Användning av NVDB

Jag är aktiv i NVDB projektet, som innebär uppdatering av svenska vägnätet.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Sweden_highway_import

Som referens/facit används NVDB. Som man snart märker är den inte alltid korrekt. Speciellt mindre vägar och cykel/gångvägar kan vara fel. Även info om ytbeläggning (surface) är ofta fel, men oftast även då på mindre vägar. Vad jag förstår ansvarar Trafikverket för uppdatering i områden utanför tätorter, och kommuner för det andra. Jag känner inte till hur gränsen definieras exakt. Min erfarenhet är att det nationell vägnätets info i NVDB är av hög kvalité, däremot i vissa kommuner är det mindre bra.

NVDB har en felrapporteringssida, där man även som privatperson kan anmäla fel. Men om felet ska åtgärdas/verifieras i en tätort, så skickar Trafikverket ärendet vidare till berörd kommun, och där kan det bli liggande utan åtgärd :face_with_diagonal_mouth:

Problemet med att NVDB inte stämmer med verkligheten, är ett problem i osm. Men om NVDB är korrekt eller inte, veta man bara om man undersöker på plats. Om man inte har möjlighet att göra det, så får man lita på att NVDB stämmer. Och sedan får lokala karterare göra eventuella justeringar i osm. Men om fel aldrig rapporteras till NVDB kan mycket väl fel komma tillbaka vid ett senare tillfälle.

Jag har nu haft en diskussion med en annan person som säger att man/jag inte ska skriva över data som han vet är korrekt osm, men fel i NVDB. I det här fallet fartgränser. Jag förstår dock inte hur man ska kunna känna till om NVDB är korrekt för en specifik uppgift. Vissa personer verkar hävda att inga ändringar får införas i osm, utan att kontrollera på plats. Även vid en sådan rigorös kontroll åldras alla data, uppgifter från en personlig kontroll är inte valida i all evighet.

Jag förstår problemet med risken att skriva över korrekt data i osm, men det kan inte undvikas. Kvalitén på NVDB är generellt mycket högre än befintlig osm-data. I vissa fall kommer nvdb-data försämra osm-kartan, men det är ett pris som jag tycker man får ta. Alternativet är att NVDB inte får användas som referens vid osm-uppdateringar.

Jag har exakt samma erfarenheter av NVDB på det kommunala vägnätet. Om man felanmäler via NVDB’s felanmälanfunktion så får man till svar:

"…så har vi lämnat över informationen i ärendet till kommunen som får ansvara för eventuell utredning och eventuella korrigeringar som ska göras genom ordinarie leverans till NVDB.
Vi avslutar vårt ärende utan ytterligare åtgärd och hänvisar till kommunen för eventuella frågor."

Och sen händer… exakt ingenting. För kommunen (åtminstone min) struntar i sånt. Om man istället kontaktar kommunen direkt så händer… exakt ingenting. För kommunen (åtminstone min) struntar i sånt.

Exempel:

  • En gång/cykelväg drogs om i en båge där det byggdes nya fastigheter. Gång/cykelvägar verkar vara modellerade som två separata objekt i NVDB. Cykelvägen flyttades, men inte gångvägen, så gångvägen hade kvar sin gamla sträckning i NVDB, nu rakt över de nyetablerade fastigheterna.
  • En tidigare L-formad väg förlängdes rakt fram från vinkeln, så det som tidigare var L:ets horisontela del nu blev en sidogata med nytt namn. Alla tre delarna har det “gamla” gatunamnet i NVDB, trots att den horisontella är skyltad med ett helt nytt namn.
    image
    (rött = före, blått = NVDB efter, svart = verkligheten efter)

Så, min slutsats är: lita inte alltför stenhårt på NVDB på det kommunala vägnätet. Tyvärr kan man aldrig VETA om NVDB är korrekt… :frowning:

I ditt fall @Msiipola med diskrepanserna i hastighetsgräns är det ett solklart fall av source-fel. om OSM hämtar från NVDB, och NVDB är fel, då blir förstås OSM också fel. Grunden för skyltningen vid vägarna ska dock alltid vara en trafikföreskrift, men inte heller dessa är alltid avspeglade i den fysiska skyltningen vid vägkanten :frowning:

Det bästa är nog att du ber användaren du diskuterar med att felanmäla i NVDB, då kommer (förhoppningsvis) föreskrift, skyltning och NVDB att bli ensade (om det inte är en kommunal väg. :roll_eyes:). Och då kommer också OSM att bli rätt så småningom :slight_smile:

Tyvärr är det inte bara ett problem för oss som privatperson. Även när man från LMs håll rapporterade in fel man hittade till kommuner så ignorerades det av de flesta kommuner.

Mycket av problematiken kring uppdateringar av NVDB (även det faktum att uppdateringskön, alltså tiden från att uppdateringar skickas in till NVDB till att de lagts in i databasen, ofta ligger runt 6 månader(!)) har att göra med den datamodell de använder (som varken är lik OSMs eller någon allmän GIS-modell). Den har några väldigt bra fördelar för något som vägnät, men gör det extremt komplicerat att jobba med (plus att Sverige är typ ensamma i världen att använda det systemet och den datamodellen). Dessutom ska alla ändringar göras så att diverse historik (t.ex. olycksstatistik) följer med på rätt sätt m.m. Summa summarum blir att många, både kommuner, Trafikverket och Lantmäteriet, undviker att göra något om det inte är absolut nödvändigt.

Håller helt med; i dagsläget är OSM fortfarande så “tomt” på många ställen att man får acceptera en viss grad av fel tycker jag, annars kommer vi aldrig någon vart. Och tyvärr kommer vi även den dag vi har ett heltäckande OSM vara beroende av externa källor, om vi inte växer den svenska gemenskapen extremt tills dess. Om sen någon meddelar att det är fel får man väl ta med sig i importprocessen och inte hamna i en edit war.

Skulle i så fall föreslå för han att han tar över importarbetet i det aktuella området så att han kan använda sin lokalkännedom i det, annars tycker jag han får nöja sig med att ändra tillbaka efter importen…


Lite roligt hur lika dessa två problematiker är, båda är fall där det är svårt att göra helt korrekta uppdateringar och därför en avvägning om man ska uppdatera överhuvudtaget eller inte…

Jag råkar inte själv ut för det så ofta för det är så ganska lite kartläggningsaktivitet i norra Sverige utanför det jag gör själv. Jag har blivit kontaktad några gånger när jag klantat mig och sabbat nån skoterleds-tagg (man märker när det är skoter-säsong, då går aktiviteten upp :slight_smile: ), men det brukar gå lösa utan sura miner. Gör man miljoners uppdateringar så är det klart att nåt litet fel blir det ibland. Jag slarvar inte medvetet, men är inte felfri.

NVDB där kommunerna har ansvar kan vara lite problematiskt ibland, just surface kan vara lite opålitligt. Sen så är NVDB-geometrin ofta förenklad i samband med service-vägar inne på tätbebyggt. Så man får göra om lite ibland. Det är lite pyssel, men upplever det inte som ett jätteproblem.

Det är hursomhelst helt uppenbart att efter man gjort en fullständig genomgång av en kommun så har man höjt lägstanivån på kvalitén rejält.

Nu tror jag tyvärr att det är så att det är ganska vanligt med OSM:are som inte kan se utanför sitt lilla “revir” och se den större nyttan av vad en NVDB-genomgång innebär, och kanske rentav ser det som ett hot. Kanske var inbillning, men facebook-gruppen som jag var med i innan detta forum skapades så kände jag ganska mycket anti-import-vibbar. Och då kan det bli sura miner förstås.

Av den anledningen så undviker jag själv att gå igenom kommuner där det finns många aktiva OSM:are, men det är ju lätt för mig att säga iom att jag bor där jag bor. Oftast vill man gör göra kommuner man har anknytning till först. Men som exempel, jag har gått igenom Luleå, men inte Skellefteå eller Umeå där det är rätt mycket aktivitet. Tänkbart är också att dela upp kommunen så att man uppdaterar allt utom tätorten, för även i aktiva kommuner brukar det vara dåligt utanför tätort. Det känns dock inte fantastiskt att inte göra klart nåt man påbörjat. För Kiruna funderar jag på lämna tätorten dock, inte pga OSM-aktivitet men för att stan håller på göras om.

@torger Hur kollar du hur mycket aktivitet som finns i ett område?

Jag undrar om det kanske är en idé att tar bort taggar som vi vet är oftas fel i NVDB skriptet? Typ om det är en kommunal väg så importerar vi inte surface

Jag har bett personen jag har diskussion med, att komma med här, men hittills har det inte blivit så. Diskussion jag har dock inte lett till något positivt. Jag når inte fram med mina sakskäl, att jag omöjligt kan veta om NVDB-data är korrekt eller inte. Och min motpart anser att hans uppdateringar, som han vet är korrekta, inte får skrivas över av mig eller någon annan. Jag förstår dock inte hur man kan känna till att det är så? Utan att själv undersöka på plats. Han skriver att jag ska kolla historiken för vägen. Men då måste jag veta när NVDB-data uppdaterades. Är det ens möjligt för en privatperson att få fram den uppgiften?

Importprocssen är redan nu väldigt arbetsam, då varje väg uppdateras manuellt en och en. Om kravet är att man även måste kolla historik för gamla vägen, och försöka avgöra om taggar från befintlig väg eller ny nvdb-väg ska användas, börjar arbetet bli helt ogörligt.

Jag brukar kolla på:
https://simon04.dev.openstreetmap.org/whodidit/

Där kan man exempelvis filtrera på tidsperiod.

1 Like

Nu har jag inte kollat SÅ mycket på shapefilerna för vägar, men för järnvägar som jag har spanat en del på brukar det finnas en tagg “FRÅNDATUM” eller nåt i den stilen. Kanske den kan vara till hjälp?

Det du också kan göra är att söka trafikföreskrifterna på platsen. Om processen följs så utgår allt från från en föreskrift, och utifrån den uppdateras både skyltningen på vägen och NVDB. Det går att söka både via karta och textsökning (tex vägens namn)

Angående trafikföreskrifter är det ganska arbetsamt att ta fram sådan för en specifik gata. Men bra att möjligheten finns om man vill fram “facit”.

Jo då, praktiskt taget all historik går att få fram för NVDB. Det är faktiskt (nästan lite förvånande när det är en myndighet inblandad) ganska lätt:

  1. Gå in på NVDB på webb: NVDB på webb
  2. Välj företeelse i rullistan till höger (t.ex. “Hastighetsgräns”)
  3. Klicka på “pilen med i” uppe till höger och sen på en väg i kartan, så får du upp något sådant:

I detta fall har hastighetsgränsen uppdaterats senast 2021-10-28. Datumet där är per företeelse, så om jag t.ex. gör samma sak fast med “Väghållare” får jag upp att det inte ändrats sedan 2004:

Samma information finns även med i uttagen från Lastkajen, så borde inte vara omöjligt att ta hänsyn till det för att köra fram de filer ni sedan jobbar med.

2 Likes

I och med att jag mappar ganska mycket så har jag lite grovkoll, jag kollar ganska ofta på www.openstreetmap.org och history, där ser man ju bara hyfsat nyliga grejer men kollar man ofta får man lite känsla var det händer grejer. Msiipolas tips whodidit är annars ett bra verktyg om man vill veta lite mer på direkten.

Grejen med data från kommuner är att det varierar mellan kommuner hur bra det är. Vissa kommuner har bättre datakvalitet än andra. Så hittills har jag tyckt det varit bättre att översätta det som går och så får den som mappar använda sin egen bedömning. I dokumentationen står det en del om vilka grejer man behöver vara på sin vakt för. Det kan hända att man tycker att surface går över gränsen, vi har ju plockat bort en del annat som inte varit pålitligt nog, hastighetsgränser på enskilda vägar och sånt t ex, men jag har själv inte tyckt att problemet med surface varit lika stort eller problematiskt så har låtit det vara kvar.

1 Like

Detta stämmer endast om importören inte gör sitt jobb. Så som jag har skrivit direkt till dig och så som andra har skrivit här i tråden, så kan man kolla på historiken, både i osm och i nvdb, för att på så sätt avgöra vilket värde som med största sannolikhet stämmer med verkligheten. I dina changeset kommentaren skriver du att det är en “manuell import”, då är du också skyldig att leva upp till det. Och inte bara skriva att det är beklagansvärt om andras arbete blir raderat, för vad du gör är så mycket viktigare och du har ont om tid.

Hej @Msiipola

Noterar att du återupptagit din import från NVDB. Kunde du berätta hur du har förändrat ditt arbetssätt eller om du fortsätter som tidigare?

I de fall det finns skillnader mellan nvdb och osm, så kollar jag senaste ändringsdatum för resp. väg. Och väljer den nyaste uppdateringen. Förutsatt att jag inte hittar någon annan källa eller uppgift som säger annat.

Vill också påpeka antalet problemfall är generellt en mycket liten del av de totala antalet vägar som uppdateras.I en kommun. Dvs. då det finns motsägande uppgifter i nvdb och osm. Oftast är det fråga om vägbeläggning (grus eller asfalt). Hastighetsgränser och annat mer sällan.

Tack för infon