Administrative grenzen

Hoe om te gaan met voorheen administrative grezen tussen steden die na een gemeentefusie verloren zijn gegaan en geen status meer hebben?

Bijvoorbeeld de opname van de kerkdorpen Puth, Doenrade, Sweikhuizen etc. in de gemeente Schinnen?

Moeten we deze handhaven of verwijdereren?

Martin

De nieuwe fusiegemeente moet ook Woonplaatsgrenzen vaststellen, zodanig dat elk puntje van hun grondgebied in exact één “woonplaats” valt. Dit doen ze middels een “woonplaatsbesluit”. Het zou kunnen dat deze voormalige gemeentegrenzen nu simpelweg gedegradeerd zijn tot woonplaatsgrens (admin_level=10 als ik me niet vergis). Je zou dat bij de gemeente kunnen navragen.

Voormalige gemeentegrenzen zijn nu woonplaatsgrenzen en gedegradeerd naar admin_level=10.