Ansluta isolerade vägar - Sverige (Sweden)

Hej Svenska OSM samfundet.

Jag kontaktar er den här gången för att dela en ny MapRoulette-utmaning för att ansluta isolerade motorvägar. Materialet för utmaningen genererades utifrån vägklasser och deras koppling till resten av nätet fördelat i hela landet.

För mer information om våra dataförbättringsaktiviteter i Sverige, kolla in vår GitHub-sida. Meddela mig om du har några funderingar eller feedback.

Önskar er alla trevlig redigering!

Salim Baidoun

Its odd - but it is real: we do have highways that are not connected to the rest of the road network. In my “kommun” vi have many islands with same kind of highway network but no officiell vehicle transport to that island.

1 Like