de template van JOSM voor de footway. Helaas staat die bovenaan, waar in andere templates de name staat.
Bij aan de weg liggende trottoirs is het - naar mijn idee - inderdaad niet nodig de voetpaden apart te mappen. Wel als ze gescheiden zijn door parkeerplaatsen, groenstroken, etc. Ik kom nog al eens in de problemen als ik een voetpad map, dat een zijweg vormt van een weg, waarvan de trottoirs gescheiden zijn van de weg en die niet ingetekend zijn. Je moet dan het zij-voetpad over de groenstrook of parkeerplaats heen verbinden aan de weg, wat niet klopt met de werkelijkheid.

Bovenstaand geldt niet voor ImGeo.

ImGeo database is veel groter, niet verzameld alleen bij de bronhouders beschikbaar.

BGT is een deel uit de database van de verschillende bronhouders. Centraal verzameld, deze verzameling heet BGT, daaraan wordt de licentie gehangen.

Het is beter om de omtrekgericht layer te gebruiken, deze is transparant, dan valt veel sneller BGT en luchtfoto verschillen op en kan je zien waar het pad het bos uit komt op BGT en luchtfoto op elkaar aansluiten.

Goede tip, Allroads. Alleen heb ik gemerkt dat diverse kleinere paadje ontbreken op de omtrekgerichte layer, en wel zichtbaar zijn op de standaard (als ‘uitsparing’) en de lijngerichte layer. Och, kwestie van een beetje afwisselen om ‘alles’ goed te zien.

Je kan ook spelen met opacity, dan knallen de kleuren van de BGT laag niet zo van het scherm af.
Bij omtrekgericht de kleur van o.a. gebouwen, rood, is best heftig.
Maar ook voor de standaard laag. Ergens 30-40% zetten.

Is het mogelijk om deze BGT laag toe te voegen aan PotLatch2?

Dit is top. Je kan nu goed zien dat de Amsterdamse grachten best grof/slecht zijn ingetekend.

Dan kan je de vraag stellen, ga je het overtekenen of neem je belijning over uit een bestand?

Ik denk dat ik begin met overtekenen als ik toch ergens bezig ben.