Amsterdam: admin_level 8 en 10 gelijk?

Hoi,

Ik was op zoek naar wat nou precies de grens van “Landelijk Noord” was (en heb dit nog niet gevonden), maar ik zag dat er 2 boundary-relaties “Amsterdam” zijn:

De grenzen van deze 2 relaties zijn gelijk.
M. I. is dat niet correct, omdat admin_level=10 voor “woonplaats” slaat. Binnen de gemeente Amsterdam liggen echter de dorpen Durgerdam, Zunderdorp, Ransdorp, Holysloot en Driemond die zéker niet bij de plaats/stad Amsterdam horen, en van Sloten, Sloterdijk, Schellingwoude en Oud-Osdorp is dat te bediscussiëren. Bovendien staat op de bebouwde kom-borden van het bedrijventerrein rond de Van der Madeweg (wat immers gemeente Ouder-Amstel is) “Amsterdam-Duivendrecht”. Dit zou dus gevoelsmatig ook tot de “stad” Amsterdam kunnen horen.

Bij andere grote plaatsen zit hier wel een verschil tussen:

 • Rotterdam (8, 10)
 • Utrecht (4, 8, 10) (al verwijzen de wiki van 8 en 10 beiden naar nl:utrecht (Stad))
 • Groningen (4, 8, 10 Inclusief Hoogkerk, Engelbert en Middelbert, maar exclusief de vorig jaar gefuseerde dorpen in ex-gemeenten Haren en Ten Boer )
 • Tilburg (8, 10 zonder dorpen als Udenhout en Berkel-Enschot)
 • Breda (8, 10 Grappig genoeg door nominatim als “Hamlet” weergegeven en inclusief bedrijventerrein Hazeldonk en wat het dorp Effen en de gehuchten als Overa, Rith, Lies, Vluchtschoot)
 • Nijmegen (8, 10 zonder Lent)

Ook zijn er steden waar dit gelijk is.

 • Den Haag (4, 8, 10)
 • Eindhoven (8, 10)
 • Almere (8, 10 inclusief open water tot vlak bij Hoorn)
  Van deze laatste 3 plaatsen zie ik op het oog geen duidelijke dorpen die gevoelsmatig niet bij de stad horen, dus daar klopt dat, al zou ik bij Almere die lob Markermeer uit de stad halen (of de twee relaties samenvoegen)

Voor Amsterdam is de vraag hoe hier mee om te gaan des te dringender, omdat over ruim een jaar (in 2022) de gemeente Weesp (inclusief gehuchten De Horn en Uitermeer) fuseert met de gemeente Amsterdam, die m.i. zéker niet tot de stad Amsterdam horen.

Dus … Hoe wordt bepaald wat tot een admin_level=10 hoort?

Het zijn de gemeenten zelf die de woonplaatsgrenzen bepalen. De gemapte situatie in Amsterdam klopt wel degelijk: ook de adressen in Holysloot, Durgerdam etc. liggen in de woonplaats Amsterdam. Verschillende gemeenten hebben verschillend beleid wat dit betreft, zoals uit je voorbeelden blijkt.

Het is inderdaad de vraag wat de nieuwe gemeente Amsterdam gaat doen bij de gemeentelijke herindeling, maar als het goed is wordt dat t.z.t. gewoon keurig in OSM geïmporteerd door de woonplaatsgrenzenimportspecialist.

Thx!

Ik wist niet dat Woonplaatsgrenzen officiële grenzen waren - waar vind ik dat dan? (Het is in ieder geval niet gelijk aan de bebouwde kom van Amsterdam - deze plaatsen hebben wel degelijk kombordne met eigen namen)

De BAG-viewer geeft vrij duidelijk de woonplaatsgrenzen aan. Door op een adres te klikken zie je in welke woonplaats dit ligt.

Dit Wikipedia-artikel legt goed uit wat de formele term woonplaats inhoudt.

Fun fact: een straatnaam mag maar één keer per woonplaats voorkomen. Vandaar dat je in de woonplaats Amsterdam straatnamen hebt als “Dorpsstraat Holysloot”, “Kerklaan Zunderdorp” en “Dorpsweg Ransdorp”.

BAG woonplaatsen bepalen de admin_level=10 geometrie.

Daarvan worden de admin_level=8 relaties afgeleid op basis van CBS gemeentelijke indeling.

Elk jaar op 1 januari worden de gemeentelijke herindelingen verwerkt in OSM. Hierbij worden de opgeheven gemeentes verwijderd, nieuwe toegevoegd, en de admin_level van de boundary ways aangepast indien woonplaatsen van een gemeente verdeeld worden over de buur gemeentes (zoals per 1 januari 2021 zal gebeuren met de woonplaatsen in gemeente Haaren). Zie bijvoorbeeld de meest recente Gemeentelijke indeling 2019 (2020 had voor het eerst sinds 2008 geen wijzigingen).

De admin_level=4 relaties voor provincies gebruiken op hun beurt ook dezelfde boundary ways als de gemeentes en woonplaatsen.

Alleen de landsgrens wijkt af ivm territoriale wateren.

In de gemeentelijke indeling van 2022 zal de gemeente Amsterdam hoogst waarschijnlijk gaan bestaan uit twee woonplaatsen: Amsterdam en Weesp.

In het verleden bestond Amsterdam-Zuidoost als een aparte woonplaats binnen de gemeente Amsterdam, maar dit is tegenwoordig een enkele woonplaatsen bestaande uit twee gescheiden delen.

De relaties zijn getagged met source=BAG en authoritative=yes, dat maakt duidelijk wat de bron van de data is, en dat de bron een officiële is.

De bebouwde kom en woonplaats geometrie staan los van elkaar. Een snelweg valt binnen een woonplaats, maar niet binnen de bebouwde kom.

Binnen de gemeente Amsterdam zijn de dorpjes als buurten aangewezen, zie https://maps.amsterdam.nl/gebiedsindeling/. Die kunnen worden gemapt als multipolygon met een place=* tag, maar dit gebeurt lang niet altijd.

Puntje van aandacht: Westpoort staat als aparte woonplaats gemapt.

De relatie voor Westpoort is verwijderd, deze is onjuist op meerdere fronten.

 • Het is geen woonplaats, dus boundary=administrative admin_level is onjuist.
 • De geometrie is voor de buurt Westelijk Havengebied ipv de wijk Stadsdeel Westpoort.

Thx!