Administrativ grense ser ut til å ha flyttet rundt på kartnoder

Hvis dere ser her: https://www.openstreetmap.org/#map=15/63.3551/10.6747
så kan man se at en administrativ grense har flyttet unna noder som tilhører skog og tjern. Hva har skjedd her? og hvordan kan det fikses?

Det er nok bare at de aldri har vært der. myr, skog og tjern importeres kommunevis så det betyr bare at Malvik er ferdig og Trondheim gjenstår.

Jeg klarer heller ikke å se at kommunegrensen har flyttet på noe. Grensen ligger som en selvstendig linje uten å definere verken skog eller vann, slik den bør være.

Det er gjort en N50-import av vann og markdekke på nordøst-siden av grensen (Malvik kommune), mens det ikke er gjort noen slik import på sørvest-siden av grensen (Trondheim kommune). Dette forklarer det markerte skillet i detaljrikdom ved grensen.

Hva kan gjøres? Gjøre en N50-import for denne delen av Trondheim:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Topography_import_for_Norway