Är det ok att använda Lanmäteriet Orofoto för OSM?

Hej!

Jag är en ny användare här på OSM och gjorde mitt första bidrag i juni i år. Jag bidrar med data i Göteborgstrakten och vill så klart använda den bästa kartkällan. Just nu använder jag Göteborg ortofoto. Jag blev nyligen tipsad att använda mig av Lantmäteriet orotofoto istället av en användare som tyvärr inte var intresserad av mina följdfrågor nedan:

Innan jag eventuellt byter över behöver jag veta följande:

Är lantmäteriets ortofoto ok att använda som bildbakgrund för OSM?

Är den mer exakt än Göteborg ortofoto?

Hur gör jag för att använda Lantmäteriets ortofoto i JOSM?

Någon vänlig själ som har koll på detta?

Bästa hälsningar,
Vakal

Tyvärr kan jag inte ge det något definitiv svar. Jag har ställt samma fråga.

Läget känns oklart. Jag själv använder Lantmäteriets kartor och flygfoton som faktakälla. Dvs. jag kan se hur korsningar är, hur filer är målade, former på sjöar, var bäckar/åar rinner mm. Detta är vad jag förstår tillåtet. Däremot om du skulle göra en digital import av stora mängder data till osm, är det en annan sak.

Detta har diskuterats nyligen i Facebook i gruppen “OpenStreetMap Sverige”. Läs där om du vill veta mer.

I JOSM läser du in Lantmäteriets kartor till ett nytt lager under: Imagery/Map/Lantmäteri Topographic Map.
I de lagret kan du sedan växla mellan karta/flygfoto.
Väldigt användbart tycker jag.

Lantmäteriet has confirmed that we may do our mapping based on their orthos:
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-se/2018-December/003510.html

We may not distribute their WMS service in our predefined list of imageries in JOSM and iD, however, because it is a paid service.

I am not sure which orthos are the most recent. Maybe you are able to determine based on a known construction site. The Göteborg orthos are currently 2019.

The other permitted maps and orthos are automatically selectable at the bottom of the Imagery menu in JOSM for your currently viewable area.

OK stoet tack. Jag lägger till det i min editor. Känner mig som sagt fortfarande ej övertygad om dessa bilders överlägsenhet. Men det är alltid bra med alternativ att växla mellan. Speciellt om man mikromappar som jag gör.

Jag blir lite frågande angående ditt kommentar om “ej övertygad om dessas bilders överlägsenhet”. Åtminstone de flygfoton som visas på Lantmäteriets webbtjänst “Min karta” är överlägsna allt annat du kan hitta på nätet. Om jag har fel, får du gärna rätta mig. (Naturligtvis är det bästa att du personligen undersöker).

Kanske missuppfattar jag var du egentligen är ute efter, och vad du söker? Återkom gärna med ett förtydligande, så att eventuella missförstånd kan redas ut.

Var kanske lite otydlig. Användaren som ansåg att jag skulle byta karta att kartera efter menade att det var självklart att LM ortofoto var överlägset alla andra kartkällor. Jag har inte sett detta själv jämför med Göteborg ortofoto.
Det jag söker är egentligen lämpligaste karta att mappa detaljerat i Göteborg med.

När gäller LM-kartor finns dessa i olika upplösningar på nätet. En mera “grov” som man som default kan läsa in i JOSM, men det finns även mer högupplösta kartor från LM, men dessa är inte fria att använda. Så var försiktigt med att göra exakta kopior av kartor från LM. Det kan bli tråkigheter om man systematisk tar stora mängder och lägger in i OSM. Enstaka “kopiering” och som referens borde inte var något problem.

Däremot foton bör det inte vara samma problem med, så länge man inte gör kopior av fotona och distribuerar dessa.

Allt ovanstående sagt med ett förbehåll att jag inte vet exakt som gäller. Det är vad jag TROR gäller, vilket är en viss skillnad.

Vilken typ av karta har du tänkt dig? För vilket syfte? För det finns ju redan många kartor över Göteborg. De officiella från myndigheterna, Eniro etc. men även kartor gjorda av privatpersoner med exempelvis vandringsleder, MTB-spår mm. Jag vet dock inget om vad som finns för Göteborg.

Så mitt råd är att du först undersöker vad som finns, så att du inte gör något onödigt dubbelarbete.

Jag är tveksam till att Lantmäteriet skulle tycka om att man direkt ritar av från ortofotot. Det är en sak att ta reda på enstaka information här och var (typ hur många filer en väg har, om det är en bro eller en tunnel där en bäck passerar mm), och en annan att kalkera av dem.

Lantmäteriets geosupport säger ju förvisso att det är okej att “kartera utifrån dem” i mejlet citerat ovan, men är osäker om hon tänkt igenom exakt vad det innebär, och tror inte heller det är någon med juridisk expertis som svarat.

Jag har ställt en liknande fråga om minkarta-rasterkartan till LM:s support för ett par veckor sedan när de nyligen tog bort den innersta zoomnivån från den öppna kartan (som är förladdad i JOSM) enligt LM pga att den visade mer information än tänkt (och ja innersta zoomnivån visade enskilda huskroppar och var baserade på det bästa vektordatat de har, som de inte släppt öppet), och då fick jag bara ett schablonsvar av typen “det är inte tillåtet enligt vår licens”.

Det är nog inte otänkbart att om man lyckas navigera genom LM:s organisation och hitta någon välvillig person med rätt kompetens och befogenheter skulle kunna få något skriftligt som tillåter just OSM-kartläggning som ett specialfall. Ett informellt mejl från en person som jobbar i supporten är nog tyvärr inte en så stark indikation egentligen.

Angående exakthet håller LM:s ortofoton väldigt hög kvalitet, jag tror det är svårt att hitta något som är bättre. De har tillgång till högupplöst höjdinformation vilket krävs för att göra bra korrigeringar, har svårt att tro att det finns någon annan som har bättre höjddata för Sverige än LM har. De är också oftast färskare foton än alternativen.

Enligt min erfarenhet är Esri World Imagery bäst exakthet av de öppna förladdade källorna. Bilderna är lite pixliga och mörka, men positioneringen är ofta(st) rätt bra, mer ofta än Bing enligt min erfarenhet, Bing har också ofta rätt gammalt bildmaterial.

Sen är NVDB rätt bra att aligna bilder mot, och nästan ännu bättre Strava där det använts mycket (krävs lite mer funderande vad man tittar på om man använder strava dock, en cykelväg som går intill en stor väg har mer Stravatrafik än en stor väg i sig eftersom Strava används av folk som är ute och motionerar).

Sen ett par veckor kan jag inte ladda in LM ortofoto som bakgrund i JOSM, det kommer bara upp en röd text HTTP error 400 i stället för karta.
Däremot verkar det funka i iD (där jag har lagt in samma länk i “anpassad bakgrund”).
Verkar vara fler som observerat samma sak, men är det någon som vet vad som hänt?

Jag vet inte vad som hänt. På OSM Sveriges Facebook-grupp har en användare publicerat följande inlägg:

“Lantmäteriet verkar ha bannat User Agents innehållande “JOSM” i sig. Så sätt en annan User-Agent i JOSMs preferences.xml så här under orthofoto imagery:

Fast använt din egen User Agent från din webbläsare.”

Det verkar ju inte så lovande. Att Lantmäteriet blockerat JOSM som useragent går ju förvisso att kringgå, men det är en signal att någon vid myndigheten inte uppskattar specifikt JSOM:s (och vårt) användade av tjänsten. Är det någon som har fått ett svar från Lantmäteriet vad detta beror på?

Tillägg: bryter ut detta till en ny tråd (https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=74897) då detta hänt nyligen och inte riktigt innefattas av min trådstart här.