about the placement of cycleways by the government (bis)

**Moderator note:
I split this thread from “Gebruik van OSM als basis voor toepassingen binnen Vlaamse Overheid” because it went wildly off-topic. But I accidentely messed up henke’s message that changed the topic. So I am editing Tim’s message to include henke’s remark. I did remove the initial ranting because it doesn’t bring much to the conversation.
joost schouppe
**
Over geheel ander onderwerp dan … ; aan de wegenontwerpers →
Als men in Belgie (=op vele plaatsen) zulke (gevaarlijke) fietspaden, die vlak naast een autoweg liggen, en mede daarnaast een parkeer-strook voor auto’s, nu eens zou VERWISSELEN … ik bedoel hiermee , de auto-parkeerstrook vlak naast de autoweg, die dan tevens als ‘veiligheidsbuffer’ word gebruikt voor het fietspad ? →

@henke:

de term die meer en meer ingang vindt voor dergelijke (te smalle, en aanliggende) ‘fietspaden’ is ‘moordstrookjes’.
Bovendien is het op je foto nog zo dat de auto ‘vers’ goed-bollend asfaltkrijgt, terwijl de fietser op de stroevere (en meer geaccidenteerde) betonstrook moet rijden.

Er zijn twee pistes:

  1. Je doet zoals jij stelt. Fietser zit inderdaad verder van de rijweg af, maar ook met de geparkeerde auto als buffer. Top scenario, MITS:
  • Er genoeg ruimte openbaar domein is om ook langs de zijde van de fietspadzone een bufferzone van een halve meter te voorzien voor openslaande portieren.
  • Het aantal parkeervakken beperkt genoeg is om fietsers vanaf de overzijde van de weg effectief toegang te kunnen geven tot dit beter afgeschermde fietspad.
  1. Je houdt fietspad langs de kant van de rijweg.
  • Fietspad is vlot bereikbaar van de overkant.
  • Fietser is zichtbaarder
    MAAR fietser is natuurlijk ook ene pak kwetsbaarder.

Komt in essentie grotendeels neer op een problematiek van lintbebouwing langs dergelijke wegen, die het gabariet van het wegprofiel beperkt. Als er te weinig ruimte is om alle modi afzonderlijk hun gepaste ruimte te bieden, is het compromissen zoeken, mee gerelateerd aan de categorie en functie van de weg voor gemotoriseerd verkeer.

Het is een Vlaamse specialiteit, maar niet zo’n heel geslaagde

moordend gevaarlijk fietspad

‘Moordstrookje’ is verkozen tot Woord van het Jaar, zo maakte Van Dale bekend.

Het woord is verkozen tot Woord van het Jaar 2018. “Een cynisch woord, een scherpe keuze van de Vlamingen”

Vlaanderen verkiest ‘moordstrookje’ tot woord van het jaar - RTL NIEUWS

:roll_eyes:

Het is geen best compromis, dat is duidelijk. Er wordt vrij stevig geïnvesteerd om daar vrijliggende fietspaden van de maken, maar de historische achtergrond is enorm. Grondverwervingen die vaak moeizaam lopen vertragen de boel nog verder…