Av-/påkjørsler på motorvei

Postet her da mailinglisten av en eller annen grunn ikke mottar mail fra meg

Elveg-data virker konsekvent å starte en egen way der avkjøringsfelt starter. OSM ønsker at ways kun skal separeres der hvor veiene er fysisk adskilt, altså skal veien ifølge dette tagges med ett ekstra felt frem til avkjøringsfeltet fysisk bøyer av og skilles fra hovedveien (hvor også motorway_junction skal plasseres). Ditto med akselerasjonsfelt.

Som en generell bemerkning til Elveg-dataene synes jeg det iblant er litt mange parallelle ways på samme sted i motorveisammenheng. Det ser litt rotete ut. Kan hende lanes er bedre.

Skal vi følge Elveg eller OSM?

Mailinglista mottar ikke e-post fra meg heller.

Vi skal vel følge OSM? Det er jo OSM vi legger data inn i, ikke Kartverkets database.

Slik jeg har førstått wikien brukes lanes fra start av ekstra felt og frem til feltene er avskilt (fysisk eller heltrukket linje).
Flere veier (way) brukes bare der feltene er fysisk avskilt.

Elveg og OSM har ikke de samme reglene for hvordan geometri skal lages, og vi skal selvsagt følge OSM. Elveg2osm endrer ikke (mye) på geometrien, det bare oversetter tagger (og splitter opp og snur veier). I Elveg er det fire objekttyper (OBJTYPE) som jeg har tatt med som veier: Vegsenterlinje, Svingekonnekteringslenke, Kjørefelt og Kjørebane. Jeg vurderte å fjerne Svingekonnekteringslenke og Kjørefelt, men da ville man fått usammenhengende geometri. Jeg tenkte til slutt at det var enklere å ha med alle, og finne ut hva som ikke skulle tas med videre, enn å ikke se alt, og at det ikke så ut som om veien hang sammen.

Du kan jo prøve å se hvordan det ser ut hvis du fjerner de to fra objekttypene fra roadOBJTYPEs i create_osmtags().

Skal man da for avkjøringsfelt bruke f.eks. turn:lanes=none|none|slight_right og for akselerasjonsfelt turn:lanes=none|none|merge_to_left? Eller er det bare når det fysisk er piler til stede i veibanen? Se for øvrig Lanes og Lane assist/Examples/Motorway exit.

Turn brukes der det er skiltet eller merket i veibanen.
Avkjøringsfelt er vanligvis merket med en skrå pil mot høyre og kan dermed merkes med turn:lanes=none|none|slight_right .
Akselerasjonsfelt kan merkes med turn:lanes=none|none|merge_to_left.

De få avkjøringsfeltene jeg har sett på, har ikke slike piler. Men jeg mener likevel det vil være en god ide å tagge dem med slight_right slik du beskriver, siden det uansett er beskrivende for feltet og siden det vil gjøre at navigasjon med feltassistent vil vise mer tydelig/fornuftig hjelp.

Jeg var litt uklar der. Jeg henviste til skilting
Avkjøringsfelt har en skrå pil mot høyre på det siste infoskiltet før/ved avkjøringen.
Akselerasjonsfeltet er merket med fletteskilt.