BAG, BGT en gebouwgeometrieën: wat is wat?

Omdat twee geobasisregistraties wel eens door elkaar gehaald wordt door mensen die met gebouwen en kaarten bezig zijn - ook hier in de NL OSM gemeenschap - heb ik vanmiddag iets bedacht.

Dit is een ezelsbruggetje voor het uit elkaar houden van de pand/gebouw geometrieën van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en Basisregistratie Grootschalige Topografie:
BA(G) = BovenAanzicht, BG(T) = Begane Grond, oftewel maaiveld.

Hopelijk helpt dit, op LinkedIn kreeg ik hier vandaag al een paar positieve reacties op :slight_smile:

Jillis E, de BAG countouren geven IMHO ook slechts het maaiveld weer en schenken geen aandacht aan over- of uitkragende delen van een gebouw.
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?geometry.x=115570.58723372&geometry.y=495408.30197118&zoomlevel=7
Waar de linker of de rechter woning er een kamer bij krijgt, die echter niet in het BAG als gebouw is opgenomen ?
https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.44482/4.80681

Hier staan leuke voorbeeldplaatjes in:
Objectenboek
Waarbij wordt aangegeven, hoe er in de BAG en BGT mee om wordt gegaan.
Over balkons, galerijen, erkers portieken, overbouwen, luifels, overkapingen etc.

Een leuk voorbeeld is dit pand.

Dat eerste is niet waar, uitkragende delen die groter zijn dan 1 meter (zie voorbeeld hierboven) worden wel degelijk in de BAG contour opgenomen, als de gemeente het goed doet.
Ik weet niet wat je met je verwijzingen naar BAG viewer en OSM bedoelt. Ik zie wel één woning waarvan de uitbouw nog niet in OSM is overgenomen, is dat het? Dan moet dat even gefixt worden, maar dat is niet het onderwerp hier.