Angående skript "highway_merge"

Skriptet används i Norge för att automatisera uppdatering av vägar från deras NVDB (samma namn som i Sverige). Jag har testat det på en litet avsnitt utanför Eskilstuna, med landsbygd, E 20 och samhälle. Skriptet kräver att man har en Python-miljö installerad i PC.

För jämförelse har jag använt metod som beskrivs i Import/Catalogue/Sweden highway import/Import guidelines - OpenStreetMap Wiki
Jag fick med den drygt 500 varningar med JOSM-validering, varav huvuddelen beror på vägarna.

Jag körde därefter samma område med skriptet “highway_merge” och fick ca 350 varningar. Så en viss hjälp ger skriptet, men man är ändå tvungen göra ganska mycket manuellt arbete efteråt, och även kolla upp vad skriptet gjort. Jag ska ändå fortsätta med skript-varianten ett tag till, för att få erfarenhet av den.

Jag har nu börjat göra klart området jag uppdaterade med “highway_merge”. Trotts att antalet varningar blev mindre än med den andra metoden jag använder, är tidsåtgången ungefär det samma. Åtminstone denna begränsade test visar alltså inte på några fördelar med “highway_merge”, jämfört med en manuell uppdatering enligt nvdb-import projektet.

Även om man har ett skript som gör merge av vägar i osm och nvdb, måste man efteråt kontrollera alla uppdateringar. Åtminstone om man har några ambitioner på att resultatet ska bli bra. Exempelvis kan inte ett skript veta om en väg verkligen är unclassfied, service, track eller resident. En sådan bedömning måste göras manuellt.

Trafikverket (nvdb) klassficerar vägar med “Funktionell vägklass”, nio klasser där klass0 är den bästa typen av väg (motorväg). I osm klassificeras vägar efter deras användning. Vilket gör att översättning av nvdbvägar till osmvägtyp måste göras efter regler som kodas in i skriptet. Och översättningen blir ofta inte bra, och genererade osmvägtyp måste ändras manuellt.

Ofta är det också skillnader på större vägar. Exempelvis att i osm är väg “teritary”, medans genererad osmväg är “secondary”. I de flesta fallen ska man behålla vägklassen som satts tidigare, men inte alltid. Vilket är ytterligare en sak som måste kontrolleras manuellt och ev. justeras.

Vi har också relationer/rutter som inte får förstöras av skriptet. Större vägar har ofta en relation. Men det finns många andra relationer som cykelleder, vandring/gångleder och busslinjer. Om dessa går på vägar som uppdateras av skriptet, måste även dessa relationer justeras.

Jag personligen tror att det är svårt att få till ett skript/app/program som gör uppdatering av osmvägar från nvdb helt automatisk, och ger ett resultat likvärdigt med en manuell uppdatering. Tekniskt kan man kanske få till det ganska bra. Det vill säga geometri och taggar/info blir ok, men bedömning av vägklassen och även de taggar som flyttades över från gammal väg, behöver göras manuellt. Förutsatt att man vill få kvalité.

Tack att du testade! Om det är interessant, så skulle jag kunna lägga till filerna från highwayMerge på samma site där jag har OSM filerna för varje kommun