Alle objekter i Kristiansand er lagt inn skjevt – hva gjør jeg?

Jeg har i dag prøvd å forbedre nøyaktigheten på stinettet i Kristiansand. Jeg har lagt inn 190 MB med egne GPS-data i JOSM og rettet på stier ut fra disse. Jeg merket imidlertid at vannene rundt stiene ofte kom i konflikt. Jeg brukte derfor disse GPS-sporene til å kalibrere (finne riktig offset) til Bing satelittbilder og DigitalGlobe premium imagery, og da viste det seg at vannene var lagt inn skjevt. Å flytte på disse små vannene var ikke noe særlig stort problem, men jeg ser at hele byen også er skjev. Hva gjør jeg/vi?

Jeg mener at det må være bedre med så riktige data som mulig og at alle objekter flyttes til riktig posisjon, men hvordan gjøres dette enklest i praksis? (Og ja, jeg vet at GPS-data ikke er altfor nøyaktig, men når det er så mange spor som jeg har her, tror jeg den feilen blir uendelig liten, mye mindre enn hva satelittbilder vanligvis gir i hvert fall. Legger ved et bilde for å vise eksempel).

Dette høres merkelig ut

Hvor mye er kartet forskjøvet?

Du kan også bruke Strava Heatmap for å korrigere etter. Ser ut til å være ganske bra spor i Kristiansand.
Men når du legger til denne i JOSM (Imagery - Imagery preferences), bytt fra color2 til color1 i URLen:
globalheat.strava.com/tiles/cycling/color1/{zoom}/{x}/{y}.png

Ellers er min erfaring at det ofte er en del offset på foto fra Mapbox/DigitalGlob/Bing. Så en må bruke andre kilder for å justere offset.

Husk at hvis du bruker GPS-spor til å flytte på Bing-flisene, så er denne justeringen kun gyldig i et veldig lite område, særlig hvis vi snakker om et område med litt høydekurver. Hvis du forflytter deg bare et lite stykke på kartet kan Bing sin offset være helt annerledes… Derfor synes jeg Bing er ganske ubrukelig til det meste, kanskje bortsett fra å verifisere at noe eksisterer.

Som Reitstoen tipser om, er Strava heatmap ypperlig for å korrigere offset, særlig der hvor Strava har mange spor. I tillegg kan du bruke N50 (men vær obs på at N50 har endel forenklinger og derfor kan ha litt offset på f.eks. husklynger i skogen).

Jeg er ferdig med å importere Elveg for hele Kristiansand kommune nå, så alle veier er lagt inn på nytt og skal ligge med riktig posisjon.

Det stemmer at veldig mye i Kristiansand lå/ligger med betydelig offset. Du kan nå bruke veiene i OSM til å korrigere offset, evt. veiene i kartlaget “Kartverket Road Network” under Background-menyen til høyere i iD.

De fleste bygninger ligger 10-30 meter feil, de kan jo gjerne flyttes til riktig sted.