Är kartan i börjana v det här klippet baserat på OSM data?

Du får jämföra om det är samma buildings som har height: F4map Demo - Interactive 3D map

btw, det är OSM :slight_smile: for sure

1 Like

Jag såg ingen attribution nånstans i klippet.
Vet nån av er vem på SVT som hanterar när de bryter mot licenser och upphovsrätt?