Adresser i Sverige

Hej OSM Sverige!

Har en liten fråga kring hur communityn ser på hur vi taggar adresser här i landet, mer specifikt hur de ska placeras. Har märkt att på vissa platser är adressen placerad på en node vid byggnaden, medans det är taggat på själva arean på vissa andra…

Har vi någon konsensus kring detta?

Vet inte om det finns någon konsensus men jag har tänkt enligt:

Om det är ett hus (tänk enfamiljshus) som bara har en adress så sätter jag den på byggnaden.

Om huset har flera adresser (tänk flerfamiljshus) så vill jag markera var ingången är och då sätter jag adressen på ingången.

Jag undviker i möjligaste mån adresspunkter som ligger löst i eller utanför byggnader.

4 Likes

Jo men precis, jag tänker likadant själv när jag redigerar. Har dock sett många byggnader, framförallt i Stockholm, där flera av de större byggnaderna med flera adresser har entréer taggade, och butiken/restaurangen/whatever är kopplad till denna via en relation.

Vill vi försöka utrota denna slags tagging?

Jag har gjort mig skyldig till en del sådana — t.ex. i området där jag själv bor! — eftersom existerande data ligger flera meter fel jämfört med t.ex. Bing, vilket gör det svårt att veta var entrénoderna egentligen borde vara, men jag håller med om att det bör undvikas. Någon dag när jag är extra uttråkad ska jag försöka fixa till min BRF…

Min tanke har varit att om jag kommer till området för att besöka någon så blir jag glad om jag ser på vilken sida av huset det är jag ska gå in. Med det tanken så ser jag inte att det spelar så stor roll om entrén ligger några eller till och med flera meter fel. Klart att närmre alltid är bättre men för mig så vägs det emot att det finns stora områden där det inte finns någoting inritat.

Jag har skapat många adresser som lösa noder.
Men det beror mycket på historik. När jag samlar adresser med GPS så skapas en nod. Ofta fanns inget hus ritat.

Nu börjar det bli fler hus i OSM och då kan jag nog tycka att:
En vanlig villa bör ha adressen på polygonen.
Ett flerfamiljshus adressen vid vid entrén.
Men en bondgård nog fortfarande bör ha en lös adressnod ungefär i gårdscentrum då det inte alltid är självklart att bostadshuset ligger närmast vägen.

Jag tänker mig generellt att det är hela fastigheten (=tomten) som har en adress, men att känna till hur fastigheterna ser ut utan att snegla på LM’s tomtkarta är vanskligt, och därför blir byggnaden en “lagom” kompromiss.

För flerbostadshus typ xxx-gatan 19A, 19B, 19C kan jag mycket väl tänka mig att dela upp byggnaden i tre ways, som vardera får sin egen adress. Det i kombination med en entrance=yes-nod som visar var man kliver in. Alternativt kan adress-informationen sitta direkt på entrance-noden istället för på byggnaden.

Kom på ett undtantag då jag använde adessnoder, Way: 98728247 | OpenStreetMap nummer 22-24 leder in i trapphuset, för 26-28 finns det två ingångar som leder till en gång på bottenvåning som leder till tre olika trappor. Så där fick adressnoderna representera trapporna.

Way: 790834789 | OpenStreetMap och Way: 1202323953 | OpenStreetMap har jag lite problem. Satelit/flygbilderna visar att taken är olika, på utsidan är det olika fasad, grön puts på den ena delen och någon sorts tegelimitation på den andra så det framstår som två byggnader och bör väl vara det för 3D-mappning. Dock kan jag bara hitta en ingång och därmed bara en adress (på 1202323953) vilket medför att diverse verktyg kommer fortsätta tycka att 790834789 saknar adress. Får se hur jag löser det i slutänden.

Låter som en relation tycker jag. Den gröna fasaden är en way, tegelimitationen en annan, båda sitter ihop med en MP och adressen sitter på MPn. Plus en entrance-nod där dörren sitter :slight_smile:

Det var faktiskt min tanke också nu när jag lärt mig om MP. :slight_smile:

En sak att komma ihåg är att sättet att mappa adresser “rätt” beror på hur man vill använda det. T.ex. om man vill göra streetrouting med gånglänk mellan två adresser - då är det viktigast vilken vägdel som ligger närmast adressens placering. Om man istället bara är intresserad i kartvisning så vill man nog helst bara ha adressen centrerad på en byggnad.

Så det gäller att hitta en bra balans.

Vad händer t.ex. om en affär finns på adressen? Ska affären ligga separat, eller ska adressen stå på båda? Eller värre - om många företag har samma adress?

Jag vet inte vad som är bäst. Men som vanligt en infodump från Norge. Där är adresserna öppna data och för att göra det enkelt att ha alla inne, och kontinuerligt uppdatera dem - så ligger alla adresser som lösa noder. Inget ska helst ligga på dem (affärer etc). Bara rena adresser. Enligt norska SSR (Sentralt stedsnavnsregister) och Kartverket så ska adresserna placeras geografiskt innanför byggmassan vid ingången till adressen (precis innanför entrence). Detta görs dock av kommunerna och kvaliteten varierar - men om dom gör rätt så blir OSM rätt.

Men det är bra att ha en enkel regel (allt blir ‘såhär’) istället för att alla måste sitta och lista ut vad som blir bra här och där.

Antar att det här inte hjälper så mycket, men det är bara några tankar på ämnet. :crazy_face:

1 Like