Åpne data fra Oslo kommune

Hei!

Tenkte å reklamere litt for dataplattformen som vi holder på å utvikle i Oslo Origo (Oslo kommune).

Vi har nylig hatt en runde med Bymiljøetaten der vi har publisert et knippe åpne geodata i plattformen. Disse kan aksesseres rett fra nettsiden på CSV- og GeoJSON-format, via vårt kommandolinjeverktøy, eller ved bruk av Python SDK-et vårt. Det er også mulig å sende spørringer direkte mot GeoServer API-et vårt.

Vi har også en test gående på åpningstider for kommunens lokaler, hvor åpningstider for gjenbruksstasjoner foreløpig ligger inne.

Tar gjerne imot tilbakemeldinger på løsningene våre, og om disse dataene kommer til nytte for noen. :slight_smile: Det hadde også vært interessant å høre om det er er annen geodata fra Oslo kommune som noen kunne ønske seg i fremtiden.

Henvendelser kan også rettes til oss på dataplattform@oslo.kommune.no.

Det er nok flere av disse datasettene som kan være nyttige, f.eks. vil jeg tro at veldig mange av sykkelparkeringene mangler i OSM.