Anvendelse af landuse="Residential" på enkelt addresser ?

Jeg prøver at finde bymæssig bebyggelse og forventede at landuse=“Residential” ville være tæt på brugbar.
Desværre finder jeg at mange fritliggende ejendomme (een addresse) er betegnet “Residental”, e.g. tidligere landejendomme uden tilhørende jord ?
Jeg tror at det ville være brugbart med en automatisk reassignment fra “Residential” til “Single_Dwelling” for de steder hvor der er mindre end 10 adresser kunne give et bedre og mere retvisende resultat.
Hvorledes foreslår man en sådan rettelse ?

Mvh. Jens