Angående NV NMD2018 import (Marktäckning Naturvårdsverket)

Jag har uppdaterat vägar i Vingåkers kommun (söder om Hjälmaren) och hittar där massor av markpolygoner och “landuse” som har väldigt dåligt geometri. Dessa markareor kommer från en import kallad “NV NMD2018”
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/NMD_2018_Import_Plan/Status_per_subarea
Och har diskuterats här:
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/2019-April/005961.html

Då jag inte har något intresse för denna typ av arbete försökte jag undvika att röra något av dessa, men fick massor av fel (100-tal). Varningar från validatorn i JOSM och mycket konflikter. För att lyckas med uppladdning, blev jag till slut tvungen att lägga mycket tid på att rätta de värsta felen på dessa areor. Är det någon här som känner till något om denna import, som inte heller verkar ha avslutats. Vilket är bra med tanke på den dåliga kvalitén. Frågan är också vad man ska göra åt eländet?

Exempel: Changeset: 69451277 | OpenStreetMap

Tja, vad kan man göra, förutom att redigera de värsta polygonerna efter ork och förmåga? En revert efter flera år är ju ingen höjdare.

Om man ska få ordning på markpolygonerna är det mycket jobb. Och frågan är vilket bakgrundsbild man ska använda. Det är ju inte helt självklart att man kan använda den bästa källan, Lantmäteriets ortofoton, då det skulle innebär väldigt stor användning av det. Ortofotona kommer troligtvis bli öppen data så småningom, men det kan ju dröja till 2024 enligt senaste info.

Återstår då att exempelvis använda “Lantmäteriet Topograhic Map”, men den är inte speciellt noggrann, och med tanke på det stora mängden ändringar som behövs, känns inte heller det speciellt attraktivt tycker jag.

Oavsett bilder så finns det bara ett bra sätt, och det är att börja städa i polygonerna. Mass-delete kommer inte bli bra eftersom någon förmodligen har lagt på kvalitativ data här och där (gissar att Vingåker har haft åtminstonde lite aktivitet sedan 2018).

Det går att fixa genom att sätta på sig några skygglappar och bara fixa polygoner en stund. Det beror på vilken ambitionsnivå man har :slight_smile: Jag har själv gjort sånt där i Norge och det kan vara ganska irriterande.

Men en sak man KAN göra först er att försöka fixa alla errors först. Då är det lite enklare att fixa geometrifelen.

Är det så många geometrifel (self-intersections och liknande)? Jag tycker det mesta verkar vara ST_IsValid enligt PostGIS… möjligen är det min databasimporterare som blivit för bra på att städa, men jag fick inte så mycket klag från den heller när jag körde den senast.

Om man tittar på Vingåker med LM:s ortofoton som bakgrund, ser man mycket fel. Det finns också mycket överlappande polygoner vilket är fel. Och exempelvis är ofta är ytor över gårdar, markerade som gräs!

Generellt tycker jag att det är dålig överensstämmelse med verkligheten, men det beror ju på hur kritisk man är, och vilken kvalité man tycker är ok.

Konstig ändå att detta projekt inte stoppades i tid. Med tanke på den dåliga kvalitén. Jag själv var inte med i osm 2018, så jag vet inte vad som hände.

Importer har påbörjats och stoppats i både Sverige och Finland