Autoluw in Binnenstad Delft, hoe taggen?

Een groot deel van de binnenstad van Delft is voetgangersgebied dat is toegestaan voor fietsers en auto’s met ontheffing. Die ontheffing is niet alleen voor bewoners zelf. Iedereen die iets moet afleveren of mensen die slecht ter been zijn moet ophalen, kan een dagontheffing aanvragen. De situatie wordt ter plekke over het algemeen aangegeven met een verkeersbord G7 of C1 met als onderborden ‘uitgezonderd fietsers’ en ‘uitgezonderd ontheffinghouding’.

Op dit moment wordt het hele gebied getagd als highway=pedestrian, wat overeenkomt met andere binnensteden, maar de access-tags worden nogal inconsistent toegepast. Ik heb o.a. motor_vehicle=private, motor_vehicle=permissive, motorcar=private voorbij zien komen. motor_vehicle=permissive geeft een eigen weg aan, wat sowieso niet het geval is. Maar ik weet niet zeker of ‘private’ de juiste tag is. Misschien is delivery=yes nog een goede toevoeging en eventueel in de description-tag ‘toegang met dagontheffing’ zetten?

Wat vinden jullie hiervan?

‘Private’ is volgens de Wiki voor toegang ‘only with permission on an individual basis.’
Dit is wat een systeem van ontheffing in feite inhoudt.

Een alternatief is een voorwaardelijke toegang voor ‘permit_holder’ aangeven. Je kunt dan ook de tijden toevoegen:
motor_vehicle:conditional=permit_holder @ (Mo-Th; Fr 00:00-18:00,21:00-00:00;Sa 00:00-11:00,17:00-0:00; Su)

Hoi, ik zou het zelf toch op *motor_vehicle=no * houden, met daarbij extra informatie over het ruime ontheffingenbeleid.

Dat mensen een ontheffing kunnen aanvragen om een RVV-verbodsbord te mogen negeren is namelijk per definitie het geval, dat is zo bepaald in artikel 87 van het RVV:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2018-07-01#HoofdstukVI_Paragraaf1_Artikel87
(maar niet om in de verkeerde richting over een rotonde te rijden :wink: )

Overal waar wij obv RVV-verbodsborden “no” taggen wordt ook tegelijk bedoeld “behalve voor mensen met een ontheffing”.

In die zin zou “permit_holders” beter passen in een aparte key dan als waarde op de access-key (staat ook niet als zodanig vermeld op https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:access )

Strikt genomen verschilt de situatie in Delft niet van een willekeurige andere situatie met RVV-verbodsborden, ook meldingen op borden in de trant van “behalve vergunninghouders” zijn alleen informatie, net zoals een uitspraak in de trant van “Hier geldt het RVV” op een *openbare weg *niets verandert aan de situatie.

(en daar zit 'm ook de kneep waarom *private * hier niet geschikt is: dit zijn en blijven *openbare * wegen in plaats van privéwegen, hoewel dat in de Wiki best duidelijker in het criterium mag worden vermeld.

Het verschil zit 'm in de utileg van “general public”: op een openbare weg met een ontheffing systeem heeft iedereen (the general public) die aan de gestelde voorwaarden voldoet recht op een vergunning.
Bij een privéweg (zonder recht van overpad etc.) kan de eigenaar mensen toestaan/weren naar eigen goeddunken en is het geen algemeen recht om toegang te hebben.
Zie ook https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Key:access#what_is_diffference_between_.3Dprivate_and_.3D

Wel is het zo dat de situatie in Delft bijzonder is door het hele ruime ontheffingenbeleid (meestal krijg je die minder snel). Toch denk ik dat het -correcte, maar wel wat strenge- “no” minder kwaad doet doet dan een tag die ruimere toegang suggereert:

Iemand die een router dwingt naar een adres in het gebied te gaan zal toch een route daarnaartoe krijgen (de extra kosten* --edit: in routepunten, niet € :sunglasses: )*worden voor lief genomen, misschien wel en suboptimale route met zo min mogelijk wegen binnen de zone).

Dat is misschien niet optimaal, maar wel beter dan mensen op een route sturen waarbij halverwege blijkt dat ze er niet zonder boete kunnen doorrijden.

Opties met nieuwe tags die op zich correct kunnen zijn (permit_holder zou op zo’n manier kunnen worden gedefinieerd in de wiki) hebben als nadeel dat ze niet door routers worden begrepen -zeker niet met conditionals, dat gaat al mis met een simpel no) en dan vallen routers terug op hun defaults, wat die ook mogen zijn (dus niet per se die rampzalige wiki-tabel met defaults, zie https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=60131&p=5 )

Meestal zal een niet begrepen waarde er toe leiden dat doorgaande motorvoertuigen wel over de weg wordt gerouteerd voor motorvoertuigen, en dat is nu net de lastigste fout die je graag wil voorkomen.

Dus wellicht “motor_vehicle=no” icm met een *comment * over het ruimte ontheffingenbeleid en een website= ?

En wat het ook wordt: voor de consistentie en kwaliteitscontrole kan het fijn zijn om de betreffende wegen te bundelen in een relatie met type=street (ze zijn immers geografisch aan elkaar verbonden door de zone-borden rondom). Daarna kan je alle wegen in een keer selecteren en zien of de relevante tags consistent zijn.