Barrier balk over pad.....

Op paden komt het regelmatig voor dat een boomstam/balk als barriere over het pad geplaatst is. Meestal is dit van toepassing op opgengestelde particuliere gronden. Je ziet vaak dat een balk over de weg een soort barriëre vormt voor gemotoriseerd verkeer, steeds vaker worden fietsers als niet welkom vermeld op deze bordjes. Meestal is de ruimte om deze balk te passeren ook kleiner gemaakt.
Nu was ik aan het zoeken hoe je deze balk/boomstam het beste kunt taggen.

Op de wiki pagina stond deze balk/boomstam niet beschreven.
Het lijkt me niet de bedoeling dat deze als barrier=log getagd moeten worden.

Hoe kan deze barrier het beste getagd worden?

Ik heb de paar van die balken die ik heb gemapped gewoon barrier=gate genoemd. Plus natuurlijk acces=no + foot=yes + whatever dat bordje nog meer toelaat.

Dat is barrier=log in de wiki (als het een boomstam is-- op de grond).

Een beweegbare balk is een soort “boom barrier”.
Dat valt nu onder lift gate (wel erg laag; ik had ‘boom barrier’ liever als een aparte tag).

Ik heb ze alleen opgenomen als ik een achterliggend “track” ook erin zette.

Wat toegang betreft: Strikt genomen kan niets langs (alleen misschien een voetganger of een paard als het niet te hoog is); de doorgang is aan de zijkant. :slight_smile:

Edit: Voorbeeld (3e foto naar beneden)

barrier=gate lijkt mij ook de meest voorliggende tag.

ps.
Als acces=no getagd wordt, dient dan het toegestane verkeer als *=designated getagd te worden? ipv foot=yes.
Is acces=no op alle particulier opengestelde terreinen gebruikelijk? Met toevoegingen van toegestane natuurlijk.

De particuliere toegangsbordjes zijn (helaas) niet altijd even duidelijk in de uitzonderingen.
Is er een nederlandse wiki pagina waar de meest voorkomende bordjes worden besproken? Zo nee, zou het een idee zijn om deze in het leven te roepen?

Ik vind de toegevoegde waarde van designated i.p.v. yes in 90% van de gevallen toch al discutabel, maar bij barriers kan ik me niet eens voorstellen wat de betekenis is.

Ik denk dat access=no (+ toevoegingen) op toegangs barriers tot particulier opengestelde terreinen erg belangrijk is. Al die bospaden afwandelen om te kijken welke nu precies wel en niet toegankelijk zijn is een hoop werk. Bovendien zijn er mensen die al dat roze op de kaart zo lelijk vinden in het bos en het dus niet mappen. Over een weg langs de rand van het bos fietsen en al die barriers goed taggen is een stuk minder werk en sluit zo in één klap een stuk bos af voor verkeer dat er niet mag komen.

Het is overigens geen lift_gate. Een lift gate gaat omhoog om te openen. Zo’n balk wordt opzij gedraaid om de doorgang vrij te maken.

Ik zou het niet als een “gate” taggen, omdat voor mij dat niet is wat het is. Het effect op navigatie is echter onafhankelijk van de waarde bij een tag *barrier=**, dus maakt het op zich niets uit.

Ik zou access=no taggen bij alle niet-openbare ingangen. (Er lopen ook openbare wegen door particulier terrein; er zijn dan meestal borden bij de zijwegen en -paden om de toegang duidelijk te maken.) En dan die uitzonderingen: Dat is =permissive (omdat er een toestemming wordt afgegeven voor een bepaalde categorie om er gebruik van te maken).

Ik ben benieuwd naar voorbeelden van toegangsbordjes die “niet altijd even duidelijk [zijn] in de uitzonderingen”.

Ik ken geen wiki-pagina die dit soort borden behandelt (wel van de verkeersborden). Ik ken geen tag voor dit soort borden. Het is wel hier eerder besproken:

Dat dacht ik ook (en is de reden dat ik liever een aparte categorie zou willen zien, als men geen =gate wenst te gebruiken). Maar na het rondzoeken op de wiki e.d. vind ik niets anders.

Edit: Zie http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Tag:barrier%3Dlift_gate (opmerking Johan Jönsson).

Een slagboom is een “boom barrier” of “boom gate”. “Typically the tip of a boom gate rises in a vertical arc to a near vertical position.” Vaak, meestal, maar niet altijd.

Mee eens. De paden en tracks zijn ook niet echt “designated” voor een categorie. Je hebt alleen als wandelaar e.d. toestemming om gebruik te maken van die dingen. Er is ook vrij veel discussie over de betekenis van “designated”.

Dat het veel werk is om de access te bepalen ben ik het helemaal eens.
En dat dat van belang is ook (zie de discussie over de verwachtingen m.b.t. “track”).

Dat “roze” is inderdaad een probleem. Niet alleen in de bosgebieden maar ook, bijvoorbeeld, op parkeerterreinen. Nu wordt wat je niet mag gebruiken (als het getagd is =private) prominent op een kaart. Het zou juist andersom moeten zijn.
En Mapnik gebruikt eenzelfde rendering voor =permissive, wat niet goed is (want daar mag je wel komen, als je tot die juist categorie gebruiker hoort).

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:barrier%3Dswing_gate

Tja …
En laat nu een fabrikant dat juist een slagboom noemen.
Ook goed.

Tot nog toe heb ik steeds deze bomen als barrier=lift_gate getagd.
Ik let er niet op of ze omhoog of opzij open gaan.
Het effect lijkt mij hetzelfde.

Barrier=gate gebruik ik als iets open en dicht kan en ik een andere barrier (fence) passeer.

Misschien ben ik de enige die kijkt naar wat de betekenis van zo’n woord, maar het “lift” deel van “lift_gate” lijkt mij toch vrij duidelijk.

Kijk dan naar de definitie:

Het zegt niet in welke richting het scharniert.

Kijk dan naar wikipedia over boom barrier

Maar wat van belang is, is:

Als we maar het als barrier=… taggen en de juiste access tags erop zetten.

Je kunt er omheen blijven draaien wat je wilt, maar dit is volgens mij een typisch geval van: Een koe is een rund, maar elk rund is geen koe.

Je bedoelt een ‘vertical pivot lift gate’. Dat is me duidelijk.
Ik zou het een “boom barrier/gate” noemen (d.w.z. een ‘slagboom’); “lift gate” wordt voor zo iets niet erg vaak gebruikt (buiten OSM).
Slagbomen hoeven niet alleen verticaal bediend te worden (ik heb nu al twee voorbeelden gegeven van slagbomen die horizontaal draaien, waarvan een die nagenoeg gelijk is aan wat Commodoortje wilden taggen.)
Helaas blijkt dat verder discussie hierover is zinloos. Jammer.

Jij geeft steeds voorbeelden die wel boomgates zijn (een rund dus), maar duidelijk geen lift gates (een koe). De hele wereld wordt overspoeld met Amerikaans Engels en amerikanen denken bij een lift gate inderdaad aan de achterklep van een hatchback. We hebben echter ooit afgesproken om in OSM Brits Engels te gebruiken.

Kijk ook eens naar de pagina slagboom. Wel 17 foto’s en ze bewegen allemaal omhoog.

Jammer dat de discussie niet meer inhoudelijk maar op de man gespeeld lijkt te worden.

Volgens mij komt het hier op neer:
Er is (op dit) moment geen duidelijke tag voor een afsluiting met een opgehangen boomstam/balk.

Toch neig ik in de bovenstaande discussie op barrier=gate te taggen.
Mede omdat de nederlandse wiki over barrieres een plaatje van een hek laat zien die horizontaal te openen is.
Naast het hek op het plaatje staat een fietser die er nog langs kan.
Het lijkt me niet noodzakelijk dat beide zijden opgesloten moeten zijn door een afrastering (barrier=fence)

Als ik het plaatje bekijk.

Dit is een constructie, waarbij de balk uit de beugel geschoven moet worden. en dus geen slagbeweging maakt en ook geen draaibeweging.
Het is dus geen liftgate en ook geen swinggate.
Zie geen ketting met slot hangen.

In dit geval zou ik voor barrier=gate gaan, omdat het zo is.

(Alles bepalend is het bordje, dat is wat anders)

barrier=gate
omschrijving
An entrance that can be opened or closed to get through the barrier.
Combine with access=* where appropriate.

Een doorgang is er juist om open en dicht te doen.
Wanneer je een doorgang open kan doen en dan weer dicht, mag je er doorheen. Ook met een motorvoertuig, dat het in NL niet veel voorkomt, dat je het doet, in andere landen veel gebruikelijker, meen dat het zelf strafbaar is op sommige plaatsen als je de “gate” open laat staan.

Hier is dus geen fysieke belemmering om verder te gaan. Nu is dat in een track, de “gate” een node op de tracklijn.
Fysiek, belemmerend zou zijn als het met een slot afgesloten zou zijn.
of
de doorgang te smal is voor jouw vervoermiddel.
Je zou dus eigenlijk de breedte moeten taggen
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:width

Daarnaast loop je om de gate heen, je gaat van de track af en neemt de path constructie.
In het verleden hebben we het hier als een over gehad. Dit te taggen met path, zijn meningen ook over verdeelt, mijn inziens vooral om het extra tagwerk (tijd), en de verwerking…(nut er van inzien).

Hier heb je twee “gates” naast elkaar, waarbij de ene op slot kan wezen en de andere open.

Hier maakt de fietser de “gate” open (handmatig, mechanisch is een slotconstructie) en gaat verder, dat mag in Nederland want de kleine “gate” is niet op slot. Zie ook documentatie, elders op het net over betreden gronden, omheining, hekken.
Als dat voor een fietser geld, geldt dat ook voor een auto op eerste foto, er is geen onderscheid, word nergens beschreven dat er verschil is tussen fiets en auto op dat vlak. (Wederom, afgezien van het bordje.)
Beeld 1, je hebt hier te maken met een “gate” in de track en een pad er om heen, (misschien niet het duidelijkste voorbeeld) je wijkt van de doorgaande tracklijn af. Je zou dit kunnen tekenen.
Zou er nog een omheining staan aansluitend, zou de track een barrier=gate hebben en de path barrier=entrance beide met hun width=*

In het tweede voorbeeld moet je twee gates naast elkaar taggen, waar doe je dat, op een node, een op de unclassified en de ander op path. met width=*
en misschien op de brede gate een lock=yes (toch maar niet is geen sluisdeur) dan maar gate:lock=yes of zo.

En dan de bordjes…

Dat is inderdaad jammer, want je schiet er niet veel mee op.

Tag het zoals je blieft, een "gate"is ook prima; als het maar een barrier= krijgt, met de juiste tags voor access.
:slight_smile:
Succes!