Ang. import av kommunal data till OpenStreetMap

(Jag har skickat det här meddelandet till talk-se@openstreetmap.org, men lägger även in det här för att så många som möjligt ska kunna se det)

Hej!

Mitt namn är Ola Svensson, och jag arbetar som GIS-praktikant i Sjöbo kommun i Skåne. Vi har under en tid diskuterat möjligheterna att vara delaktiga i Open Source-lösningar (och liknande) inom kommunal verksamhet. Som ett steg i detta skulle vi vilja dela med oss delar av vårt GIS (t.ex. cykel- och gångvägar, lekplatser, idrottsanläggningar, husytor och nybyggda vägar som inte är inlagda ännu (kort sagt, vi vill ladda upp så mycket som vi har rättighet att göra)). Det är med andra ord inte frågan om att vi vill ersätta existerande information, utan snarare bygga vidare på den.

Vi tycker att OpenStreetMap är ett väldigt intressant projekt och skulle som sagt vilja bidra, men innan jag börjar ladda upp några större filer skulle jag gärna vilja få lite feedback från den aktiva gruppen av OSM-are. Hur ställer ni er till att det laddas upp kommunal data? Är det bara något positivt, eller ser ni några möjliga praktiska/etiska problem med det?

Med vänliga hälsningar,
Ola Svensson

PS. Ingen av oss har tidigare arbetat med OSM, så om ni har några tips, åsikter eller funderingar tar jag tacksamt emot dem!

Hej,

Det skulle vara jättebra att få data från kommunen. Om det gäller gångstigar, väger m.m, så ser jag inga problem; de får en tag och folk kan bidra med ändringar eller rätta till fel.

Jag är dock lite bekymrad om husytor o.s.v. Det är inget man kan göra själv med en GPS - och hus kommer och försvinner :). Blir det då uppdaterat?

(Antagligen gäller det bara Sjöbo kommun?)

-peter

Som sagt, alltid välkommet med mer data. Blev väl nämnt på mailinglistan redan men kan påpeka igen att det kan vara värt att kontakta http://www.openstreetmap.org/user/lorimar som gjort importerna för Staffanstorp. Han har säker en del erfarenheter att dela med sig av.

I övrigt är det intressant med sådan data som är svår att peta in när man kartlägger hemma från fåtöljen. T.ex. gatunamn, adresser/husnummer, hastighetsbegränsningar, vägbelysning, åtkomstbegränsningar etc.