Beginnersvraagjes

Niet alles wat volgens consensus is overeengekomen, zal zichtbaar op de kaart verschijnen.

Wel kan volgens deze consensus door de kaartmakers, er iets nuttigs mee gedaan worden.

Als er geen afspraken zouden zijn, konden er ook geen kaarten gemaakt worden met OSM data.

https://taginfo.openstreetmap.org/keys/gate#values

Geeft als value mogelijkheid ‘locked’, ‘closed’ en vreemd genoeg ook ‘no’.
(‘barrier’ en ‘fence’ buiten beschouwing gelaten).

Een paar gevallen van gate=locked (op een node) bekeken maar het lijkt geen effect op het renderen
of het plannen van routes te hebben.
Het ziet er naar uit dat een kleine onderbreking van de weg, wat een gesloten hek ook feitelijk is,
het enige alternatief is, waarmee men zichtbaar kan aangeven dat men er niet door kan.

De kaart waar wij mee werken is niet meer dan een voorbeeld van hoe OSM gerenderd kan worden. Iedere applicatie gaat op een andere manier met onze gegevens om. Als we ons daarop zouden richten dan komt er geen tag meer op de kaart te staan. Dat geldt ook voor navigators en alle andere applicaties.

Wij zijn het leidende principe en de renderer en andere applicaties zijn volgend. Daarom staat er in de Wiki: “be bold.” Wij zijn pioniers en wij hoeven niet achterom te kijken of de rest ons kan bijhouden.

Daar heb je gelijk in.
Tegelijkertijd doe je dit alles om anderen een plezier te doen.
Het plaatsen van informatie die nooit door iemand gezien of gebruikt zal worden,
werkt dan niet erg stimulerend. Maar…er valt best mee te leven.

Dat brengt me bij de vraag, welke site rendert OSM het meest volledig of het meest zinnig?
Echter dat; is misschien een hoofdstuk apart?

JOSM

:lol: Dat had ik gemerkt.
Ik was dus vergeten “in de browser” aan mijn vraag toe te voegen. :wink:

https://www.openstreetmap.org/node/4097905058

Toont in JOSM een geel rechthoekje met een soort verkeersbord. Waarom?

Tag waarschuwing.
Selecteer node, (rood) , druk op validatie, nu alleen voor node.
Dan krijg je de melding dat wood niet op een node kan.

Bedankt!
Alweer wat geleerd!

Er wordt op sommige plaatsen gesuggereerd dat landuse=residential de bebouwde kom aangeeft terwijl dat volgens mij niet klopt. Ik ben dat ook nog nergens in de wiki tegengekomen.

“The extent of the area should mark the boundary of known residential use, not the extent of the whole town or village.”

Ik laat het vaststellen van grenzen dan ook graag aan anderen over.
Ze zitten me echter weleens even flink in de weg en de verleg ik ze (tijdelijk) ‘een metertje’.
Ook geeft het verloop van de grens soms een foutmelding (ik geloof wanneer ze dwars door een gebouw gaan),
ook dan tracht ik met zo min mogelijke verplaatsingen de zaak op orde te krijgen.

Over grenzen gesproken.
Bij ‘Juffrouw Tok’ is wel een gebied gemarkeerd
om beide uitspanningen en de parkeerplaatsen heen. maar het gebied is niet benoemd.

Nu dacht ik aan landuse=commercial maar dat schijnt voor kantoren bedoeld te zijn
ook ontdekte ik abutters=… maar ook daar zit niet echt iets bij.
De begrenzing dan maar weghalen?

Die mp bij Juffrouw Tok zal ik maar in ieder geval aanpassen. Daar heeft de outer geen tag op de relatie en die parkeerplaatsen zijn daar als inner opgenomen.
Dan zou er dus aan de outer relatie (niet aan het vlak zelf) landuse=residential kunnen worden toegevoegd. Terecht of niet terecht?
Ook zie ik een area=yes met naam Ginkelse Heide die weer vastgeplakt zit aan van alles en nog wat.
Dat area = yes wordt verkeerd gebruikt voor de naamgeving. Het bekende “probleem” hoe zet je een naam op een gebied.
Met de “plakkende” mapper RP heb je al een keer contact gehad zag ik. *(edit3 RijkPloeg kent het gebied op z’n duimpje dus daar kun je zeker wat aan hebben.

In België wordt landuse=residential soms om elke woning gezet ook in de stad. Dat is weer het andere uiterste.

Zal zelf die area=yes van de Ginkelse Heide in ieder geval even losmaken van de wegen.

*( edit. Dat losmaken heb ik niet gedaan, want die area GH zit weer vast aan een andere area =yes Noord Ginkel. Volgens mij allemaal niet de manier om gebieden te duiden.
Edha en RijkPloeg zijn de voorgaande mappers.

*( edit2: De Ginkelse Heide rendert hier dus nergens met naam. Hier is dus genoeg werk aan de winkel om tot een oplossing te komen. Wellicht kun je wel die area’s omtaggen naar iets anders. Daar zijn al wat oplossingen voor aangedragen.

Dag Eggie,

Bedankt voor de aanwijzingen.
Er is inderdaad genoeg te doen, maar ik heb nog het nodige te leren dus het duurt even.

Ik zal de Ginkelse hei losmaken.
Wat een herrie weer vanmorgen :wink: het is namelijk, net als de Edese heide, militair oefenterrein…
Zelf tag ik gebieden waarvan de grenzen vaag zijn met place=locality
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:place%3Dlocality

Ik ben er niet gelukkig mee als men terreinen met bedrijfspanden en één of twee woningen moet taggen als residential.
Bijvoorbeeld de terreintjes van staatsbosbeheer met hun materiaal en gereedschappen en dan een woninkje met een moestuin,
wat moet je nu met zoiets?

Place= locality met naam gebruik ik ook. Area=yes zegt niets. Zie discussie hoe we ergens een naam opkrijgen en dat de tagging ook nog klopt.
Een afgelegen erf van een agrarisch bedrijf tag ik alleen met landuse=farmyard… een woninkje met moestuin niet. In Nederland wordt landuse=residential toch het meest gebruikt om een bebouwde kom aan te geven. Dus ook buurtschappen. Solitaire woningen doe ik dan niet, maar formeel zal residential niet verkeerd zijn.

Ik ben het eens met wat je zegt maar neem nu dit.
https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.20494/5.23531

Alleen nummer 18 lijkt een woonhuis te zijn, maar de rest zijn opstallen en terrein van bosbeheer. Dat kan je geen farmyard noemen.
De buurman of vrouw op nummer 20 is, als ik me goed herinner een woonhuis en een paardenwei, dus daar kan, wat mij betret, farmyard op geplakt worden.

Over de zichtbaarheid van de namen van gebieden:
Het viel me op dat gebieden als de Veluwe, Het Gooi, Noord-Oostpolder, of zelfs Gelderland, Overijssel, enz. of Nederland, Duitsland, enz. in het geheel niet op de kaart verschijnen. Niet mijn idee van een bruikbare kaart, maar dat terzijde.

Dat is vaak nog legacy van de begindagen, je ziet het nog wel in kleinere steden en dorpen. Naarmate steden gedetailleerder worden gemapt kan de landuse ook verfijnd worden. Meestal eerst door ze in ieder geval op te knippen bij de primary- en secondary-wegen, omdat dat flinke stroken grond zijn die meestal niet residential te noemen vallen, en door duidelijk herkenbare industrie- en kantorenwijken landuse=industrial en landuse=commercial te geven (net SimCity). Ook rivieren en kanalen leg je er al snel buiten. Je kan eventueel zelfs tot op huizenblokniveau mappen (zoiets).

Voorwaarde is wel dat eventuele wijk- en buurtnamen als ze op de landusevlakken voorkomen omgezet worden naar place=* tags.

Je kan bij zo’n woning de vraag stellen of iemand daar op een bedrijfsterrein woont (boerderijwoning bijvoorbeeld, en dus niet echt landuse=residential) of gewoon ooit een kaveltje in de bossen heeft gekocht om daar lekker rustig te wonen (landuse=residential is dan niet verkeerd). Hoe dan ook verbeter je de kaart door de percelen aan te geven met landuse; het zijn op de kaart dan duidelijk geen openbare stukken bos meer.

De quote

is niet van mij, maar van Eggie.

Ere wie ere toekomt :wink:

Grenzen van de Ginkelse Heide los gemaakt.
Tag Landuse=military toegevoegd
Zuid grens met behulp van RijkPloeg aangepast.

Is er ook een betrouwbare bron waar je dit soort gebiedsgrenzen vandaan kunt halen?
De Sysselt of Sijsselt de Edese hei en diverse andere gebieden moeten ook nog gedaan worden. :frowning: