Adres/gebouw voor bijzondere gebouwen

Zou iemand met iets meer verstand van het onderscheid adres/gebouw deze discussie wellicht kunnen bekijken?
https://www.openstreetmap.org/changeset/114306104

Ik durf namelijk niet met 100% zekerheid tegenargumenten te geven omdat ik niet helemaal bekend ben in dat gebied, dus wellicht zeg ik zelf iets verkeerds :roll_eyes:

Kerken zijn een beetje de uitzondering op de regel. Dat is zo gegroeid.
Je krijgt immers een andere rendering en dat maakt het wel logisch om de kerkinfo op de gebouwomtrek te zetten. Het adres hoeft dan niet…maar sommigen zien graag een koppeling tussen instelling en adres.
Het zij zo.

Edit… Het natuurlijk wel de afspraak in andere gevallen om zoveel mogelijk op de adresnodes bij te taggen.

Nou ja, ziekenhuizen, scholen, etc. zijn dan juist weer bij uitstek kandidaten voor taggen op het terrein. Ook andere amenities zoals kampeerterreinen of jachthavens tag je vaak op het terrein; dat heeft gewoon meerwaarde voor de gebruiker (je voegt informatie over grootte en bereik visueel toe). Het is volkomen logisch om de adresgegevens daar ook bij te zetten. Dat die dan dubbel bestaan (als adresnode en op het terrein of gebouw) is prima.

Religieuze amenities zijn wat speciaal, omdat daar inderdaad vaak een directe link is met specifiek het (geweide of anderszins ‘heilig’ gemaakte) gebouw, maar in essentie is dat niet anders dan taggen op een terrein.

Een kerkgebouw wordt als building=church getagd. Ook als deze geen religieuze functie meer heeft.
De naam van de kerk komt op het gebouw.
Zie ook de wiki pagina van building=church: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:building%3Dchurch

Kerken, moskeeën, tempels (en andere religieuze gebouwen) zijn vaak grote gebouwen en herkenbare punten en mogen wat mij best als herkenningspunt op een kaart staan.

Hoe je omgaat met gebouwen die wel een religieuze functie hebben, maar niet als zodanig herkenbaar zijn, vind ik een moeilijker verhaal.

Een kerkgenootschap dat kerkt in bv een verzorgingshuis zou je dan op een node kunnen taggen.