Avspärrningszonen för svinpest

Hej. Kan man lägga in begränsningszonen för svinpest på Openstreetmap? Är det meningsfullt? I så fall hur kan man tagga den?

Geometrin går att fixa från den geo-pdf som Jordbruksverket publicerat. Sen får man väl kolla licensen med…

Inte meningsfyllt enligt mig. Zonen är endast tillfällig. För att lägga in i OSM bör ändringar vara permanenta längre tid. Var gränsen går vet jag inte. 1-2år?

Ja, det kan absolut vara som du säger. Jag har för mig att zonen kommer att vara på plats minst ett år.
Samtidigt lägger vi ju in tex landuse=construction som det ju är ungefär samma tidsspann för.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:access%3Dexclusion_zone

1 Like

Tack för taggen. Jag kan fråga Jordbruksverket om vi får använda deras polygon.