Beginnersvraagjes

Eerst maar eens een vraag die me al bezig houdt sinds ik OSM ken.
Waarom tekent men soms paden, wegen, over gebieden heen,

maar meestal er tussen door?

Pieter welkom op het forum.
We hebben ooit de import gehad van de 3dshapes landuse alweer een flink aantal jaren geleden. De kavels lieten de wegen vrij dus die liepen er keurig tussen in. Het waren allemaal percelen.
Nog sterker. Je kunt aan de 3dshapes vaak zien waar nog bospaden / track horen te lopen of ooit liepen. Die paden moeten vaak nog ingetekend worden (uiteraard na survey)

Op zich niet zo gek want er is ook een ontwikkeling gaande binnen OSM om alles als vlakken te gaan taggen. Ook de breedte van de weg. Overigens is het niet “verboden” om dwars over de landuse de wegen in te tekenen. Zelf probeer ik bv in parken zoveel mogelijk de paden vrij te houden.
Wel is het niet gewenst om de wegen te plakken aan de landuse zelf. Den Haag is een voorbeeld waar niet meer te mappen valt door al het plakwerk van een mapper die niet voor reden vatbaar was.

Zelf ben ik ook geen voorstander om al die percelen samen te voegen, want dan gaat de historie verloren. (De eigenaar van het bosperceel) Ook kun je verschillende soorten bos hebben.
… maar er wordt verschillend gedacht over samenvoegen.

Hartelijk dank voor het antwoord.

Vraag 2.
Als wandelaar merk ik wel eens dat wanneer een pad een weg kruist het pad bij de weg stopt en aan de andere kant als nieuw pad begint.
Op zich niet erg, maar routeplanners raken er flink door in de war.
Mag je een pad de weg laten kruisen ook als er geen officiële oversteekplaats is?

Wanneer het pad op de weg eindigt en aan de overzijde vanaf de weer begint dan gewoon een verbinding maken.

Vraag 3.

Wanneer in een gebied een aantal paden verdwijnen
hoe kan men dan de verschillende deelgebiedjes het beste tot één gesloten gebied samenvoegen?

Waarom zou je gebieden willen samenvoegen? Je kunt ze ook als vlak met elkaar verbinden. Dat lijkt me veiliger. De open ruimte is dan weg. Zo’n “grens” zie je niet.
Zet anders een hyperlink van het gebied hier neer ( De URL uit openstreetmap.org)
Vaak is één zo’n gebied een multipolygoon en die ander gebieden niet. Dan heb je al een probleem bij samenvoegen.
Onderschat bewerken van landuse niet. Dat vinden ervaren mappers al een hele puzzel.
In een multipolygoon zitten soms weer watergebieden (vennen) Die vennen zijn op hun beurt ook weer een mp omdat er eilandjes inliggen. Dus graag uiterste voorzichtigheid bij het bewerken van landuse. Dat is het lastigste dat er is.

Ik voer veel routes in, dat moet mbv bestaanden wegen/paden. Als de route over een gebied gaat waar het pad wel bestaat maar nog niet is ingetekend, teken ik het zelf in.
Als het door een aaneengesloten gebied gaat teken ik de way (meestal een path of een track) over het gebied heen.
Als er gebieden getekend zijn waar banen zijn zonder landuse, waar het pad dus in het veld tussen de landuses loopt, dan teken ik de way in die landuse-loze baan.

Dat zijn dus jouw twee varianten, die allebei goed zijn!

Zolang je de way maar niet vastmaakt aan de omtrek van de landuse is het allebei goed.

Ik heb ook wel eens landuses aan elkaar vastgemaakt, omdat de open corridor in feite niet bestond. Klein paadje in het bos, dan is er in feite geen vrije strook. Lastig is dan dat de grens tussen de twee landuses precies het pad aangeeft, maar het pad mag daar niet aan vastzitten. Dus heb ik een enkele keer wel twee landuses tot 1 grotere gemaakt en dan pas het pad getekend. Ik moet zeggen dat dat prima gaat, maar alleen in hele simpele gevallen. Als de vormen ingewikkeld zijn, als er vijvers inliggen, als het ene stuk een andere bomensoort is dan het andere, als er een hek loopt, als de stukken verschillende nameen hebben, als er snelwegkruisingen of rotondes inliggen, noem maar op: dan moet je er niet aan beginnen. Dat is echt specialistenwerk, en vaak win je er niets mee wat betreft routering en kaarten.

Weer hartelijk dank voor de reacties.

Mijn probleem met de gebieden is als volgt.
De kaart geeft momenteel dit.

maar de huidige situatie wordt beter weergegeven door dit.

Zie: https://www.openstreetmap.org/#map=16/52.0306/5.7019

Over paden tussen gebieden door of juist over gebieden heen nog dit.

Volgens mij liggen voetpaadjes (zeker in bergachtige gebieden) soms zo dicht bij elkaar
of bij andere objecten, dat het soms bijna ondoenlijk wordt ze consequent tussen gebieden in te leggen.
Paadjes over gebieden heen zijn echter niet altijd goed zichtbaar op de kaart.

Hierboven zie je direct al het probleem dat ik noemde en door Peter ook al werd aangestipt. Het vlak linksonder zal een outer multipolygoon zijn met als inner dat lichtgroene vlak. Wanneer je gaat splitsen en samenvoegen moet je wel heel goed weten wat je doet anders zie je de bomen door dat lichte vlak heen. Op een groot deel van de Veluwe is dit gebeurd door onwetendheid van een nieuwe mapper die ondanks alle waarschuwingen bleef doorgaan. Ook de wegen plakte hij aan de landuse.
Dat je de wegen die in een loze ruimte liggen beter ziet op de OFM (?) zoals boven is een feit, maar mappen voor de renderer (kaartenmaker) is in OSM een doodzonde… (ook al doe ik het soms wel :slight_smile: )
Een Kadasterkaart zoals de Onroute Wandelkaart heeft juist de plek van de paden aangeduid doordat je daar de grenzen ziet lopen.
Die kom je dus als 3dshapes-import ook tegen in OSM. Het is dan een indicatie voor kleine paadjes. Soms inmiddels al weer dichtgegroeid.
Paden die zijn dichtgegroeid worden soms na opschoning van het bos weer opengemaakt. Zou dus ook voorzichtig zijn met de “boel” dichtplakken.
Je ziet… veel “leeuwen en beren” in OSM. :slight_smile:

edit… note… Bij de import van de 3dshapes zijn de heidegebieden als grasvelden meegekomen. Hier is dat al “hersteld”.
Net boven je stuk dat je zou willen samenvoegen ligt zo’n stukje vergeten kadasterkaart-heide met een vennetje. Dat zou dan eigenlijk heide moeten zijn, maar het zit ingewikkeld in elkaar. Er is hier een lege inner-multipolygoon die het stukje gras (eigenlijk heide) en het ven “gevangen houdt”. In een mp mogen de inners elkaar niet raken.
Dus ook hier geen beginnerswerk om zomaar te gaan samenvoegen.
Ter “lering ende vermaeck” zou je eens kunnen proberen dat grasgedeelte om te zetten in natural=heath (edit… bij de wildobservatiehut)
aan samenvoegen tot één gebied zou ik dus niet beginnen.

Wat dat betreft geldt dat we hier mappen voor de data. Hoe de data gerenderd wordt, daar zijn heel veel varianten van. Als paden over gebieden niet goed renderen, is het aan de gebruikers van die rendering om het aan te kaarten bij de renderaar, en dan kan die de weergave verbeteren.

Met andere woorden, we mappen niet om in een bepaalde rendering een bepaald effekt te krijgen, we mappen om de renderaar in staat te stellen om het mooi te renderen. Doet-ie dat niet, dan niet, maar daar gaan we niet anders voor taggen.

In de BGT omtrekgericht staan de paden nog steeds als zodanig ingetekend. wat overigens niets zegt… … of was het alleen maar als voorbeeld bedoeld?
BGT implementeren
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=59021

Even ter herinnering: ik ben een beginner en de gehanteerde terminologiën zijn soms niet helemaal duidelijk (maar ik kom er wel uit hoor).

Even over dat specifieke gebied.
In verband met de nieuwe bestemmingen van de kazerneterreinen als woongebied
vreest het Gelderslandschap een te hoge recreatiedruk in de Sysselt.
Men heeft daarom besloten het midden gedeelte van de Sysselt tot ‘stiltegebied’ te promoveren
in de hoop dat het in het oostelijke deel van de Sysselt dan ook rustiger blijft.

Van de door mij bedoelde paden is nog nauwelijks een spoor te ontdekken.
Het laten staan van de paden, bemoeilijkt de oriëntatie in het veld.
De paden moeten sowieso bewerkt worden, daar ze anders door routeplanner gebruikt gaan worden.
Een ander argument om de paden weg te halen, is dat men ook elders OSM aan de actuele situatie aanpast.

Bijv. hier https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.03759/5.69518 staan alleen een paar betonskeletten
en zal het nog wel even duren voordat er bewoonbare gebouwen zijn.

Het veldje in het gebied heeft inmiddels een verbinding naar het zuidelijk gelegen pad.
Van heide of woeste grond is geen sprake meer.
Meer heeft het omgeploegd, bemest en ingezaaid om wild te lokken.
Ook lijkt er een houten schuilplaatsje gekomen te zijn.
Het is echter ‘verboden gebied’.

Voel je vrij om zaken aan te passen. Jij bent de lokale mapper! Wat ik wel wilde aangegeven is dat wanneer je nog niet door enige kennis wordt gehinderd je schade kan toebrengen aan de kaart. Vandaar onze opmerkingen. Trouwens wel goed dat je het in ieder geval vraagt.
Als voorbeeld heb ik die multipolygoonrelaties genoemd. Ook zien we vaak onbedoelde schade aan routerelaties op wandel- en fietspaden omdat men er gewoon geen weet van heeft.
Voor starters is het gewoon extreem moeilijk mappen in Nederland door alle import, multipolygonen en routerelaties.
Daar moet je gewoon ingroeien en fouten maken wordt je echt niet aangerekend. Verder gewoon veel vragen.
Het is al een goede zaak dat je nu mapt met JOSM.
Paden die niet gebruikt mogen worden omdat het verboden toegang is kun je op access=no zetten. Ze zullen dan niet routeren.
Overigens… ook wij waren eens beginner.
Hier kun je zien wie nog meer mapt in je omgeving.
http://resultmaps.neis-one.org/oooc?zoom=14&lat=52.0284039&lon=5.6819879&layers=B0T

Je staat er zelf ook al tussen zie ik.

Bij ingrijpende verandering kun je het beste de voorgaande mapper een berichtje sturen. Die mapper vind je in de historie. (CTRL-H)

Bedankt voor de informatie.

Ik snap nu in ieder geval dat ik goed op moet letten wat er allemaal vast zit aan een bepaald gebied of bepaalde weg.
Toch kan ik me lastige conflicten voorstellen, maar daar kom ik wel mee als ik ze werkelijk tegen kom.

In ieder geval is het met JOSM en de mogelijkheid dingen te valideren toch wel wat makkelijker geworden,
maar er valt nog heel wat te leren.

Gisteren een foutje gemaakt waardoor de wandeling ‘De Groene Wissel’ een onderbreking heeft. (Blauwe pijl)

Hoe zorg ik er voor dat de wandeling weer compleet wordt?
Ik neem aan dat ik

  • het pad moet selecteren
  • de sleutel en waardes moet toevoegen
    maar dan: hoe wordt het een onderdeel van de route?

Al gevonden geloof ik.
Een beetje verstopt, maar het antwoord was toch hier https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:route#Step_by_step_guide te vinden.

Je hebt waarschijnlijk een stukje relatie verwijderd? Zoals jij het gedaan hebt komt me wat onbekend voor.
Zet anders even de hyperlink neer van dat stukje. Dan kunnen we kijken.
De route bestaat al. Er ontbreekt een relatiedeel . Wat ik doe is het routedeel selecteren dat ervoor ligt. Dan klikje op de routerelatie. Selecteert het nieuwe deel en voegt dat deel van de route toe via “na of voor” het selecteerde deel . Ligt een beetje aan de richting.
Daarna check je de volgorde in het venster rechts. Wanneer de routedelen in het “verklikvenster” aansluiten is het oke. Ook hebben de routedelen een nummer dat moet opvolgen.
Het lijkt allemaal heel simpel, maar dat wordt het pas als je het heel veel hebt gedaan.
Zorg dat je in JOSM bij de instellingen OV, fiets en wandelroutes op zichtbaar hebt staan.

Peter is de wanderoutespecialist. Die zal vast wel reageren.

Ik heb het gecontroleerd en ik geloof dat alles wel klopt.
Behalve dan dat deze wandeling tegenwoordig onmogelijk is, omdat een deel van het bos afgesloten is.

Hoe zit het trouwens met zoiets als de Sysslet hier.
Het gebied is alleen toegankelijk van zon-op tot zon-onder.
Moet je dat nu voor elk pad instellen of kan dat voor het hele gebied in eens?

Hoe zit het met gebiedsgrenzen.
Deze lopen hier bij Ede oost kriskras over de natuurlijke grenzen heen in plaats van de netjes te volgen.
Het geeft een erg rommelig beeld en is waarschijnlijk ook bezijde de waarheid.
Mag men kleine verschillen ‘gladstrijken’ ?

Hoe zit het met afrasteringen.
Er staan hier nogal wat afrasteringen om het wild tegen te houden.
Zouden die ook op de kaart gezet moeten worden?
Hoe zit het met de afrasteringen langs snelwegen en spoorlijnen?

Ik heb nog veel te leren :wink:

Gaat het om wandelingen die in het veld gemarkeerd zijn? Want allen gemarkeerde wandelingen horen in OSM te staan. Als de paden weg zijn, is de route normaal gesproken omgelegd, of er zit in het veld een onderbreking in. OSM volgt dan wat er echt in het veld te zien is.

Volgens mij is de Groene Wissel geen gemarkeerde wandeling.

Zie: https://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/groene-wissel-ede-wageningen/11236/

Ik zie net dat de huidige versie wandeling niet overeenstemt met wat er in OSM aangegeven is.