Bebouwde kom

Weet iemand wat precies de regelgeving is voor de borden die aangeven dat je de bebouwde kom inrijdt? Zijn dit daadwerkelijk de bestuurlijke gemeentegrenzen, of zijn het meer verkeerstekens? Wat we in OSM aangegeven met place=city/town etc. zijn dat de bestuurlijke grenzen?

Of meer concreet: wanneer ik ergens de bebouwde kom inrijd en volgens de OSM kaart begint de “place” pas een kilometer verder, is dit dan iets om te corrigeren?

De blauwe borden met de plaatsnaam in witte letters hoeven beslist niet samen te vallen met gemeente/woonplaatsgrenzen. Locaties buiten de bebouwde kom vallen ook onder exact één woonplaats (volgens woonplaatsbesluiten van de gemeente) binnen exact één gemeente. De blauwe borden geven alleen aan (naast de plaatsnaam) dat de verkeersregels vanaf dat punt veranderen - maximumsnelheid, parkeren, bussen laten wegrijden enz. zijn binnen de BB anders dan daarbuiten.

Ik kan me vergissen maar ik geloof dat deze verkeerstechnische bebouwde kom niet als polygoon gedefineerd kan worden, maar alleen als punten op de wegen. Het preciese verloop van de grens tussen de ene weg en de andere is ook niet van belang, omdat het effect beperkt is tot wegverkeer. Het trekken van een lijn tussen die punten suggereert iets wat niet bestaat. In OSM zie je dus alleen dat maxspeed verandert, en geen area voor deze definitie van “bebouwde kom”.

De bebouwde kom aanduiding heeft voornamelijk te maken met onderscheid op basis van verkeersregels die binnen de bebouwde kom anders zijn dan buiten de bebouwde kom.
De gemeentegrenzen en woonplaatsgrenzen zjin administratieve grenzen en bepalen bijvoorbeeld in welke gemeente of welke woonplaats een bepaald adres is. Maar dit kan natuurlijk evenzogoed buiten de bebouwde kom als in de bebouwde kom liggen.

Bij het importeren van de AND-data zat per woonplaats een soort van bebouwd gebied aanduiding. Deze is bij het importeren getagged als residential area. Dit komt echter vaak niet precies overeen met de bebouwde kom. Deze gebieden zijn toen getagged met place=city/town etc. Dit zijn dus niet de woonplaatsgrenzen die getagged zijn met “boundary=administrative”.

Meer concreet: Je kan de place=xxx area gaan aanpassen tot de plek waar de borden zijn, is niks op tegen. Maar voor de wegenkaart is het denk ik belangrijker om de maxspeed tags aan beide kanten van de bebouwde kom op de wegen te vermelden.

Edit: The Maarssen mapper drukte iets sneller dan mij op de save-knop, maar ik denk dat wij het wel eens zijn.

Bedankt voor de reacties. Het zijn dus blijkbaar alleen verkeerstekens.

Nu ik er een beetje over nadenk wel vreemd dat dit blijkbaar nog niet gemapt kan worden. Het veranderen van de max snelheid kun je volgens mij op de kaart niet zien, beleid is volgens mij om die alleen aan te geven wanneer deze afwijkt van de standaard regeling.

Dat klopt, en je hebt gelijk. Voor highway=residential kun je misschien aannemen dat die binnen de bebouwde kom ligt, maar bv. highway=unclassified kan overal zijn. Dit kan terecht zijn, maar ook omdat de juiste classificatie nog niet is bepaald n.a.v. een import zoals AND. Tegenwoordig hoor je highway=road te gebruiken als je het echt niet weet, maar feit blijft dat er duizenden unclassifieds zijn die iets anders horen te zijn.

Je zou een polygoon in het level kunnen roepen om de verkeers-BB aan te geven. Wat het lastig maakt is het feit dat het verloop van de grens over de weilanden tussen de wegen niet gedefineerd is. En het is niet uit te sluiten dat de grens een weg oversteekt waar geen BB-bord staat, bijvoorbeeld prive-wegen of door een gemeentelijke fout (dan is de BB “lek” en varieert de maxspeed afhankelijk van hoe je komt aanrijden!).

OSM is Open - niemand houdt je tegen!

De maximumsnelheid kun je wel zien op deze kaart (om precies te zijn op de overlay):
http://tile.openstreetmap.nl/?zoom=11&lat=52.05114&lon=5.15618&layers=00000B0FTFF

Er zijn twee “problemen” met alleen de maximumsnelheid mappen als deze afwijkt van de standaard.

  1. Zoals je zelf al hebt gezien, kun je niet zien wat er binnen en buiten de bebouwde kom ligt.
  2. Er zijn langzamerhand meer wegen die in een 30 of 60 km/uur zone liggen dan wegen die er buiten liggen.

Door die twee punten map ik de maximumsnelheid gewoon overal waar ik hem zeker weet.

Misschien is het wenselijk al die AND boundary tags middels een scriptje te herzien?

Zie bijvoorbeeld deze area van Bunnik http://www.openstreetmap.org/browse/way/6336731

-AND_c=nummer kan gehandhaafd blijven
-Landuse=residential is ook gewenst omdat je bij het uitzoomen van de kaart een indruk hebt waar de bebouwd gebied ligt, hoewel dit niet vrij nauwkeurig is. Mijn OFM maakt daar gebruik van.
-layer = -1 Mag blijven, is voor de renderer misschien van belang
-place=city slaat natuurlijk nergens op, Bunnik is een dorp. Kan weg want de node tag van Bunnik geeft al die informatie.
-Vaak staat er ook nog eens een tag boundary=town Ook deze moet m.i. weg want op verschillende kaarten verschijnen nu dubbele plaatsnamen. Die plaatsnamen zitten al in losse nodes. Zelfs gehuchten hebben vaak boundary=town terwijl dat geen steden zijn! Die boundaries zitten nl ook al in de relaties van administratieve districten.

Wat mij betreft mogen die place=* en boundary=* ook omgezet worden in AND_place=* en AND_boundary=* mocht iemand ze nog gebruiken maar vaak slaan ze nergens op en kunnen ze beter verwijderd worden.