Administrative grænser i DK ud over regions- og kommunegrænser

Hej OSM-folk

Nogen der har en holdning til de administrative grænser der opdeler DK som IKKE har med kommune- eller regionsgrænser at gøre?

SDFE udbyder følgende data under “administrative grænser”:

 • Postdistriker

 • Sognegrænser

 • Opstillingskredse

 • Politikredse

 • Retskredse

 • Kommunegrænser

 • Regionsgrænser

 • Afstemningsområder

https://sdfekort.dk/spatialmap

Herudover er der formentlig en grund til at tro, at de nyligt foreslåede “sundhedsklynger” også bliver en del af dette datasæt, hvis de da bliver en realitet:

https://www.dr.dk/nyheder/politik/uenighed-om-nye-sundhedsklynger-et-stykke-hvidt-papir-uden-indhold

Jeg har ingen idé om hvordan disse mappes bedst, hvis de da overhovedet bør mappes?

Der er et forslag til hvordan et sogn mappes, men det er i draft:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Tag:place%3Dcivil_parish

De generelle retningslinjer for administrative grænser, definerer kun regioner og kommuner:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary%3Dadministrative#Table_1:_Countries_using_admin_level_3.E2.80.9310

Mit gæt vil være, at de forskellige administrative grænser nævnt ovenfor, ikke nødvendigvis falder “pænt” sammen, således at de alle er underinddelinger af f.eks. kommuner - men jeg aner det ikke.

Hvad har folk af holdninger?

 • Bør det mappes?
  [list=*]

 • Hvis nej, hvorfor ikke?

 • Hvis ja, hvorfor - og hvordan?

[/*] [/list]

Jeg fandt det meget lidt intuitivt, at jeg kunne søge på kommuner og få pæne svar i OSM, imens sogne gav ingenting…