BAG pandcontouren en adressen

Wellicht interessant voor andere mappers:

Sinds vorig jaar ben ik OpenStreetMapper en ben vooral bezig in mijn woonomgeving in Gorinchem-Oost.
Na wat experimenteren met een BAGLV-extract heb ik afgelopen zomer een .OSM-bestand kunnen genereren van mijn gemeente.
Paul Geurts van Gemeente Nijmegen adviseerde me om expliciete toestemming te vragen aan de gemeente om de BAG-data te kunnen gebruiken in OSM. Zo gezegd, zo gedaan.

Of het door de vakantieperiode kwam weet ik niet, maar op mijn verzoek per e-mail kwam geen antwoord.
In augustus heb ik het opnieuw ingediend, maar nu als WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) gericht aan het college.
Op 7 september kreeg ik positief antwoord en ontving ik een set shapefiles met de BAG-data.
Ben nu bezig in Gorinchem van oost naar west de 3dshapes gebouwen te vervangen BAG pandcontouren, en BAG adressen toe te voegen.
Het BAG-attribuut gebruiksfunctie voeg ik als tag toe aan de adressen om later makkelijker POI’s te kunnen toevoegen.

Ik weet niet hoe het zit met de pogingen om het complete landelijke BAGLV-extract te mogen gebruiken in OSM, maar tot die tijd kunnen individuele mappers dus ook bij hun gemeente aankloppen.

Hieronder letterlijk het ingediende verzoek en het verkregen antwoord:

_____________ BEGIN VERZOEK _____________
Aan de BAG-beheerder,
Aan het hoofd Afdeling Informatiebeleid en Automatisering,

Het OpenStreetMap-project (OSM) maakt vrije geografische data zoals plattegronden beschikbaar voor iedereen.
Net als bij het beter bekende Wikipedia kan iedereen zelf gegevens wijzigen en toevoegen. Zie http://www.openstreetmap.org.

Sinds vorig jaar ben ik als particulier hiermee in mijn vrije tijd actief: Ik verzamel geografische informatie in mijn omgeving (Gorinchem-Oost) om die in OSM toe te voegen. Het grootste deel van die informatie is verzameld in de openbare ruimte door eigen waarneming.

Via mijn werkgever heb ik toegang tot een BAGLV-extract van maart 2011. Na conversie heb ik als testcase stukjes rondom Multatulistraat en Lingsesdijk aan OSM toegevoegd.
Het probleem is echter dat ik hiervoor geen expliciete toestemming heb gevraagd en gekregen van de bronhouder van deze gegevens, de gemeente Gorinchem.
Zie http://www.openstreetmap.org/copyright

Om een en ander zo zuiver mogelijk te houden, verzoek ik u daarom mij de gemeentelijke BAG-informatie te verstrekken, inclusief expliciete toestemming voor gebruik in OpenStreetMap.
Als u bereid bent mijn verzoek in te willigen, hierbij een nadere specificatie:

 • voorkeur voor shapefile-formaat, andere GIS- of CAD-formaten zijn echter ook bruikbaar.
 • gewenste objecten: panden (vlakken), verblijfsobjecten (puntobjecten)/ligplaatsen/standplaatsen inclusief nummeraanduiding.
 • attributen: ik ben niet geinteresseerd in bouwjaar, oppervlakte, e.d, wel in status, gebruiksdoel en adres.
 • postcode bij nummeraanduidingen is ook gewenst, maar vanwege een juridisch geschil om de 6PPC-bestanden is die data niet volledig vrij.

Het verzoek betreft een eenmalige verstrekking. Idealiter zou een jaarlijkse verstrekking het mogelijk maken de kaart aan de actualiteit aan te passen.

U vraagt zich wellicht af hoe andere gemeenten hiermee omgaan:
Het is mij bekend dat de Gemeente Nijmegen eind vorig jaar haar BAG-gegevens aan OSM heeft verstrekt. De BAG-contouren van deze gemeente zijn inmiddels zichtbaar in OpenStreetMap. Voor meer informatie hierover kan ik u verwijzen naar dhr. Paul Geurts, informatie-architect bij de gemeente Nijmegen, telefoon 024-XXX XX XX, e-mail p punt geurts @penstaartje nijmegen punt nl

Meer informatie:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/BAG
http://www.openstreetmap.nl/content/toepassingen-in-nederland.html
http://www.kadaster.nl/BAG/bagviewer/

Als u vragen heeft, ben ik te allen tijde bereid mijn verzoek toe te lichten.
_____________ EINDE VERZOEK _____________

_____________ BEGIN ANTWOORD _____________
Hierbij de BAG gegevens van de gemeente Gorinchem. In principe zit alle informatie in de bijgevoegde shapefiles. De losse tabellen die zijn gebruikt om de shapefiles samen te stellen zijn ook bijgevoegd, inclusief de queries. Navraag heeft opgeleverd dat wij deze gegevens kunnen en mogen verstrekken, dus bij deze geven wij toestemming voor het gebruik in OpenStreetMap, behalve de postcode .
_____________ EINDE ANTWOORD _____________

Bijzonder interesant, ik denk dat ik in de nabije toekomst de gemeente Helmond ook maar eens ga aanschrijven (hoewel de bag data misterieus de noordtribune van het Helmondse stadion mist, is dat geen belemering voor de rest). Eventueel later ook de gemeente utrecht waar ik nu sinds kort woon, hoewel ik liever met helmond begin omdat ik daar bekender ben met de situatie en de data ook kan controleren.

Is het dan goed dat ik de brief waarmee jij al reeds succes heb gehad overneem, en een beetje aanpas naar de helmondse situatie (evt met een verwijzing naar de fietsrouteplanner-zuid, een project van de provincie met goudappel gebaseerd op osm)

Zie er overigens geweldig uit daar in gorinchem, is ook leuk dat je nu het verschil ziet tussen 3D-shapes en bag, omdat een deel wel gedaan is en een deel niet, wat een verschil, wat een verbetering. Zie ook leuke wegen daar, Jip en Janneke, geweldige straatnaam!

Eventueel later ook de gemeente utrecht waar ik nu sinds kort woon,
hoewel ik liever met helmond begin omdat ik daar bekender ben met
de situatie en de data ook kan controleren.

In jouw situatie zou ik ook in Helmond beginnen: Utrecht is wel heel ambitieus en bovendien is er sinds 3dShapes in o.a. Hoograven al heel veel aangepast aan gebouwen en huisnummers; dat zou ik niet klakkeloos vervangen door BAG-data maar eerst overleggen met de auteur(s) hiervan.

Is het dan goed dat ik de brief waarmee jij al reeds succes heb gehad overneem,
en een beetje aanpas naar de helmondse situatie

Ja, dat mag; is ook bedoeld als een voorbeeldbrief. Bij verwijzing naar Nijmegen zou je de persoonlijk referentie (sowieso al gescrambled) eruit moeten halen, tenzij je Paul kent.

Zie ook leuke wegen daar, Jip en Janneke, geweldige straatnaam!

Hou op, schei uit. Ik woon zelf nu bijna drie jaar in die wijk en kan de straatnaam in mijn adres nog steeds niet echt waarderen.

Leuk! Goed bezig zo :slight_smile:

Helmond is ook al vrij ambitieus hoor. Helmond heeft toch 3x zoveel inwoners als gorinchem, en utrecht weer 3x zoveel als Helmond. Dus Helmond is vrij groot hoor (we zijn de minst erkende grote stad van nederland, ons inwonertal is vergelijkbaar met alkmaar of leeuwarden, maar als mensen helmond niet kennen kennen ze wel alle andere steden groter of gelijk aan Helmond). Om in de factor 3 te blijven, gorinchem heeft dan weer 3x zoveel inwoners als mijn wijk in Helmond.

Maar er is toch geen noodzaak alles in 1x te doen? je kunt gewoon beginnen met enkele buurten om te zetten, ongeacht hoe groot je stad is.

Ik begin me als je in dat buurtje waar jij woont woont me toch echt voortestellen hoe dat in zijn werk gaat. Sta je aan een balie, “Ja mag ik U straatnaam?” “Pipeloentje!” “Pardon” “Dikkertje dap!” “Gaat het wel helemaal goed met U?” “Ja, hoezo?”. ook omdat er noggeeneens -straat of -laan achter staat.

In ieder geval bedankt, en als ik het weer wat minder druk heb zal ik zeker gemeente gaan aanschrijven.

Een prachtige voorbeeldbrief. Complimenten.
Ik heb direct de gemeente Putten aangeschreven.
Kijken wat de resultaten zijn.

Kun je in het kort een screenshot procedure maken van hoe de BAG gegevens ongezet kunnen worden naar OSM gegevens?
Het is vast veel makkelijker dan ik denk, maar heb geen zin om het wiel opnieuw uit te vinden.
Valkuilen, Do en DONTS zijn welkom.

Kun je in het kort een screenshot procedure maken van hoe de BAG gegevens ongezet kunnen worden naar OSM gegevens?

De conversie van shapefile naar .osm heb ik gedaan met “FME Desktop” van Safe Software (http://www.safe.com) dat ik ook in mijn dagelijkse werk gebruik. Het is een krachtige tool om ruimtelijke data te transformeren en converteren. Daarmee kon ik snel de osm-data met de tags genereren precies zoals ik hebben wilde. Het transformatiescript kun je zo van me krijgen maar de software zelf kost de nodige duiten.
Er is een trial-versie van 14 dagen maar dan moet je wel je persoonlijke gegevens achterlaten.
Het is voor mij een kleine moeite om andere shapefiles met BAG-data naar .osm te converteren.

Er zijn ook allerhande opensource mogelijkheden maar daar heb ik me niet in verdiept. Zie http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Shapefile .

Voor de volledigheid hier nog een beschrijving van de conversie:

Het shape-bestand bevat woonplaatsen, panden, verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen.
In deze fase doe ik alleen panden en verblijfsobjecten; deze zet ik om in OSM naar buildings en adressen.
In een later stadium wil ik kijken of het zinvol is om ligplaatsen (woonboten) en standplaatsen (woonwagenkampen) toe te voegen.

BUILDINGS

De buildings zijn afkomstig uit de shape BAG_PAND; deze heeft de attributen ID, IDENTIFICATIE, BOUWJAAR, STATUSAUTH en STATUS.

Panden met STATUSAUTH = “In voorbereiding” filter ik er voorlopig uit.
Panden met STATUS=“Sloopvergunning verleend” en “Pand gesloopt” filter ik er ook uit.
De STATUS “Niet gerealiseerd pand” neem ik voorlopig wel mee; ik kwam deze status tegen bij een pand dat er gewoon is. Het zijn er niet zo veel, ik loop ze later handmatig nog even na.

shape-attribuut => OSM-tag

IDENTIFICATIE => bag:pand_id
STATUS => bag:status
=> source=Gemeente Gorinchem

 •  	=>	building=yes
  

Na conversie heb ik in het .osm-bestand nog alle tags “bag:status” met de waarde “Pand in gebruik” verwijderd. Dit is de default waarde en voegt niks toe. Andere statussen zoals “Pand in gebruik (niet ingemeten)” heb ik laten staan zodat ik weet dat die geometrie nog niet definitief is.

ADRESSEN

De adressen zijn afkomstig uit de shape BAG_VERBLIJFSOBJECT en heeft de attributen ID, IDENTIFICATIE, OPPERVLAKTE, WOONPLAATS, STRAATNAAM, STRAATCODE, HUISNR, HUISLT, TOEV, POSTCODE, GEBRUIKSDOEL, STATUSAUTH en STATUS.

Vbo’s met STATUSAUTH = “In voorbereiding” filter ik er voorlopig uit.
Vbo’s met STATUS=“Verblijfsobject ingetrokken” filter ik er ook uit.

shape-attribuut => OSM-tag

IDENTIFICATIE => bag:vbo_id
STATUS => bag:status
GEBRUIKSDOEL => bag:gebruiksdoel
WOONPLAATS => addr:city
STRAATNAAM => addr:street
HUISNR+HUISLT+TOEV => addr:housenumber

 •  	=>	source=Gemeente Gorinchem
  

Na conversie heb ik in het .osm-bestand nog alle tags “bag:status” met de waarde “Verblijfsobject in gebruik” verwijderd. Dit is de default waarde en voegt niks toe.

Er is onlangs nog aandacht besteed aan dit onderwerp op de mailinglist vanaf hier:
http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/2011-August/013110.html

Ik had de hoop om tot een landelijke aanpak te komen, maar als dat niet mogelijk is, is deze aanpak natuurlijk ook heel interessant.

Wel hoop ik dat je ook over een update-strategie hebt nagedacht, aangezien dat nu juist het ‘unique selling point’ van deze data is. Het grootste nadeel van de huidige 3dShapes (en AND-)data is dat deze, relatief onzichtbaar, verouderd.

Met BAG kan je juist ieder jaar controleren of er misschien gebouwen wegvallen of bij moeten.

@OliverH:

Ik was op de hoogte van die discussie en hoop en verwacht ook op termijn een landelijke aanpak.
Het nadeel van de verwachting is dat lokale mappers het weinig zinvol vinden om zelf nog huisnummers te gaan mappen.
Door het verkrijgen van de lokale BAG-data kan ik daarmee verder en bovendien vestigt de data ook de aandacht op ontbrekende, gewijzigde en foutieve straten in de AND-data.

Ik zie wel mogelijkheden om een eventuele nieuwe BAG-levering te vergelijken met deze eerste en zodoende te kunnen updaten.
Een structurele update-strategie is dit niet maar moet ik daar diep over nadenken als er een landelijk initiatief in de pijplijn zit?

Hi,

Interessant. Wist niet dat die gegevens van de gemeente zo toegankelijk waren. Wat de gemeente Gorinchem heeft gedaan is in lijn met de richtlijnen (goed van ze). Ik weet niet of jullie de Postcode ook gebruiken maar dat is enige tijd een beetje riskant (zie hier: http://bag.vrom.nl/de_bag_gebruiken/gebruik_door_private_partijen)). Hoewel OSM-ers in het algemeen geen commerciële partijen zijn, zijn er wel partijen die commercieel gebruik van de gegevens maken. Dat mag pas na volgend jaar februari.

Hugo

Antwoord van mijn cooperatieve gemeenteambtenaren:

================
Geachte heer Elsenaar,

Wanneer u BAG-informatie van de gemeente Putten wilt hebben kunt u zich wenden tot het Kadaster. Het Kadaster is de beheerder van de Landelijke Voorziening BAG. Informatie uit de BAG kan door het aanvragen van zogenaamde BAG-extracten via de website van het Kadaster worden besteld. Voor meer informatie over de afname van BAG-gegevens verwijs ik u naar de site van het Kadaster, http://www.kadaster.nl/window.html?inhoud=/BAG/.

Het muurtje was niet was niet hoog :-~

Kloppen deze beweringen. De gemeente is toch ook eigenaar van de gegevens? Zij moeten deze gegevens van Putten toch gewoon kunnen leveren?

BAG is ook niet zaligmakend: hier in Groningen staan er panden op waar feitelijk de eerste paal nog voor in de grond moet. En ontbreken uitbreidingen die er al jaren staan.

Ja, ze kunnen deze lijn volgen en je naar de BAG Landelijke Voorziening verwijzen. In deze BAG-LV worden de gegevens van alle gemeenten verzameld en gebundeld. Hieruit zijn weer extracten en updates te krijgen.

Ik kreeg als editor van de Fietstersbond routeplanner gisteren een nieuwsbrief. Daarin stond het volgende stukje.

“De adressen en postcodes in de planner komen vanaf nu uit een landelijke bestand genaamd “BAG”. Dit is dé database voor adreslocaties en postcodes die sinds kort door de overheid (gratis) beschikbaar wordt gesteld. Het is tevens de meest complete database. Deze database wordt up-to-date gehouden door de gemeentes. Het BAG is een zogenaamde basis-administatatie. Alle overheden zijn verplicht om deze database te gebruiken.”

Als de FB de beschikking heeft gekregen over deze data zou dan niet iedereen deze data moeten kunnen krijgen? Landelijke import zou dan toch mogelijk moeten zijn?

Dat is het ook, maar niet iets om overhaast in gang te zetten.

Zeker omdat er updates verschijnen van deze data, moet daar weloverwogen mee worden omgegaan.

OK. Heel goed. Ben benieuwd wat dit uiteindelijk gaat betekenen voor OSM.

Ik heb een antwoord mail gestuurd en ze gewezen op hun eigenaarschap en een alles op niets poging gedaan de gegevens toch vrij te krijgen.

Ik wacht af.

De brief die je hebt gestuurd heeft kan en mag opgevat worden als een verzoek ogv de WOB. Hierin is bepaald dat als gegevens al op een andere, door de verzoeker gemakkelijk toegankelijke, vorm beschikbaar is, de gegevens niet verstrekt hoeven te worden.

Je kunt dan in discussie treden of een account aanvragen bij het Kadaster om toegang te krijgen tot de BAG-LV ‘gemakkelijk toegankelijk’ is.

Er staat ook dat de gevraagde gegevens niet geleverd hoeven te worden. Het mag dus wel. :slight_smile:

En op dat feit heb ik dus ingestoken. Verder bleek uit het vorige antwoord niet dat mijn correspondent de wet nu letterlijk zo nauwkeurig had gelezen.
We wachten af …